Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Teams

Nytt: Microsoft Teams Premium, den bedre måten å møtes på

Oppdag mer

Hva er hybridarbeid?

Øk de ansattes produktivitet, og styrk arbeidsmoralen med hybridarbeid.

Du kan få både i pose og sekk med hybridarbeid og Microsoft Teams

Ta produktiviteten til neste nivå, uansett hvor du jobber.

Hold kontakten

Hold deg oppdatert på prosjektene og teamet ditt. Bruk samarbeidsverktøy som chat, samtaler og møter.

Reduser møtetrettheten

Samarbeid på nye måter, og få mer naturlige møteopplevelser takket være funksjonene i Teams.

Arbeid på tvers av enheter

Opplev enkle overganger mellom enheter hjemme, på farten eller på arbeidsplassen.

En arbeidshverdag som er like fleksibel som deg

Kikk på noen av hybridarbeidets funksjoner og fordeler.

 • En person som sitter ved et trebord med et selvtilfreds flir og bruker en bærbar datamaskin.

  Definisjon av hybridarbeid

  Hybridarbeid betyr at folk jobber sammen, både fysisk og via nettet, når og hvor som helst, hjemmefra, eksternt eller fra et kontor.

  Et automatisk forslag som vises over notatene under et Teams-møte.

  Bli involvert

  Møteoppsummering er en opplevelse på tvers av produkter med flere funksjoner for å hjelpe Microsoft 365-brukere med å få mest mulig ut av hybridmøtene sine.

  Tilbake til faner
 • En person som sitter avslappet i en stol og bruker en Surface.

  Tilpass tilnærmingen din til hybridarbeid

  Lær om de ulike hybride arbeidsmodellene, og finn ut hvilke som vil fungere best for din organisasjon.

  Et møte med fire personer i et konferanserom der også flere personer har ringt inn til en Teams-videosamtale som projiseres på en vegg.

  Du bestemmer din egen hybride arbeidsplan

  Den fleksible modellen lar deg jobbe både eksternt og på arbeidsplassen, slik det passer best for deg fra dag til dag.

  En person som står i et hjemmekontor med hodetelefoner over øret og deltar i en Teams-videosamtale på en skjerm på skrivebordet.

  Organisasjonen fastsetter den hybride arbeidsplanen din

  Med denne modellen velger organisasjonen hvilke dager du jobber eksternt og på arbeidsplassen.

  Tre personer som jobber sammen på en bærbar datamaskin ved et skrivebord.

  Fysisk fremmøte på jobben har prioritet

  Ved tilnærminger der kontoret er førstevalget, tilbringe du de fleste dagene på kontoret og har fleksibilitet til å jobbe hjemmefra av og til.

  En person som sitter hjemme på en stol og jobber på en bærbar datamaskin.

  Fjernarbeid har prioritet

  Eksternt først-modellen har fjernarbeid som standard. Fysiske møter og samarbeid kan gjennomføres når det er nødvendig.

  Tilbake til faner
 • En person som sitter på et kontor og deltar i en videosamtale på skjermen på en stasjonær datamaskin.

  Løs felles problemer

  Lær hva både de ansatte og organisasjonene har å vinne med hybride arbeidsmodeller.

  Én person som sitter i et møterom og deltar i en Teams-videosamtale på en TV på veggen. 3 andre deltakere har ringt inn fra andre plasseringer.

  Gjør de ansatte mer fornøyde

  Styrk arbeidsmoralen ved å gi mulighet til å jobbe hjemmefra når det trengs – enten det er for å spare reisetid, organisere barnepass eller ha et mer stille arbeidsområde.

  En person med hodetelefoner som sitter i en Teams-samtale på et coworking-kontor.

  Rekrutter de største talentene, og behold dem

  De ansattes forventninger er endret. Mange ønsker å kunne kombinere fysisk fremmøte og fjernarbeid i neste jobb.

  To personer som ser på data vist på en skjerm på et skrivebord.

  Reduser bruken av kontorlokaler

  Store kontorer er dyre å leie og vedlikeholde. Med færre ansatte til stede i bygningen kan mange organisasjoner redusere arealet de bruker, og kutte kostnadene dramatisk.

  Tilbake til faner
 • En person som sitter på hjemmekontoret med en bærbar datamaskin og en stasjonær skjerm, og som deltar i en Teams-samtale med tre andre deltakere.

  Dette skiller fjernarbeid fra hybridarbeid

  Fjernarbeid foregår bare utenfor arbeidsgivers lokaler, mens hybridarbeid foregår både i arbeidsgivers lokaler og utenfor.

Les mer fjernarbeid og hybridarbeid

Utforming av den nye hybridmøteopplevelsen – for alle

Gjør dere klare: Hybridarbeid er hardt

Bruke oppslag for å realisere potensialet med hybridarbeid

Lag et effektivt oppsett av hjemmekontoret

Hva er hybridarbeid?

Hybridarbeid er en kombinasjon mellom tradisjonelt arbeid på kontoret og fjernarbeid. Denne variasjonen mellom ulike arbeidssteder gir de ansatte større fleksibilitet. For eksempel kan en ansatt velge å jobbe hjemmefra en dag for å være mest mulig produktiv i stille omgivelser. Neste kan vedkommende velge å komme på jobben for å delta på et viktig møte.

