Skylagring versus lokale servere: 9 ting du bør ha i bakhodet

Det kan føles overveldende og vanskelig å skulle bestemme hvorvidt bedriftens informasjon skal lagres lokalt eller i skyen, eller om den skal migreres fra den ene til den andre. Til tross for det velger fortsatt mange bedrifter – store som små – en skyløsning. En spørreundersøkelse gjennomført i 2020 viser faktisk at 41 % av arbeidsmengden i bedrifter vil bli kjørt på offentlige skyplattformer mot slutten av året, og 22 % vil bruke et hybridalternativ, som er en blanding av begge. Undersøkelsen spår også at lokale arbeidsmengder vil minske med hele 10 % – fra 37 % til 27 % – før året er omme.

Små, mellomstore og store bedrifter går over til skylagring fordi det generelt er den beste løsningen basert på en rekke kriterier, men det finnes et par særlige tilfeller der det ikke er ideelt. La oss ta en titt på fordelene og ulempene ved skylagring og lokal lagring slik at du har et bedre informasjonsgrunnlag før du bestemmer deg. 

Hva er lokal lagring? 

Lokal lagring betyr at bedriftens server driftes i organisasjonen infrastruktur, og – i mange tilfeller – fysisk på stedet. Serveren kontrolleres, administreres, vedlikeholdes, fremskaffes osv. av bedriften og det bedriftsinterne IT-teamet, eller av en IT-partner. Data og annen informasjon deles mellom datamaskinene via det lokale nettverket.

Hva er skylagring?

Når du bruker skylagring, er det en ekstern tjenesteleverandør som er vert for dataene dine, for eksempel Microsoft. Skyleverandøren fremskaffer, installerer og vedlikeholder all maskinvare, programvare og annen infrastruktur med støttefunksjoner i datasentrene sine. Du har tilgang til disse tjenestene og kan administrere kontoen via Internett fra en PC, nettleser eller mobilapp.

Fordeler og ulemper

Når man sammenligner de potensielle kostnadene som knyttet til sikkerhet, vedlikehold, overholdelse av regler og standarder, skalerbarhet, pålitelighet og integrasjonsproblemer – bare for å nevne et par – kan spørsmålet «Skal vi gå over til skyen eller ikke?» virke avskrekkende. Her er 9 sentrale faktorer du bør ta med i vurderingen når du skal velge mellom skyen og en lokal løsning: 

1. Kostnader og vedlikehold

Forretningsbeslutninger kan ofte ende opp med å dreie seg om kostnader. Men når noe så viktig som de kritiske dataene dine spiller inn, er det ikke alltid beslutningen bare dreier seg om penger. Her kan du ta en titt på forskjellen mellom skyen og en lokal løsning når det gjelder kostnader og vedlikehold:

Lokal

Kort sagt innebærer det å rulle ut bedriftens lokale infrastruktur at du må investere store summer med kapital i forkant på maskinvare, selve installasjonen, gebyrer for programvarelisensiering, sikkerhetskopi av data, ekstra IT-tjenester, støtte med mer. Når den er klar til bruk, må du investere i et internt eller eksternt IT-team for kontinuerlig støtte, vedlikehold og sikkerhet, i tillegg til at du må dekke strømkostnader, driftskostnader og de ekstra kvadratmeterne du trenger på kontoret. Og la oss ikke glemme regelmessige oppdateringer og kjøp av maskinvare, programvare og lisenser. 

Hvis det oppstår feil på maskinvaren og den må byttes ut, eller du vil oppgradere til nytt utstyr, krever dette ytterligere investeringer. For nye bedrifter i oppstartsfasen kan investeringen være en stor ulempe. Du vil imidlertid ikke måtte betale for pågående abonnementsgebyrer for skytjenesten, og det kan være at du kan minske internettregningene siden infrastrukturen ikke krever like stor båndbredde for å få tilgang til filer som er lagret for skybaserte tjenester.

Skyen 

En av de største fordelene med å velge en skyleverandør er at du ikke må forholde deg til enorme forskuddskostnader. Du betaler det månedlige abonnementsgebyret underveis. Vedlikehold, oppdatering av programvare, sikkerhet og støtte er ene og alene ansvaret til skyleverandøren. I tillegg slipper dine ansatte å kaste bort dyrebar tid på å feilsøke problemer. Og de fleste leverandørene inkludere store mengder lagring i grunnabonnementene sine, i tillegg til fordeler som økt sikkerhet, fildeling og en rekke andre fordeler som kommer med skyen (se nr. 2–9 nedenfor). 

Ofte er de totale skykostnadene mindre enn pengebeløpet du ville brukt på lokal lagring / serverbruk, nedkjøling, etasjeareal, elektrisitet osv. Husk at kostnader tilknyttet skyleverandører i høy grad kan variere, så sørg for å sammenligne priser og se hvilke planleggingsverktøy de tilbyr, for eksempel priskalkulatorer, migreringsestimater med mer. 

