Styrk ansatte gjennom teamarbeid

Microsoft og dets partnerne gjør det mulig for bankene å forbedre organisasjonens og ansattes produktivitet ved hjelp av sikre teknologier for samarbeid, kommunikasjon og innovasjon av forretningsprosesser.

Styrk ansattes samarbeid og kreativitet


Finn ut hvordan finansorganisasjoner som din, tilrettelegger for de ansatte

Person som skal åpne en bildør

Gi en sterk følelse av samarbeid på arbeidsplassen for å forbedre ansattes engasjement og kundetilfredshet

Tilrettelegg for ansatte ved å gjøre det mulig for dem å være produktive uavhengig av om de er i en bankfilial eller på et bedriftskontor, hjemme eller hos en kunde.

No Data Available

Skap et cloud-first-tankesett ved å forbedre de ansattes ferdigheter

Finn ut hvordan Swedbank skapte et miljø der nye teknologier raskt kunne utvikles internt.

No Data Available

Styrking av ansattes samarbeid og reduksjon av datasiloer

Microsoft Teams, med dets avanserte funksjoner, allestedsnærværende tilgjengelighet og integrerte Microsoft 365-sikkerhet, oppfylte best PayPals behov for å forene kommunikasjon og samarbeid.

En person som står foran vinduer og ser ut

Muliggjør oppfinnsomhet gjennom inkludering og produktivitet

Skap en inkluderende kultur som gjør de ansatte kreative og snarrådige, for å fremme innovasjon og optimalisere produktivitet.

Finn ut mer om samarbeidsløsninger

Microsoft 365 Power BI