Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

Nettmøter

Arbeid hvor som helst med konferanse- og kommunikasjonsfunksjoner fra programvare for nettmøter.

Aktiver fleksibelt hybridarbeid med nettmøter

Oppnå mer sammen – når og hvor som helst – med programvare for nettmøter slik som Microsoft Teams.

Videokonferanse

Gjør teamarbeidet mer personlig. Kommuniser ansikt til ansikt i nettmøter.

Virtuelle arrangementer

Hold sikre nettmøter og nettseminarer for opptil 1000 deltakere og kringkastinger for opptil 10 000.1

Telefonkonferanse

Bli med i møter med en mobilenhet, et oppringningsnummer og en app til nettmøter slik som Microsoft Teams.3

Møteenheter

Få flere funksjonaliteter fra enheter slik som høyttalertelefoner eller romsystemer som er utviklet spesielt for nettmøter.

Forbli i arbeidsflyten takket være funksjoner fra programvare for nettmøter

Ta en rask titt på noen av funksjonene for nettmøter. Du får hjelp med alt fra planlegging til oppfølging.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Gjør deg klar til å møte

For vellykkede møter følg noen få enkle trinn med funksjonene i programvaren for nettmøter.

Planlegg og del

Send invitasjoner, del agendaen og chat med deltakerne før møtet.

Inviter gjester

Del en nettkobling med alle som har gyldig e-postadresse. Det er enkelt å bli med via nettlesere.

Gjør deg kjent med konteksten

Forbered deg ved å gå gjennom notater og opptak fra tidligere møter.

Ha et produktivt møte

Utnytt tiden godt, engasjer andre, jobb sammen som et team, og hold register over fremdriften.

Start møter raskt

Begynn møtene presist og bli med ved bare ett trykk på mange nettmøte-enheter. Du kan enkelt begynne å dele innhold med deltakere overalt.

Gjør det mer personlig

Slå på video for å engasjere mer, selv om du gjør bakgrunnen uskarp av hensyn til privatlivet ditt.

Del innhold

Kommuniser visuelt i nettmøter for å spare tid og fremme samarbeid.

Ta opp møtet

Registrer lyd, video og innhold ved å ta opp møter og dele med folk som ikke kunne delta, og for fremtidig referanse.

Hold momentumet i gang

Følg folk opp etter møtet og avtal møter i fremtiden for å fortsette fremdriften.

Del møtenotater og -innspillinger

Behold én enkelt informasjonskilde fra hvert møte. Last opp opptak og notater – alt i den samme nettmøteappen.

Diskuter videre

Chat med deltakerne og gi dem oppdateringer på agendaen.

Sett tempoet

Planlegg et nytt møte eller opprett en serie. Det er enkelt med en app til nettmøter.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Planlegg og del.","id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Planlegg og del","videoHref":"","content":"<p>Send invitasjoner, del agendaen og chat med deltakerne før møtet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planlegg og del"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inviter gjester.","id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Inviter gjester","videoHref":"","content":"<p>Del en nettkobling med alle som har gyldig e-postadresse. Det er enkelt å bli med via nettlesere.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inviter gjester"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gjør deg kjent med konteksten.","id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Gjør deg kjent med konteksten","videoHref":"","content":"<p>Forbered deg ved å gå gjennom notater og opptak fra tidligere møter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør deg kjent med konteksten"}],"arialabel":"Gjør deg klar til å møte.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Gjør deg klar til å møte","videoHref":"","content":"<p>For vellykkede møter følg noen få enkle trinn med funksjonene i programvaren for nettmøter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør deg klar til å møte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Start møter raskt.","id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Start møter raskt","videoHref":"","content":"<p>Begynn møtene presist og bli med ved bare ett trykk på mange nettmøte-enheter. Du kan enkelt begynne å dele innhold med deltakere overalt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Start møter raskt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gjør det mer personlig.","id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Gjør det mer personlig","videoHref":"","content":"<p>Slå på video for å engasjere mer, selv om du gjør bakgrunnen uskarp av hensyn til privatlivet ditt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gjør det mer personlig"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Del innhold.","id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Del innhold","videoHref":"","content":"<p>Kommuniser visuelt i nettmøter for å spare tid og fremme samarbeid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Del innhold"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ta opp møtet.","id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Ta opp møtet","videoHref":"","content":"<p>Registrer lyd, video og innhold ved å ta opp møter og dele med folk som ikke kunne delta, og for fremtidig referanse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta opp møtet"}],"arialabel":"Ha et produktivt møte.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Ha et produktivt møte","videoHref":"","content":"<p>Utnytt tiden godt, engasjer andre, jobb sammen som et team, og hold register over fremdriften.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha et produktivt møte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Del møtenotater og -innspillinger.","id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Del møtenotater og -innspillinger","videoHref":"","content":"<p>Behold én enkelt informasjonskilde fra hvert møte. Last opp opptak og notater – alt i den samme nettmøteappen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Del møtenotater og -innspillinger"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Diskuter videre.","id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Diskuter videre","videoHref":"","content":"<p>Chat med deltakerne og gi dem oppdateringer på agendaen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Diskuter videre"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sett tempoet.","id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Sett tempoet","videoHref":"","content":"<p>Planlegg et nytt møte eller opprett en serie. Det er enkelt med en app til nettmøter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sett tempoet"}],"arialabel":"Hold momentumet i gang.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Hold momentumet i gang","videoHref":"","content":"<p>Følg folk opp etter møtet og avtal møter i fremtiden for å fortsette fremdriften.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hold momentumet i gang"}],"itemsCount":13}