Etter hvert som organisasjoner stadig mer tar i bruk hybride arbeidsmodeller, innfører noen også kontorlandskap uten faste plasser. Kontorlandskap uten faste plasser innebærer at man reserverer fleksible kontorplasser som ikke er tilordnet til bestemte ansatte. Slike plasser passer godt til hybridarbeid. De ansatte får egne fysiske sitteplasser når de er på kontoret. Egne personlige skrivebord som tar opp plass, og som ikke blir brukt ved ekstern arbeid, unngås.

Et team mingler i et kontorlokale. Fem personer er fysisk til stede, og to personer ringer inn fra andre steder via Teams.

Hybridarbeid under pandemien

Hybridarbeid eksisterte riktignok også før COVID-19, men under pandemien måtte flere organisasjoner gå raskt over til det. Siden da har hybridarbeid blitt mer populært enn noensinne. Noen organisasjoner går permanent over til helt eksterne eller hybride modeller og reduserer bruken av fysiske kontorer. Og disse endringene er kommet for å bli. I følge 2022-rapporten om arbeidsindeks sier 51 prosent av de nåværende hybridansatte at de sannsynligvis vil gå over til fjernarbeid i året som kommer. Det er et tydelig tegn på at fjernarbeid og hybridarbeid er kommet for å bli, selv om de verdensomspennende helseproblemene avtar.

Hybride arbeidsmodeller

Én av fordelene med hybridarbeid er fleksibiliteten. Organisasjoner og ansatte kan velge den modellen som er mest gunstig for dem, både forretningsmessig og personlig. Her er noen vanlige typer hybride arbeidsmodeller.

Fleksibelt

Fleksible hybride arbeidsmodeller er dem som gir de ansatte mest frihet. De kan bestemme egne tidsplaner og kombinere dager på kontoret og eksternt slik det passer best for dem. Med denne modellen kan ansatte holde seg til samme tidsplan hver uke eller variere slik de foretrekker. Én ulempe med denne tilnærmingen er at slik uregelmessighet kan gjøre det vanskeligere å samle kollegaene eller planlegge visse møter.

Fastsatt

Den faste hybridarbeidsmodellen har flere begrensninger. Med denne modellen angir organisasjonene tidsplaner for eksternt og internt arbeid for de hybride ansatte. Vanligvis forblir faste tidsplaner de samme hver uke. Tilnærmingen kan være kontoret først eller eksternt først. Regelmessigheten med den faste modellen er nyttig for å vite hvordan man skal kontakte kollegene, men noen kan synes det ikke er fleksibelt nok.

Kontoret først

En tilnærming der kontoret kommer først, prioriterer fysisk fremmøte fremfor fjernarbeid. Følgelig tilbringer de ansatte, med denne modellen, de fleste arbeidsdagene på kontoret. De jobber eksternt noen dager. Team som ofte må samarbeide ansikt til ansikt, pleier å foretrekke denne modellen.

Eksternt først

Omvendt prioriterer eksternt først-modeller fjernarbeid fremfor personlig fremmøte. Med denne tilnærmingen kan fysisk fremmøte på jobben være begrenset til én dag eller to i uken eller måneden. Denne modellen gir de største mulighetene til besparelser knyttet til kontorlokaler, men innebærer færrest fysiske møter mellom kollegene.

Fordeler med hybridarbeid

Det bidro til å holde folk friske og i arbeid under en verdensomspennende pandemi, men hybridarbeid har også mange andre fordeler. Derfor er det lite sannsynlig at det forsvinner med det første.

God balanse mellom jobb og fritid

Under pandemien var det mange som fikk nye perspektiver på hva de ønsker å få ut av jobben og livet. Over halvparten av de ansatte sier at det er mer sannsynlig at de prioriterer helse og velvære fremfor jobben nå enn før pandemien (arbeidsindeks 2022). Hybridarbeid kan ha positiv innvirkning balansen mellom jobb og fritid:

 • Mindre reising frem og tilbake.
 • Større fleksibilitet til å organisere personlige avtaler om slikt som barnepass og legebesøk.
 • Muligheten til å flytte.

Mulighetene for å flytte har endret seg radikalt. Tidligere måtte folk i større grad bo i de byene der de beste jobbene innen deres bransjer var å finne. Hybridarbeid gir folk større frihet til å flytte nærmere familien eller dit de drømmer om, uten å måtte ofre karrierene sine.

Konkurransedyktig

Arbeidernes forventninger har endret seg. De mest konkurransedyktige organisasjonene er dermed dem som respekterer og lever opp til disse forventningene. Bare i 2020 sluttet 17 prosent i jobbene sine. Denne trenden fortsatte i 2021. Da sluttet 18 prosent i jobbene (arbeidsindeks 2022). De to viktigste grunnene folk oppga for å slutte var personlig velvære / psykisk helse og balanse mellom jobb og fritid. 51 prosent av de hybride ansatte sier at de sannsynligvis vil gå helt over til eksternt i løpet av det neste året (arbeidsindeks 2022). Folket har dermed talt. De vil ha eksterne og hybride alternativer for å bli værende. De tolererer heller ikke lenger usunne arbeidsforhold, noe som tidligere ble sett på som umulig å endre.