2. Sikkerhet/trusselbeskyttelse

Uansett om datasenteret ditt er lokalt eller i skyen, bør problemet med skysikkerhet (både fysisk og virtuelt) være hovedfokuset. Det er også noe nærmest halvparten av beslutningstakere innen IT som velger lokal lagring fremfor skyen, oppgir som grunn. 58 % mener at apper som kommer i kontakt med kritiske data eller systemer bør være lokale. Men er disse bekymringen relevante? La oss ta en titt på fordelene og ulempene ved begge mulighetene når det gjelder sikkerhet:

Lokal 

Bedrifter som velger å holde seg til det lokale programmet føler ofte at det gir dem mer kontroll å beholde alt på stedet. Og siden en tredjeparts leverandør ikke er involvert, er det færre som har tilgang til det. Hvis du imidlertid velger å bli værende lokalt, blir du ansvarlig for å opprette et sikkerhetssystem, og ansvaret ligger ene og alene hos deg. 

Denne veien krever et høyt nivå av sikkerhetsekspertise, konstant overvåking/vedlikehold av fysiske eiendeler (maskinvare, servere og kontorplass) i tillegg till nettverket ditt. Du trenger sikkerhetsverktøy til å bygge en formidabel brannmur, i tillegg til kryptering og sikker tilgangskontroll. Og alt dette krever selvfølgelig mye tid og penger.

Skyen

Selv om noen bedrifter kanskje er litt nølende med å gå over til skyen, er sannheten den at skysikkerhet aldri har vært bedre, og den fjerner byrden som ligger på bedriften. Ifølge estimater fra Gartner vil arbeidsmengder i offentlige skytjenester rammes av minst 60 % færre sikkerhetshendelser enn de som er i tradisjonelle datasentre. 

De største skyleverandørene tilbyr omfattende sikkerhet med flere lag som inkluderer følgende:

 • Tilgang til kontrollsystemer
 • Kontinuerlig trusselovervåking
 • Kryptering for data under sending og oppbevaring
 • Fysisk datasenter for sikkerhet 
 • Nettverksbeskyttelse
 • Programsikkerhet
 • Dataredundans
 • Kontinuerlig validering
 • Beskyttelse mot massesletting av filer
 • Overvåking av mistenkelig innlogging og aktivitet 

I motsetning til lokal lagring får du et team med globale eksperter på cybersikkerhet som hjelper til med å beskytte bedriftens eiendeler og data til enhver tid. 

Men det kan fortsatt forekomme brudd, akkurat som de kan forekomme brudd lokalt. Bedrifter som bruker skyen kan minske sjansen for dette ved å bruke pålastings- og avlastingsprosesser for å administrere ansattes tilgang samt finne ut hvordan og når de ansatte bruker eksterne programmer.

3. Overholdelse av regler og standarder

Mange bedrifter innen finans og helsevesenet (og ytterligere bedrifter) er underlagt overholdelse av regler og standarder med reguleringer som HIPAA, EUs personvernforordning (GDPR) eller CCPA for å nevne noen. Hvilken gir mest mening når det gjelder valg av lokal versus skybasert overholdelse av regler og standarder? 

Lokal  

Uansett om du forholder deg til lokale, internasjonale eller bransjespesifikke reguleringer, betyr det å overholde regler og standarder at du trenger spesialisert kunnskap og ekspertise. Det kan være kostbart å velge å bygge eller fortsette med den lokale infrastrukturen. Du må sørge for å konfigurere og vedlikeholde systemene dine på riktig måte for å overholde regler og standarder, i tillegg til at du må ha de riktige medarbeiderne og ressursene tilgjengelig for å få det gjort. 

Det å innfri reguleringer for overholdelse av regler og standarder betyr at du må ansette medarbeidere som kjenner til nettopp de reguleringene som gjelder for bedriften din samt kontinuerlig overvåking av systemer/innlogginger, opprettelse av hendelsesprosedyrer og bruk av datakryptering. Hvis noe går galt, faller 100 % av ansvaret på bedriften din fordi den eier serverne og lageret. Hvis du blir revidert eller bøtelagt for brudd på overholdelse av regler og standarder, blir kostnaden enda større. 

Skyen

Det å bruke en skyleverandør som overholder regler og standarder kan fjerne mye av den kostnadskrevende byrden du bærer på tilknyttet overholdelse av regler og standarder. I motsetning til en lokal løsning, har en god skyleverandør team med eksperter som har sertifikasjoner for overholdelse av regler og standarder i en rekke viktige industrier, deriblant helse, offentlig sektor, finans, utdanning, fabrikasjon og media. For ikke å nevne gruppene som engasjerer seg på globalt nivå med den offentlige sektoren, standardiseringsorganer, regulatorer og ikke-statlige organisasjoner. 