Samle venner og familie med nettmøter i Microsoft Teams

Hold kontakten med folk, selv når dere er fra hverandre. Kom sammen virtuelt – når og hvor som helst – med videokonferanse.

Ha det gøy med sammen-modus

Vær vert for nettmøter i virtuelt delte områder. Velg mellom steder som kaféer, utfluktssteder eller lounger, og treff alle på samme sted med sammen-modus.2

A Teams call in together mode.

Inviter hvem du vil, når og hvor som helst

Start nettmøter raskt, og inviter med hvem du vil, selv de som ikke bruker Microsoft Teams. Nettmøter gjør virtuell kontakt nesten like bra som å treffes personlig.

A Teams video call with seven participants.
|

Et nettmøte er mellom to eller flere deltakere og har lyd samt valgfri video, inndata og utdata. Fordelen med video er at du kan se de andres uttrykk og reaksjoner, i tillegg til å høre hva de sier.

Nettsamtaler og videokonferanser lar dere samarbeide i sanntid. Dere blir mer produktive og sparer tid. Dessuten vil folk som jobber hjemmefra, føle seg mindre isolert og mer inkludert. Hvis deltakerne i en gruppenettsamtale ikke ønsker å bli filmet, kan de alltid velge å slå av kameraet og bare ha på mikrofonen. Med noen nettbaserte møteplattformer kan du til å med gjøre bakgrunnen uskarp eller endre den. Slik verner du privatlivet ditt, men beholder likevel muligheten til å ha kontakt med andre ansikt til ansikt.

Hybridarbeid, fjernarbeid og hjemmekontor har blitt mye mer vanlig. kommunikasjon og samarbeid i sanntid med nettmøter kan derfor øke produktiviteten, deltakelsen og arbeidsmoralen.

Der er mange fordeler med å bruke programvare for samarbeid på nettet (nettmøte-apper). De er spesielt utviklet for nettbasert samarbeid i sanntid med blant annet lyd- og videokonferanser, i tillegg til andre funksjoner som fildeling og kalender. Programvaren er nemlig spesifikt utformet for å gi en bedre helhetlig opplevelse til dem som ønsker å chatte, ringe og samarbeide på nettet – hvor som helst og når som helst. Dessuten er programvare for nettmøter som er sømløst integrert i en helserie med produktivitetsapper.– i motsetning til en frittstående app - gir ekstra tidsbesparelser, arbeidsflyt og brukervennlighet.

Å bli med i nettmøter er enkelt. Du trenger bare en enhet med en app for nettmøter slik som Microsoft Teams. Når du blir invitert til å bli med i et nettmøte, kan du bruke PC, nettbrett eller mobilenhet på det forhåndsbestemte tidspunktet. Finn ut mer fra veiledningen for hybride og nettbaserte møter.

Finn ut mer om Microsoft Teams

Kom i gang med Microsoft Teams i dag

1. Det blir stadig mer fjernarbeid for tiden. Derfor får du kringkastinger med visningstilgang for opptil 20 000 deltakere ut året.
2. Tilgjengelig bare for stasjonære datamaskiner.
3. Tilgjengeligheten av Telefonkonferanse og abonnementer varierer etter land/område. Se hvilke land og områder som støttes for mer informasjon.