Førsteklasses samsvarsløsninger

Intelligent samsvar og løsninger for risikostyring

Intelligente løsninger som hjelper deg å vurdere samsvarsrisiko, styre og beskytte sensitive data og effektivt svare på forskriftsmessige krav.
Nye muligheter for navigering innen databeskyttelse og risikohåndtering i skylagringens æra.

Beskytt og styr data der de er

Aktiver et sikret og kompatibelt samarbeid, med retningslinjer for forebygging av tap av data, som bidrar til å unngå lekkasjer og begrense ekstern deling av sensitive data. Konfigurer beskyttelses- og klassifiseringsetiketter, finn de sensitive dataene dine og forstå hvordan etikettene brukes.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Identifiser og iverksette tiltak for kritisk innsiderisiko

Koordinere flere typer signaler, fra aktiviteter til kommunikasjon, for å se og administrere varsler om potensiell innsiderisiko og eventuelt utbedre disse. Overvåk og adresser styring av datatilgang proaktivt når ansatte forlater eller beveger seg mellom samsvarsgrensene.

Forenkle samsvar og redusere risiko

Evaluer, forbedre og overvåk kontinuerlig hvor godt samsvaret er, med en risikobasert score som automatisk oppdager implementerte kontroller. Kartlegg de lovbestemte kravene til global databeskyttelse og angi anbefalte handlinger med veiledning, for å implementere og teste kontroller.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Undersøk og svar med relevante data

Behandle kommunikasjonen med eDiscovery ved hjelp av verktøy for å sende og spore forvaltningsvar, og som vil eskalere ved påminnelser og ledervarsler. Undersøk datalekkasje, kontroller tilknyttede brukeraktiviteter og utfør tiltak for utbedring, for eksempel sletting av tilknyttede data.

Prøv våre samsvarsløsninger nå

Microsoft 365 tilbyr deg intelligente samsvarsløsninger for risikostyring. Dette hjelper deg med å kjenne igjen og beskytte dataene dine, overholde av regler og standarder, og redusere innsiderisiko. Registrer deg for prøveversjonen av E5 Compliance for å få tilgang til de nyeste produktene og funksjonene.

Artikler om samsvarsløsninger

Planlegge en sikker fremtid for bedriften


Se mer fra Microsoft 365

Forenkle veien til samsvar

Kom kjapt i gang med Microsoft 365 og veien til samsvar og overholdelse med EUs personvernforordning (GDPR)

Introduksjon til kryptering i Office 365