eduv2.msftedu.com

Lås opp kraften i læring

Gi elevene mulighet til å oppnå mer, med teknologi som er klar for klasserommet. Rimelige enheter med berøringsskjerm og digitalt blekk er tilgjengelige.

Forbedre resultatene med moderne klasseromsteknologi

Teknologi kan gi elever nye muligheter for å engasjere seg i praktisk og kreativ læring, tilby innsikt i styrker og områder for vekst, og styrke ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid for elever med alle slags behov, evner og sosiale ferdigheter.

Forbedre resultatene med moderne klasseromsteknologi

Teknologi kan gi elever nye muligheter for å engasjere seg i praktisk og kreativ læring, tilby innsikt i styrker og områder for vekst, og styrke ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid for elever med alle slags behov, evner og sosiale ferdigheter.

  • Teams

    Med Teams kan du samle programmer, innhold og samtaler på ett sted. Skap samarbeid i klasserom og få kontakt med fagnettverk og kollegaer – alt i én Office 365 Education-opplevelse.

  • Power Platform hjelper pedagoger med å tilpasse læring

    Gi pedagoger mulighet til å lage tilpassede apper uten å måtte kode, ved hjelp av PowerApps og Power Platform. Power BI gjør det også enkelt for lærere å få bedre innblikk totalt sett, for å kraftig øke produktiviteten og forhåpentligvis minske tidsbruk på kjedsommelige rutineoppgaver.

  • Rimelig teknologi som er enkel å bruke

    Finn nøkkelen til ubegrenset læring ved hjelp av kraftig, men rimelig teknologi i forskjellige fasonger, kombinert med Windows 10 og Office 365 for en mer inkluderende klasseromsopplevelse. De er enkle for IT å rulle ut og administrere, slik at elevene kan bruke mer tid på å lære.


CASESTUDIE

«Mange lærere er ikke komfortable nok med teknologi – å implementere den [PowerApps & Power BI] i Teams gjorde det enkelt å bruke for alle.»

Lauren Taylor, assisterende rektor, Manitou Park barneskole

Styrk lærere med analyser

Gi lærere muligheten til å forbedre elevenes fremgang, med et 360-graders innblikk for hver elev. Identifiser elever som er i faresonen og grip inn tidlig, få bedre overblikk over skolens utgifter, reduser kostnadene for programmer, og maksimer effekten av institusjonelle programmer.

Casestudie

St. Lucie forbedrer læringsresultatene gjennom data

Data gir administratorer muligheten til å ta kraftfulle grep – grep som kan endre livsløpet til elever.

Løsninger for ledelse innen utdanning hjelper skolene å få til mer med mindre.

Enten det er å sikre at de får tjenestene de trenger, både i og utenfor klasserommet, lette administrativt arbeid så lærerne får mer tid med elevene, eller å involvere fellesskapet for å sikre at elevene mottar støtten de trenger.

Transformer skoler og tøy budsjetter med Dynamics 365

Legg til rette for en elevfokusert tilnærming med strømlinjeformet styring av tjenester for elever, forenkle skoledriften og styringen på tvers av avdelinger og ressurser, og engasjer foreldre og resten av nettverket mer effektivt.

Personlig tilpassede tjenester for elever

Engasjer elevene på en effektiv måte, og gi dem tilgang til personlig tilpassede ressurser.

Øk driftseffektiviteten

Effektiviser driftsoppgaver for å spare tid og penger.

Styrk fellesskapengasjementet

Tilpass og automatiser henvendelser til elever, foreldre og samfunnet.