Three workers in a warehouse leaning over a box and looking at a laptop.

Gjør informasjonen levende med diagrammer

Opprett diagrammer som forenkler kompleks informasjon. Velg fra et stort utvalg av forhåndslagde maler, eller bygg opp diagrammene dine fra grunnen av.

Profesjonell diagramprogramvare

Med diagramprogramvare kan du visualisere informasjon ved å koble data til visualobjekter. Opprett flytskjemaer, programvarearkitektur, prosessplaner og andre diagrammer. Bruk også samarbeidsfunksjoner for å dele og arbeide på diagrammene sammen med andre.

Visualiser dataene og ideene dine

Diagramprogramvare hjelper deg å gjøre kompleks informasjon strukturert og meningsfylt. Gjør regnearkdata om til engasjerende diagrammer. Bruk figurer, grafikk og koblinger til å vise relasjonen mellom informasjon.

A person using a pen and Surface tablet.

Tilpass diagrammene dine

A person exploring an organizational chart on a tablet with a pen.

Lag organisasjonskart

Med en diagramgenerator som Visio kan du forenkle komplekse organisasjonsstrukturer. Eksporter ansattdata fra Microsoft Excel eller Microsoft Active Directory for å kartlegge organisasjonsstrukturen og identifisere eksisterende relasjoner. Forbedre diagrammene med grafikk og bilder som viser prestasjonsmål og ressursallokering. Utforsk scenarier for omstrukturering, eller opprett nye diagrammer fra grunnen av med maler som er klare til bruk.

A person sitting in their kitchen using a tablet.

Opprett egendefinerte plantegninger

Utform et kontorområde, et splitter nytt kjøkken eller et HVAC-system med verktøy for diagramgenerering i Visio. Generer en tegning ved hjelp av maler og forhåndslagde figurer, slik som dører, vinduer og strømuttak. Rediger, skaler eller endre størrelse på diagrammet på enkelt vis, og del det med samarbeidspartnere. Koble figurer til Excel-data og eksporter diagrammet som en PDF, et bilde eller en datastyrt design-fil (CAD).

Two people having a conversation over a laptop displaying network diagrams.

Kartlegg nettverkene

Forenkle komplekse nettverk med funksjonene til diagramgeneratoren i Visio. Dokumenter data- eller telekommunikasjonssystemer med et utvalg av maler, figurer og koblingsverktøy for nettverkstopologi. Sikre samsvar med forskrifter, feilsøk problemer eller planlegg et nytt system. Formidle det rette nivået av informasjon til rett publikum med forskjellige diagrammer eller datalag. Del og samarbeid med andre på enkelt vis.

Two people working together on a laptop.

Utvikle UML-diagrammer

Diagramprogramvare gjør det enkelt å opprette UML-diagrammer (Unified Modeling Language) som visuelt representerer forretningsprosesser, programvarearkitektur og andre komplekse systemer. Velg mellom forhåndslagde maler og figurer for å lage diagrammer som kommuniserer tydelig og oppfyller bransjestandarder, inkludert UML 2.5. Finn relasjoner mellom ulike elementer i systemet, og rediger eller legg til nye relasjonstyper. Rediger sammen med brukervennlige samarbeidsverktøy.

A person exploring an organizational chart on a tablet with a pen.

Lag organisasjonskart

Med en diagramgenerator som Visio kan du forenkle komplekse organisasjonsstrukturer. Eksporter ansattdata fra Microsoft Excel eller Microsoft Active Directory for å kartlegge organisasjonsstrukturen og identifisere eksisterende relasjoner. Forbedre diagrammene med grafikk og bilder som viser prestasjonsmål og ressursallokering. Utforsk scenarier for omstrukturering, eller opprett nye diagrammer fra grunnen av med maler som er klare til bruk.

A person sitting in their kitchen using a tablet.

Opprett egendefinerte plantegninger

Utform et kontorområde, et splitter nytt kjøkken eller et HVAC-system med verktøy for diagramgenerering i Visio. Generer en tegning ved hjelp av maler og forhåndslagde figurer, slik som dører, vinduer og strømuttak. Rediger, skaler eller endre størrelse på diagrammet på enkelt vis, og del det med samarbeidspartnere. Koble figurer til Excel-data og eksporter diagrammet som en PDF, et bilde eller en datastyrt design-fil (CAD).