Selvsagt vil arbeidsgivere som dekker disse behovene og tilbyr hybride og eksterne alternativer, lettere enn andre kunne rekruttere topptalentene. Organisasjoner med hybride policyer er dessuten mindre begrenset av geografi når de leter etter de beste kandidatene å rekruttere.

Kostnadsbesparelser

Når organisasjoner går over til hybridarbeid, kan de redusere antallet på faste kontorplasser og bruken av lokaler generelt. For store organisasjoner i dyre markeder kan dette innebære store kostnadsbesparelser knyttet til leie og vedlikehold.

Vis løsninger for hybridarbeid i praksis

Utforsk hvordan organisasjoner allerede endres for å legge til rette for hybridarbeid.

Samarbeid effektivt og gi teamene handlekraft på tvers av tid og rom

I løpet av de siste 2,5 årene har mennesker (og team) bevist at det er mulig å oppnå produktivitet og gode resultater på mange forskjellige måter. Fra nå av kommer de beste arbeidsplassene (med de mest tilfredse, produktive teamene) til å være de som støtter et mangfold av ulike arbeidsmåter. Microsoft Teams hedrer de forskjellige arbeidsformene, og gir alle det de trenger for å gjøre sitt beste på jobben, uansett hvor, når og hvordan de jobber.

To personer som har en samtale mens en Teams-videosamtale vises på en stasjonær skjerm bak dem.

Vi samler de ansatte og ledelsen

Giant Eagle bruker Microsoft Teams til å endre måtene de jobber på og til å administrere et selskap med 470 butikker og 34 000 ansatte.

Et Teams-møte i Sammen-modus der deltakerne som sitter i en slags forelesningssal, simuleres.

Ressurser som lar deg utvikle deg i den hybride arbeidshverdagen

To personer med munnbind som sitter i et konferanserom og deltar i en Teams-samtale. På en TV vises mange andre deltakere.

Store forventninger: Den nye målestokken på «verdt det» for arbeid

Folk trenger fleksibilitet, velvære og kontakt med andre. Bedriftsledere som vil leve opp til forventningene, må tenke helt nytt.

En person som sitter på hjemmekontoret og bruker en bærbar datamaskin koblet til to stasjonære skjermer.

Du praktiserer sannsynligvis allerede hybridarbeid

I den nyeste arbeidsplassundersøkelsen kan du lær fra millioner av mennesker som bruker hybride arbeidsmodeller. Blant annet finner du syv trender som vil prege fremtiden, ledernes rolle for bevaring av fellesskap i teamene og seks prinsipper for velvære.

En person som sitter på hjemmekontoret og bøyer seg over skrivebordet for å bruke et nettbrett.

Fremtiden ser hybrid ut

Hybride arbeidsmodeller gir folk handlekraft til å jobbe annerledes. Oppdag den nyste tenkningen rundt hybride arbeidsplasserHybridarbeid praktiseres med samarbeidsapper. Lær også å utstyre alle med de riktige enheter og tilbehør for hybridarbeid.

Vanlige spørsmål

 • Hybride arbeidsplaner refererer til de dagene og tidene noen arbeider eksternt og internt.

 • Hybride arbeidsmiljøer beskriver de stedene ansatte jobber fra når de samarbeider med andre som kanskje eller kanskje ikke er fysisk til stede. Dette kan være fremmøte på fysiske kontorer, eksternt hjemmefra eller eksternt på coworking-kontorer (for å nevne bare noen få).

 • Noen av utfordringene knyttet til hybridarbeid er:

  • Ledelse som ikke gir alle de ansatte like muligheter til å bidra ved hybridarbeid.
  • Ansatte som har en sterk preferanse for den ene delen av hybridarbeidet. For eksempel kan de foretrekke å jobbe bare på arbeidsplassen eller bare eksternt og motsette seg endringer.
  • Sikkerhetssårbarheter som kan forårsakes av at ansatte jobber eksternt på personlige nettverk.
  • Betydelige forskjeller i tidssoner mellom organisasjonens hovedkontor og stedene der de ansatte jobber eksternt.

   

  Heldigvis, når organisasjoner forutser potensielle hindringer fra starten av, kan de planlegge og proaktivt forebygge mange problemer.

 • For å utvikle vellykkede hybride arbeidsmiljøer bør organisasjonene:

  • Sørge for at ledelsen er inkludert og støtter valgte hybride arbeidsplan og policyer.
  • Velge en hybrid arbeidsmodell og tydelig formidle hva den innebærer for de ansatte.
  • Vurdere hvilken teknologi som kan støtte hybridarbeidet. Vil for eksempel organisasjonen bytte ut noen faste skrivebord med kontorlandskap uten faste plasser og ta i bruk Teams-skjermer?
  • Foreta undersøkelser blant de ansatte jevnlig for å lære hva som fungerer, og hva som kan bli bedre.
Følg Microsoft Teams