Oppnå visjonen om en smart by

Skap en mer robust og innovativ smart by som er inkluderende og tilgjengelig for innbyggerne dine. Oppnå bedre samarbeid, åpenhet og bærekraft med sikrere og mer kompatible verktøy.


 


Hvordan byer bruker innovasjon til å oppfylle visjonen om en smart by

No Data Available

Byen Taipei

Koble sammen byenes gatelys for å spare energi, redusere kostnader, redusere vedlikehold, øke sikkerheten i samfunnet og redusere skadelige utslipp.

No Data Available

Tel Aviv

Bruk apper for innbyggerne for å gi innbyggerne flere muligheter i driften av en døgnåpen «smart by».

No Data Available

Denver

Reduser rapporteringstiden fra tre timer til fem sekunder og optimaliser reisetiden.

No Data Available

Kiruna

Bruk innovative verktøy til å fysisk flytte en hel by 3 kilometer.

No Data Available

Houston

Styrk 22 000 kommunalt ansatte mer effektivt gjennom Internet of Things (IoT)-sensorer, samarbeidsverktøy og datadreven beslutningstaking.

No Data Available

Cascais

Bruk en gamifisert plattform for å la innbyggere og besøkende bruke smarttelefoner for å få kontakt med kommunale tjenester, arrangementer og initiativer.


Finn ut hvordan du kan promotere helse for innbyggerne og forbedre de offentlige tjenestene

Kontakt oss