Microsoft Enterprise Mobility + Security

Sikkerheten kan ikke vente

Vær sikker og produktiv hvor som helst, på alle enheter, med identitets- og intelligensdrevne innovasjoner.

Kunngjøring av ny skybasert teknologi som styrker de som forsvarer dataene. LES MER

Microsoft Enterprise Mobility + Security er en plattform for intelligent mobilitets- og sikkerhetsadministrasjon. Den er med på å beskytte og sikre organisasjonen og gir de ansatte muligheten til å arbeide på nye og fleksible måter.


Microsoft er en leder i Gartners Magic Quadrant for enhetlige endepunktsadministrasjonsverktøy

Gartner har anerkjent Microsoft som en leder i 2018 Magic Quadrant for enhetlige endepunktsadministrasjonsverktøy på grunnlag av vår komplette visjon og evnen til å utføre på markedet for enhetlig PC- og mobiladministrasjon.

LES RAPPORTEN
Gartner logo

Utvid sikkerheten med EMS

Gi bedre funksjoner for beskyttelse, oppdaging og svar til den mobile arbeidsstyrken. EMS og produktene øker sikkerhetsfunksjonene til Windows 10 og Office 365 og utvider dem til å gjelde for hele miljøet ditt, inkludert tredjepartsinvesteringer.

Azure Active Directory

Den mest betrodde løsningen for identitets- og tilgangsstyring på markedet, som hjelper deg med å sikre brukerlegitimasjon og koble personer sikkert til appene de trenger.

Microsoft Intune

Skybasert enhetlig endepunktsadministrasjon, tilgangsadministrasjon og databeskyttelse.

Azure Information Protection

Skybasert dataklassifisering, -sporing, -beskyttelse og -kryptering.

Microsoft Cloud App Security

Sikkerhetsmegler for skytilgang med oppdaging, atferdsanalyse, risikovurdering, databeskyttelse og trusselbeskyttelse.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Lokal plattform som beskytter mot avanserte, målrettede dataangrep og interne trusler.

Azure Advanced Threat Protection

Skybasert løsning som identifiserer, oppdager og undersøker trusler, brudd og ondsinnede handlinger.

EMS er en kjernekomponent i Microsoft 365