5 måter meningsmålinger kan styrke engasjementet i nettmøter på

Nettmøter har vært avgjørende for kontakten på tvers av team det siste året. Men å tilbringe hele dagen på nettet ble kjedelig for mange ansatte. Meningsmålinger på nettet er en lettvint måte å engasjere ansatte og samhandle med dem på under møter og arrangementer. Samtidig får du verdifulle tilbakemeldinger du kan bruke til å skape vekst for virksomheten. En rekke kostnadsfrie verktøy for nettavstemninger kan brukes sømløst med populære forretningsfunksjonaliteter som videokonferanser og Microsoft 365-produkter. Få mest mulig ut av disse avstemningsverktøyene med følgende tips:

1. Sett deg enkle, klare mål for de nettbaserte meningsmålingene dine.

Sanntidsmålinger kan brukes til å planlegge arrangementer, starte samtaler eller sprite opp lange presentasjon. Før du skriver spørsmålene, ha klart for deg hva du vil oppnå. For eksempel:

 • Få umiddelbare tilbakemeldinger på en viktig kunngjøring.
 • Identifisere temaer å ta opp i fremtidige møter.
 • «Bryte isen» under en sosial samling.

2. Skriv ned spørsmål som publikumet ditt er villige til å svare på offentlig.

Data fra nettbaserte avstemninger har bare verdi hvis de ansatte svarer ærlig. Følg disse tipsene, og skriv bedre avstemninger som deltakerne har lyst å være med på:

 • Vurder å anonymisere undersøkelser om sensitive temaer.
 • Skriv klare, konsise spørsmål.
 • Formuer deg respektfullt og ikke dømmende.

Noen nettbaserte avstemningsverktøy har et åpent alternativ som viser deltakernes svar i ordskyer. Dette bidrar til å måle publikums reaksjoner på kunngjøringer. Dessuten kan de «bryte isen» og sette i gang interne samtaler.

Du bør også planlegge når under et møte hver avstemning skal holdes, hvor lenge de skal være tilgjengelige, og når du vil dele resultatene. Noen tips:

 • Utpeke en person til å legge ut, administrere og avslutte avstemningene.
 • Fastsett når hvert avstemningsspørsmål skal stilles under arrangementet.
 • Legge ut sosiale spørsmål i pausene for å få i gang samtaler.

3. Øv på møteplattformen før arrangementet.

Kostnadsfrie verktøy til nettavstemniner har varierende kvalitet og brukervennlighet. Øv på forhånd. Da sikrer du at avstemningsverktøyet er kompatibelt med eksisterende programvare for virtuelle møter, og at det fungerer skikkelig. Evalueringskriteriene bør omfatte:

 • Var det lett å forberede, sette i gang og avslutte avstemningen til rett tid?
 • Var der forsinkelse mellom øyeblikket du postet avstemningen og da den kom til syne for seerne?
 • Var avstemningen påtrengende? Tok den oppmerksomhet fra hovedinnholdet?
 • Opplevde prøvepublikumet at hele avstemningsprosessen gikk knirkefritt?
 • Var resultatene nøyaktige?

4. Del avstemningsresultatene i sanntid med deltakerne.

Folk er nysgjerrige. De vil gjerne vite om de har de samme meningene som flertallet. Del avstemningsresultat i løpet av møtene. Da bidrar du til at folk vil delta i senere meningsmålinger. Sett også av tid til korte pauser under lengre diskusjoner. Når du deler resultater umiddelbart, viser du også at du lytter til hva de ansatte har å si.

Slik svarer du på avstemninger under virtuelle møter.

 

5. Bruk resultatene til å identifisere områder med vekstpotensiale og/eller forbedringsmuligheter.

Nettavstemninger har bare verdi hvis du gjør det du lærer om til handling. Bruk dataene til å se etter trender for hva som går bra og hva som kan forbedres. Legg deretter planer for hvordan du skal bruke tilbakemeldingene fra de ansatte. Positive innspill kan gi deg ideer til belønning av ansatte, teamarrangementer eller fremtidige forretningsstrategier. Resultatene kan også gi deg veikart du kan bruke til å gjøre de ansattes mer tilfredse. Det igjen kan begrense gjennomtrekk.

Konklusjon

Bruk en rekke kostnadsfrie verktøy til nettavstemninger under nettmøter. Slik får du verdifull innsikt fra teammedlemmene. Før du legger ut en avstemning, ta deg tid til å identifisere mål og utvikle spørsmål som passer for disse målene. Test også avstemningen før du bruker den formelt. Å sette av tid på forhånd kan gi gode avkastninger for virksomheten på sikt.

Skaff deg Microsoft Teams kostnadsfritt

Det er riktig. Kostnadsfritt. Det vil si null kroner. Samarbeid med funksjoner som chat, fildeling og videosamtaler.

Kom i gang gratis

Kom i gang med Microsoft 365

Det er Office slik du kjenner det samt verktøy som gjør samarbeid enklere, slik at du får gjort mer, når som helst og hvor som helst.

Kjøp nå
Relatert innhold
Produktivitet

5 måter integrerte nettkalender-apper øker produktiviteten på

Les mer
Produktivitet

Gjør møter mer engasjerende med digitale tavler

Les mer
Produktivitet

5 måter eksterne arbeidere kan samarbeide på

Les mer

Forretningsinnsikt og ideer gir ikke råd om profesjonell skatt eller økonomiske spørsmål. Kontakt egen skatte- eller økonomirådgiver for å diskutere situasjonen din.