Three medical professionals wearing P P E walking down a hallway.

Intensivlegene på St. Luke’s bruker Microsoft Teams til å opprette COVID-19-protokoller

Helsestaben på St. Luke’s University Health Network brukte allerede Microsoft 365 da COVID-19 slo til, og de så kjapt verdien av Microsoft Teams som en samarbeidsløsning for å samle data og opprette en behandlingsprotokoll basert på og evaluert opp mot deres egne sanntidsdata.

Skaff deg Microsoft 365

De beste produktivitetsappene med intelligente skytjeneste.