Merk: Til syvende og sist er bedriften din ansvarlig kravene om overholdelse av regler og standarder ikke innfris, og du bør derfor spørre skyleverandører om sertifikater på overholdelse av regler og standarder eller revisjonsresultater.

4. Skalerbarhet

Når tiden er inne for oppskalering, er det store variasjoner mellom lokale løsninger og skyløsninger. Her er det du trenger å vite:

Lokal

Når den lokale infrastrukturen ikke lenger klarer å håndtere den endrede arbeidsmengden, må du skalere ved å legge til ressurser som ny maskinvare og programvare samt økt minne og databehandlingskraft. Det å utvide databehandlingsressursen krever penger, arbeidskraft, ekspertise, innkjøp, maskinvare, programvare, overvåkingssystemer og dyrebar tid. Og hvis økningen i etterspørselen er kortvarig, blir utgiftene dine i høy grad ineffektive.

Skyen

Med skylagring trenger du ikke å plassere og stable servere. I skyen kan bedrifter skalere arbeidsmengder basert på spesifikke måledata etter behov, med kun få klikk, ved hjelp av innebygde funksjoner. Denne funksjonaliteten gjør det mulig for deg å skalere opp, ned, ut og inn – du kan til og med autoskalere. Denne fleksibiliteten bidrar til å kutte stort i administrasjonskostnadene tilknyttet manuell overvåking og skalering av ressurser.

5. Pålitelighet

Først og fremst må du ha kjapp og pålitelig tilgang til serverne dine, samtidig som du tilbyr en god brukeropplevelse. Hva angår pålitelighet er det noen ting du bør tenke på når du tar valget mellom lokal lagring eller skylagring: 

Lokal 

Noen bedrifter liker idéen om lokal lagring fordi det ikke krever at ansatte på stedet har en internettilkobling for å få tilgang til lageret, og det er dermed fullstendig tilgjengelig uten behovet for en god tilkobling. Vær imidlertid obs på at det å ha alle dataene på serveren begrenser tilgangen til de som bare jobber på kontoret, og dermed ekskluderer mange av dagens ansatte som jobber hjemmefra. I tillegg krever lokale løsninger kraft og sikkerhetskopikraft (for eksempel en generator) samt et system for sikkerhetskopiering av lagring, noe som vil øke kostnadene. 

Skyen

En god, kjapp og pålitelig internettilkobling er avgjørende når du bruker skylagring. Ingen tilkobling betyr ingen tilgang til filene, og en treg tilkobling kan være like avskrekkende. Et brudd i tilkoblingen kan føre til forsinkelser i driften og stikke kjepper i hjulene for produktiviteten. Sørg for at du er fornøyd med internettilkoblingen din før du bytter skylagring. Mange velger å ha en internettilkobling som reserve hvis alle (eller mesteparten av) arbeidsmengdene er i skyen.

6. Sikkerhetskopiering av data

Gjenoppretting etter krisehendelser kan være en bedrifts verste mareritt. En studie viser at ca. halvparten av alle bedrifter ikke er forberedt på gjenopprettingen som kreves i etterkant av en krisehendelse. Her er en oversikt over hvordan en lokal løsning er bygd opp versus skyen:

Lokal

Med systemer for lokal lagring lagres dataene på en intern server, noe som betyr at bedriften forutsetter en større risiko hva angår tap av data. Fortsatt velger mange bedrifter å beholde lokal lagring, men med en ekstern tjeneste for sikkerhetskopiering for å unngå datatap. 80 % av organisasjoner som bruker lokale servere bruker fortsatt skyen til i hvert fall en del av databeskyttelsesstrategien (se inndeling nr. 9).

Skyen

En pålitelig leverandør av skyløsninger tilbyr bedrifter en rekke funksjoner for å unngå datatap, deriblant innebygd redundans, failover, sikkerhetskopiering, automatisk logging, overvåking med mer, og alt dette bidrar til kortere gjenopprettingstid sammenlignet med lokale alternativer.

7. Tilgang fra hvor som helst (via mobilapp, nettleser og PC)

Bedriftens behov for ekstern tilgang og mobiltilgang spiller en rolle for hvilket valg som er det riktige. Her er noen ting å ta med i betraktning når det gjelder tilgang til informasjonen via skyen versus lokalt:

Lokal 

Hvis de fleste av brukerne dine jobber på samme kontor og sjeldent flytter på seg, kan en lokal server være et sikkert valg fordi du mest sannsynlig ikke vil få behov for tilgang fra hvor som helst som skyen tilbyr. Og hvis du ofte jobber med relativt store filer eller videoer, kan det være at du vil beholde dem lokalt for å beholde korte opplastings- og nedlastingstider. (Hvis du bruker en VPN, må du ha i bakhodet at uforutsette situasjoner, for eksempel naturkatastrofer eller COVID-19, plutselig kan komme til å kreve at medarbeiderne på kontoret må jobbe hjemmefra, noe som kan være overveldende for VPN-systemet.)

