Download Kjøretidsfil for Visual Studio 2010 Tools for Office from Official Microsoft Download Center

Kjøretidsfil for Visual Studio 2010 Tools for Office

Viktig! Hvis du velger et språk nedenfor, endres alt sideinnholdet til det aktuelle språket.

Velg språk:
Med denne nedlastingen installeres kjøretidsfilen for Visual Studio 2010 Tools for Office, som kreves for å kjøre Microsoft Office-baserte løsninger bygd ved hjelp av Microsoft Visual Studio 2010 og 2012.