Two people having a conversation over a laptop displaying network diagrams.

Kartlegg nettverkene

Forenkle komplekse nettverk med funksjonene til diagramgeneratoren i Visio. Dokumenter data- eller telekommunikasjonssystemer med et utvalg av maler, figurer og koblingsverktøy for nettverkstopologi. Sikre samsvar med forskrifter, feilsøk problemer eller planlegg et nytt system. Formidle det rette nivået av informasjon til rett publikum med forskjellige diagrammer eller datalag. Del og samarbeid med andre på enkelt vis.

Two people working together on a laptop.

Utvikle UML-diagrammer

Diagramprogramvare gjør det enkelt å opprette UML-diagrammer (Unified Modeling Language) som visuelt representerer forretningsprosesser, programvarearkitektur og andre komplekse systemer. Velg mellom forhåndslagde maler og figurer for å lage diagrammer som kommuniserer tydelig og oppfyller bransjestandarder, inkludert UML 2.5. Finn relasjoner mellom ulike elementer i systemet, og rediger eller legg til nye relasjonstyper. Rediger sammen med brukervennlige samarbeidsverktøy.

Samarbeid om diagrammene

Samarbeid enkelt om diagrammene med partnere, kunder og kolleger i sanntid – selv om dere ikke er i samme rom. Last opp Visio-filer i Microsoft Teams slik at andre kan vise, redigere og kommentere på dem rett fra Teams. Bruk Filer-fanen i Teams for å få tilgang til Visio-diagramverktøy fra hvilken som helst kanal. Hold oversikt over endringer og kommentarer på diagrammet med Visio på nettet. Del diagrammer og angi brukertillatelser ved å bruke Microsoft OneDrive.

Integrering og automatisering av diagrammer

Bruk diagramverktøyet med de foretrukne Microsoft-løsningene dine. Visio er laget for å fungere med programvaren du bruker til daglig.

 • Diagram i Teams

  Vis og lag Visio-diagrammer inne i Teams. Legg til Visio-fanen i hvilken som helst kanal eller chat for å gjøre diagramverktøyene enkle og lett tilgjengelige. Rediger diagrammer sammen med deltakerne i en chat. Sørg for at viktige prosesser, slik som trinnene i en kundeservicesamtale, er enkle å finne i en relevant Teams-kanal. Forenkle gjennomgangsprosessen for gjentatte diagrammer som oppdateres ofte. Bruk også samtale-, chatte- og møtefunksjonene i Teams for å koordinere gjennomganger og idémyldringer om diagrammene.

 • Utform arbeidsflyter for Power Automate

  Skisser flytlogikken i Visio for å samarbeide og få klarsignal fra interessenter, og eksporter den deretter til Power Automate for å utføre den. Du kan legge til utløsere, handlinger og koblinger direkte i Visio med bruksklare Visio-figurer som samsvarer med Power Automate-parametere.

 • Automatiser oppgaver i Visio

  Automatiser gjentakende oppgaver i Visio ved hjelp av programmeringsmiljøet Visual Basic for Applications (VBA), slik som generering av diagrammer basert på Excel-data.

 • Visualiser Power BI-data

  Få krystallklar innsikt ved å bruke et diagramverktøy med Microsoft Power BI. Presenter innsamlede firmaopplysninger i en plantegning, et prosessdiagram eller et organisasjonskart. Når du kobler Visio-diagrammet til Power BI, kobler det automatisk data til diagrammer basert på figuregenskaper. I tillegg kan du fargekode data inne i diagrammet og filtrere basert på Power BI-data.

 • Koble til Microsoft 365

  Visio kan også integreres med løsninger på tvers av Microsoft 365. Gjør Excel-dataene dine om til et diagram med Data Visualizer-tillegget for Excel. Bryt komplekse diagrammer ned i enkeltdeler i PowerPoint, og presenter dem for nøkkelpersoner. Du kan også dokumentere Visio-prosessdiagrammene i Word, for så å dele dem enkelt med teamene. Alt er utformet for å fungere sømløst sammen.

Hvorfor bør du bruke Visio for å lage diagrammer?