Skyen 

Med skylagring har du det som innebærer et virtuelt skrivebord. Ansatte har tilgang til alt de gjør på kontoret via en skyserver så lenge de har en Internett-tilkobling. Denne komforten gjør skyen til et flott alternativ for ansatte som kommer til å bruke den regelmessig når de jobber hjemmefra eller er på farten, uten behovet for en VPN. 

Skyservere er også veldig godt egnet for å kjøre programmer som alltid må være i gang og tilgjengeligeI tillegg gjør skyen det enkelt ådele filer, samarbeid i sanntid og oppnå bedre versjonskontroll. Avslutningsvis er det viktig å nevne at skylagringsleverandører tilbyr differensiell synkronisering, noe som i stor grad reduserer opplastingstiden og båndbredden som brukes når det gjøres endringer i store filer.

8. Integrering av apper og eldre systemer

Når bedrifter skal velge en lagringsløsning, har mange av dem programmer med formater som ikke lar seg kjapt overføres til andre systemer. Det er derfor 84 % av selskapene deltok i undersøkelsen sa at integrering er det første de tenker på når du skal velge hvordan de skal modernisere programmene sine. Noen ønsker bare å beholde spesifikke data internt, mens andre vil bruke skyen. Så hvilket valg er best? Det avhenger av den spesifikke situasjonen bedrifter befinner seg i:

Lokal

Hvis du har eldre bransjeapper som gir direkte tilgang til den lokale filserveren, og du ikke er i stand til eller ikke ønsker å gi slipp på programvaren helt ennå, må disse eldre systemene fortsette å være tilgjengelig lokalt inntil videre – iallefall delvis (se hybridalternativ nr. 9).

Skyen

Hvis du er klar til å modernisere hele infrastrukturen, har tiden kommet for å gå over til skybaserte apper for mer enn bare fillagring. På denne måten er det leverandøren som pådrar seg kostnadene for vedlikehold, implementering og støtte av programvaren, og ikke deg. I tillegg er den skalerbar, mobil og en generelt bedre bruk av ressurser.  

9. En hybridløsning

Bedrifters mulighet til å bruke både den offentlige skyen og lokale data kan forbedre IT-smidigheten og maksimere effektiviteten. I en hybridløsning kan data og programmer flyttes mellom lokale servere og offentlige skyer for å få mer fleksibilitet og flere distribusjonsalternativer. Med andre ord kan du beholde filene som programvaren for bransjeappene bruker lokalt, og resten av filene og dokumentene i skyen. Andre fordeler inkluderer:

 • Kontroll: Organisasjonen kan opprettholde en privat infrastruktur for sensitive eiendeler
 • Fleksibilitet: Du kan dra nytte av ekstra ressurser i den offentlige skyen når du trenger dem
 • Lønnsomhet: Med muligheten til å skalere til den offentlige skyen, betaler du kun for ekstra databehandlingskraft når du trenger det
 • Letthet: Det å gå over til skyen trenger ikke å være overveldende fordi du kan migrere litt etter litt og gradvis innføre arbeidsmengder over tid

Selv om en hybridløsning for noen selskaper kan gi inntrykk av å tilby det beste fra begge verdener, er det faktisk en midlertidig løsning. I dag kjører allerede små og mellomstore bedrifter 43 % av arbeidsmengdene sine i den offentlige skyen, og det spås at denne prosentandelen vil stige. Med det for øye er det vanskelig å ignorere fordelene som små og mellomstore bedrifter med underbemmanede og overarbeidede IT-avdelinger får ved å migrere til skyen. 

Finn ut mer om alternativer for hybridsky for bedriften din, i tillegg til fullstendig offentlige skyløsninger.

Kom i gang med Microsoft 365

Det er Office slik du kjenner det samt verktøy som gjør samarbeid enklere, slik at du får gjort mer, når som helst og hvor som helst.

Kjøp nå
Relatert innhold
Bedriftsteknologi

Få mest mulig ut av gratis videokonferanser

Les mer
Bedriftsteknologi

Gratis skjermdeling er enkelt, men gjør du det riktig?

Les mer
Bedriftsteknologi

Gjøre telemedisinterapi til et alternativ for pasienter som trenger hjelp

Les mer

Forretningsinnsikt og ideer gir ikke råd om profesjonell skatt eller økonomiske spørsmål. Kontakt egen skatte- eller økonomirådgiver for å diskutere situasjonen din.