A person smiling.

Microsoft Viva Insights

Tidligere Workplace Analytics

Øk både produktivitet og velvære med datastyrte, personvernbeskyttede innsikter og anbefalinger slik som:

 • Personaliserte innsikter og anbefalinger under arbeidsflyten bidrar til bedre arbeidsvaner.
 • Innsikter for overordnede og ledere: Forstå hvordan arbeidsrutiner påvirker både forretningsresultatene og de ansattes velvære.
 • Avansert innsikt som omfatter tilpassede analyseverktøy og akseleratorer for å håndtere komplekse utfordringer og muligheter og.

  Å kvalifisere for Microsoft Viva Insights krever Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online abonnement 1 eller abonnement 2.

kr 35,30 bruker/måned
(årsabonnement – fornyes automatisk)
Prisen inkluderer ikke MVA.
Oversikt Vanlige spørsmål

Unike Viva Insights-funksjoner

 • Innsikter for ledere

  Bidra til å engasjere teamet og la dem holde på kontakten. Få bedre forståelse av teamets arbeidsrutiner, spesielt uvaner som kan føre til stress og utbrenthet.

 • Avansert innsikt og analyseakseleratorer

  Generer tilpasset innsikt, og bruk forhåndskonfigurerte Power BI-rapportmaler. Slik kan du ta datastyrte beslutninger på tvers av vanlige forretningsscenarier. Utvid egenskapene til Viva Insights ved å kombinere Microsoft 365-data med eksterne data slik som håndtering av kunderelasjoner (CRM – customer relationship management) og data fra undersøkelser. Disse kan kreve ekstra kapasitetsenheter. For mer informasjon se Viva Insights Capacity.

 • Innsikter for seniorledere innen forretningsvirksomhet

  Identifiser trender og muligheter på tvers av organisasjonen. Slik legger du til rette for effektive møter samtidig som de ansatte blir mer selvstendige og organisasjonen mer fleksibel.

 • Dynamiske anbefalinger

  Gjør innsikt om til handling via tips og forslag som er støttet av forskning. Dette kan være påminnelser om å sette av fokustid hver uke og å be ledere om å planlegge tid med ansatte på tomannshånd.

Kapasitetsbaserte funksjoner som er unike for Viva Insights

 • Maler for forretningsendringer

  Kvantifiser påvirkningen fra nye programmer og forretningsskifter over tid. Bruk forhåndskonfigurerte metriske sett og visualiseringer.

 • Maler for samarbeidsmønstre

  Visualiser hvordan størrelsen på ansattes nettverk, risiko for utbrenthet, møtevaner og annen innsikt om samarbeid varierer etter stilling, nivå og geografi. Se hvordan folk i organisasjonen fordeler tiden sin mellom interne møter og møter med kunder.

 • Maler for ledereffektivitet

  Se lederes sterke sider og muligheter. Oppdag trender i måtene ledere samarbeider med sine direkte underordnede på, og hvordan de doserer eventuelle krav til samarbeid utenom arbeidstiden.

 • Fleksibel designer av undersøkelser

  Bruk fullt tilpassede analyser som er skreddersydd til deres forretningsmål. Eksporter resultater av undersøkelser for å bruke dem i andre rapporterings- og visualiseringsverktøy.

 • Utvidelsesmuligheter for data

  Kombiner Microsoft 365-data med data fra kilder som CRM, undersøkelser eller andre samarbeidsplattformer, og få dypere innsikt.

 • Avanserte analyseakseleratorer

  Bruk funksjoner som R-skriptbibliotek. Det kan være til hjelp med å analysere datatrender, prosesser og nettverk i organisasjonen.

Viva Insights-funksjoner inkludert i alle Microsoft 365-abonnementer med Exchange Online

 • Personlige innsikter med Microsoft Viva Insights-appen i Microsoft Teams

  Få personaliserte anbefalinger som kan hjelpe deg å skape bedre arbeidsvaner. Det kan være å praktisere mindfulness og ta regelmessige pauser, eller å ivareta fokustiden du har satt av i arbeidsdagen til uavbrutt arbeid alene.

 • Daglige e-poster med rask orientering

  Start dagen i rute med råd om forberedelser til viktige møter, oppgavepåminnelser fra Cortana, anbefalinger vedrørende personlig velvære og andre nyttige tips. Slik kan du forberede dagen og uken som kommer.

 • Tilleggsprogram for Outlook og innebygde forslag i Viva Insights

  Motta forslag fra kunstig intelligens i Outlook. Slik kan du følge beste praksis for håndtering av e-post og møter. Det innebærer å tilpasse e-postleveranse til arbeidstiden og forkorte møter slik at deltakerne får pauser.

 • Månedlige e-poster med sammendrag og instrumentbord med personlig innsikt

  Forstå arbeidsrutinene dine, og effektiviser dem. Finn ut hvordan du kan verne om din egen tid, koble fra, lade batteriene, få tid til uavbrutt fokusarbeid, bygge nettverk og samarbeide effektivt. De månedlig e-postene med sammendrag og instrumentbordet med personlig innsikt kan være til god hjelp.

[noalt]

[noalt]

Relaterte tjenester

Viva Insights Capacity

Få gjort mer med avanserte personanalyser med ekstra kapasitet for tilpasset analyseverktøy og akseleratorer.

Viva Topics

Bruk kunstig intelligens til å gjøre lettere å finne informasjon, legge til rette for raskere læring, knytte kontakter og innovere.

Tilleggsressurser

Viva Insights-dokumentasjon

Finn ut mer om innsikter som kan hjelpe personer og team å få bedre balanse mellom produktivitet og velvære på jobben.

Få hjelp til distribusjonen

Akselerer distribusjon, innføring og datamigrering med FastTrack.

Microsoft Viva

Forbedre ansattopplevelsen ved å hjelpe dem å holde kontakten, fokusere, lære og trives i jobben.