Åtte metoder for å lykkes med å lede en mobil arbeidsstyrke

For mange av oss kommer ikke økningen i arbeidsstyrken som jobber eksternt, som noen overraskelse. I årevis har kontorarbeidere forlatt arbeidsplassene sine til fordel for steder som er lengre unna og som tillater dem å jobbe i et mer komfortabelt, og ofte mer produktivt, miljø. Og det er en trend som bare kommer til å forsterkes. Faktisk er den amerikanske mobile arbeidsstyrken, i henhold til International Data Corporation (IDC), på vei til å vokse fra 96,2 millioner i 2015 til 105,4 millioner mobile arbeidere i 2020. Og ved prognoseperiodens slutt anslår IDC at mobile arbeidstakere kommer til å stå for nesten tre fjerdedeler (72,3 prosent) av den totale amerikanske arbeidsstyrken.

Selv om den mobile arbeidsstyrken har bygd seg stadig større en god stund, prøver ledere på mange måter stadig å holde tritt og bestemme hvordan de skal lede teamene sine på best mulig måte, ikke bare når de er i samme rom, men også når de er spredd over flere byer, delstater eller til og med land. Men fordi så mange organisasjoner har brukt en modell for fjernarbeidere i så mange år og teknologien har tatt store steg fremover, er det uten tvil enklere å lede team med fjernarbeidere nå enn tidligere. Det å finne sin egen vei til vellykket lederskap vil selvsagt avhenge av din personlige stil, bedriftskultur og teammedlemmer, men hvis du ikke vet hvor du skal begynne, eller ønsker å legge til nye teknikker og ny teknologi i modellen din, vil du kunne dra stor nytte av å følge disse gjennomprøvde tipsene:

  1. Styr resultater, ikke stil – fjernarbeidere, har ofte sin egen arbeidsstil. Noen jobber kanskje i to timer, tar en pause for å følge barna sine til skolen eller gjøre et ærend, så jobber de fire timer til, tar en pause og tar de resterende to (eller flere) timene senere, mens andre kan overholde vanlige kontortid. Så i stedet for å styre hvordan en ansatt får jobben sin gjort, kan du heller fokusere på kvaliteten på arbeidet, om tidsfrister blir oppfylt, om de er gode til å ta beslutninger, og så videre.
  2. Oppmuntre til samarbeid – når man arbeider langt unna kolleger, kan det føles isolerende, så sørg for å oppmuntre til prosjektarbeid der teammedlemmene kan jobbe sammen. På denne måten vil de ansatte føle sterkere samhold, og avdelingen din vil kunne dra nytte av delte ideer og mer kommunikasjon mellom teammedlemmene.
  3. Kommuniser – fordi du ikke bare kan stikke innom noens arbeidspult eller ta en kopp kaffe på pauserommet, må ledere ta initiativ til å bygge relasjoner til teamene sine. Statussamtaler hver eller annenhver uke kan ofte hjelpe deg med å håndtere kommende prosjekter, dårlige resultater og så videre. Andre ganger kan direktemeldinger eller e-postsamtaler (som ikke nødvendigvis er arbeidsrelaterte) være den beste måten å holde kontakten på. Uansett hvilken tilnærming du har, må du være tydelig i kommunikasjonen – men la personligheten din komme frem. Du skal tross alt bygge opp og styre et team, og da er det viktig at folk vet hvem de jobber med.
  1. Ha nettmøter (med video) – med kameraet til alle oppe og en delt visning av agendaen, presentasjonen og så videre kan ikke teamet bare se hverandre – og koble ansikter til navn – de kan også se presentatørens skrivebord og få et klart bilde av informasjonen som blir fremstilt.
  2. Gi dem den rette teknologien – en del av å være en god leder er å sikre at teammedlemmene har alt de trenger for å jobbe effektivt. Og når arbeidsstyrken jobber eksternt, betyr dette at du støtter de ansatte med riktig teknologi. Når du undersøker alternativene dine, bør du se etter programvare som gjør det enkelt og trygt å dele filer, som fungerer på en rekke enheter, inkludert bærbare og stasjonære datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner, og som gir arbeiderne muligheten til å jobbe i de samme dokumentene samtidig. På denne måten får alle tilgang til de samme verktøyene, slik at du kan luke ut kompatibilitetsproblemer og få samarbeidet til å blomstre.
  3. Gi dem motivasjon – fjernarbeidere kan føle seg distansert fra målene til en organisasjon og har kanskje ikke en klar forståelse av hvor deres arbeid passer inn i bedriftsfilosofien. Hvis du deler firmaets visjon og mål med fjernarbeiderne og påpeker hvordan jobben de gjør, bidrar til organisasjonens suksess, vil teamet føle seg mindre distansert fra selskapet. Dette vil igjen inspirere team med fjernarbeidere til å jobbe mot et felles mål og være produktive medlemmer av organisasjonen.
  4. Vær inkluderende og gi ros – når det gjelder opplæring, ros for en godt utført jobb og jobbarrangementer, blir ansatte som jobber eksternt, ofte oversett eller bare glemt – noe som ikke bidrar til å skape lojalitet eller gode relasjoner. Når du styrer teamet med fjernarbeidere må du prøve å sikre at de får samme opplæringsmuligheter som andre, og at de får samme rosende ord for godt utført arbeid som du ville ha gitt til de som jobber inne på kontoret. Når det gjelder fester og ekskursjoner for teamet kan du vurdere å gi fjernarbeiderne i teamet en liten gave eller litt avspasering hvis de ikke kan delta på et arrangement. Det er en liten gest, men det kan gjøre mye for å få dem til å føle seg verdsatt.
  5. Oppmuntre til en god balanse mellom arbeid og fritid – fjernarbeidere kan ha lett for å bli opphengt i et prosjekt eller ønske å få gjort bare litt mer før de slutter for dagen. Det kan også være like lett å bli distrahert av prosjekter hjemme, ektefeller, barn, kjæledyr og så videre. Nøkkelen er å finne en sunn balanse. Når du tar inn nye fjernarbeidere, bør du snakke med dem om å innføre en tidsplan som de kan holde seg til, og sette til side en plass som bare skal brukes til jobb. Da kan de, når arbeidsdagen er omme, slå av datamaskinen og koble fra arbeidet. Dette vil hjelpe dem med å koble av mentalt og nyte fritiden sin, for så å være klar for jobb med et klart hode og et nytt perspektiv neste dag.

Og sist, men ikke minst: Som ellers i livet må du gå foran som et godt eksempel. Ved å ha en proaktiv og åpen tilnærming til arbeidet, være tilgjengelig for teamene dine og kommunisere tydelig og ofte med staben på mange ulike måter ser de at du er til å stole på. De får et førstehånds eksempel på hvordan du vil at teamet skal fungere, og kommer til å følge i dine fotspor. Dette hjelper deg med å skape et støttende virtuelt miljø som bidrar til mobil produktivitet og fremragende arbeid.

Om forfatteren

Growth Center-teamet er fokusert på å hjelpe deg med å starte, administrere og drive virksomheten din.

Kom i gang med Microsoft 365

Det er Office slik du kjenner det samt verktøy som gjør samarbeid enklere, slik at du får gjort mer, når som helst og hvor som helst.

Kjøp nå
Relatert innhold
Manage my business

Å lede eksterne team er enkelt med slike samarbeidsverktøy

Les mer

Growth Center gir ikke råd om profesjonell skatt eller økonomiske spørsmål. Kontakt egen skatte- eller økonomirådgiver for å diskutere situasjonen din.