Endre måten du bruker og formidler informasjon på. Visio-diagramprogramvaren tilbyr deg

 

• et stort utvalg av maler, startdiagrammer og sjablonger som er klare til bruk
• tusenvis av tilpassbare figurer
• samarbeid i sanntid på nettet og via Teams og OneDrive
• visualisering av komplekse data gjennom integrering med Power BI
• støtte for tilgjengelighetsfunksjoner, inkludert Skjermleser, Tilgjengelighetskontroll og støtte for høykontrast
• sikkerhet og personvern på bedriftsnivå, inkludert Information Rights Management​​​

Komme i gang med diagramprogramvare

Lag det første organisasjonskartet eller den første plantegningen din ved hjelp av Visio.
 

Opprett et diagram
 

1. Åpne Visio-skrivebordsprogrammet. Fra startskjermbildet velger du enten Tom tegning eller en av de mange malene. Hver mal inneholder sjablonger med figurer og verktøy som er relevant for typen diagram – en mal for en plantegning til et kontor vil for eksempel inneholde figurer for dører og vinduer. Klikk på flere maler for å se hele listen som er tilgjengelig for deg. Utforsk eksempeldiagrammer for å få inspirasjon.
2. Opprett et diagram fra data. Gå til Data-båndet og velg egendefinert import for å importere data fra Excel, Microsoft Access, Microsoft SQL eller en annen datakilde.
3. Gi diagrammet et navn. Dobbeltklikk på Tittel øverst i diagrammet for å gi tegningen et navn.
4. Sett inn en figur. I verktøylinjen til venstre velger du en figur du vil bruke i diagrammet. Hvis du bruker en mal, vil figurer som er relevante for den typen diagram vises som standard. Hvis du ikke ser den figuren du vil ha, kan du klikke på Flere figurer i menyen. Bruk støttelinjene som automatisk vises i Visio for å justere figurene.
5. Merk figuren. Dobbeltklikk på figuren for å legge til tekst.
6. Legg til den neste figuren i flyten. Hold pekeren over den første figuren for å se et utvalg av figurer du kan bruke i neste trinn. Velg en av dem, så setter Visio automatisk inn en kobling. Du kan også dra den neste figuren fra verktøylinjen på venstre side. Merk den nye figuren ved å dobbeltklikke på den.
7. Merk koblinger. Du kan også merke koblinger ved å dobbeltklikke på dem.
 

Tilpass diagrammet ditt
 

1. Endre fargen på figurer. Juster fargen på en eller flere figurer ved å klikke på enten én figur eller flere figurer, for så å velge en ny farge ved å bruke fyll på Hjem-båndet.
2. Endre stilen på figurer. Velg en eller flere figurer, og bruk FigurstilHjem-båndet for å oppdatere stilen.
3. Endre generelt utseende og funksjonalitet. Klikk på Design i båndet og velg et av temaene. Du kan også velge en variant i et tema for å tilpasse utseendet på diagrammet ytterligere.
4. Juster diagrammet. For å sikre at diagrammet er jevnt fordelt og justert, merker du alt og velger Posisjon i Hjem-båndet, for så å velge Automatisk justering og fordeling.
5. Fremhev viktige trinn i diagrammet. Hvis det er aktuelt, velger du Sett inn-båndet for å sette inn en beholder. Dra beholderen til de trinnene du vil fremheve, og legg til en etikett.
6. Legg til en ny side. Klikk på plusstegnet nederst til venstre i dokumentet for å legge til en ny side.
7. Presenter diagrammet. Velg Presentasjonsmodus i Visning-båndet for å få en fullskjermversjon av diagrammet.

|

Det finnes prøveversjoner for Visio-abonnement 1 og Visio-abonnement 2. Disse prøveversjonene er kostnadsfrie i 30 dager for førstegangsbrukere med en jobb- eller skolekonto. Hvis du vil registrere deg for en 30-dagers prøveversjon, kan du gå til følgende koblinger for Visio-abonnement 1 og Visio-abonnement 2. Visio-abonnement 1 gir tilgang til Visio-nettappen. Visio-abonnement 2 gir tilgang til både Visio-nettappen og Visio-skrivebordsprogrammet.