Two people having a conversation while looking at a laptop.

Microsoft Viva programserien

Programserien for Microsoft Viva kombinerer kunnskap, læring og innsikter i en integrert medarbeideropplevelse. Folk og team kan yte sitt beste hvor som helst.

Inkluderer:
• Viva Learning lar de ansatte utvikle seg og bygge kompetanse
• Viva Topics lar dere organisere og utforske kunnskap og ekspertise
• Viva Insights, som gjør de ansatte mer produktive og øker trivselen

Krever lisens på Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online abonnement-1 eller abonnement 2 for å kvalifisere for Microsoft Viva.

kr 79,30 bruker/måned

(årsabonnement – fornyes automatisk) 
 

Spar 25 %*

Prisen inkluderer ikke MVA.
Oversikt Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Funksjoner og lisensiering

|

Microsoft Viva er et brukerbasert tillegg til Microsoft 365-abonnementer for kommersielle kunder. For mer informasjon om Microsoft 365-abonnementer kan du se Microsoft 365 Enterprise-abonnementer og -priser.

For å kvalifisere for Microsoft Viva trenger du en lisens på Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online abonnement 1 eller abonnement 2.

Viva Learning

|

Viva Learning er en del av Microsoft Vivas nye plattform for ansattopplevelse. Viva Learning samler tilgangen til læringsinnhold fra forskjellige kilder i Microsoft Teams, inkludert Microsoft Learn og andre tredjepartsleverandører, administrasjonssystemer for læring og spesifikt innhold for organisasjonen. Alle brukere av Viva Learning vil ha tilgang til hele Microsoft Learn-biblioteket i Viva Learning-appen, i tillegg til andre Viva Learning-funksjoner som deling i chat og anbefaling av innhold.

Kunder vil få tilgang til et utvalg av de 125 mest populære kursene fra LinkedIn Learning, samt hele biblioteket med opplæringer i Microsoft Learn og Microsoft 365, når de bruker Viva Learning. Hvis de har aktive abonnementer hos LinkedIn Learning eller integrerte partnere, er disse fullstendige innholdsbibliotekene også tilgjengelige.

Viva Learning leverer innhold til brukere der de er – i Teams og på tvers av Microsoft 365-plattformen. I tradisjonelle opplevelsesplattformer og administrasjonssystemer for læring må brukerne selv finne og søke etter læringsinnhold. Ved å legge det inn i arbeidsflyten unngår vi å redusere motivasjonen og produktiviteten, noe som gjerne skjer når man stadig må veksle mellom apper for ulike punktløsninger.

Ja. Selv om den sentrale huben for Viva Learning vil være i Teams, bygger vi også inn læringsfunksjoner drevet av Viva Learning i resten av Microsoft 365-programserien. Du vil for eksempel få anbefalinger fra Viva Learning i den daglige orienterings-e-posten fra Cortana. Læringselementer vil også vises i Microsoft Søk på tvers av SharePoint, Bing for Enterprise, office.com osv.

Viva Insights

|

Personlige innsikter er tilgjengelig på følgende steder:

 •  Viva Insights-appen i Microsoft Teams og hjemmesiden på Office.com. 
 • Tilleggsprogram for Viva Insights Outlook og innebygde forslag.
 • Daglige e-postmeldinger med rask orientering og månedlige e-poster med sammendrag. 

Dette vil fortsatt være inkludert i alle abonnementer på Microsoft 365 E3/A3/E5/A5, Office 365 E1/E3/A3/E5/A5 samt Microsoft 365 Business Basic/Standard/Premium.

Viva Insights omfatter:

 • Premium personlige innsikter.
 • Innsikter for overordnede og ledere.
 • Avanserte innsikter som omfatter tilpassede analyseverktøy og akseleratorer.

Ja, tilpassede analysemuligheter i Viva Insights bruker kapasitetsenheter. Kundene mottar én kapasitetsenhet per lisensiert bruker, per måned. Kunder kan bruke disse kapasitetsenhetene – samlet på tenantnivå – for å få tilgang til avanserte innsiktsegenskaper slik som tilpasset analyse og forhåndskonfigurerte Power BI-analysemaler. Kunder kan kjøpe ekstra kapasitetsenheter gjennom Viva Insights Capacity.

Viva Topics

|

Viva Topics er en løsning drevet av kunstig intelligens som oppdager, organiserer og viser deg det som er viktig. Det organiserer automatisk innhold og ekspertise på tvers av systemer og team, og deler det inn i relaterte emner som prosjekter, produkter, prosesser og kunder. Ansatte trenger ikke å bruke separate programmer eller søk – kunnskapen finner dem i appene de allerede bruker. Eksperter kan raskt kuratere og dele kunnskap gjennom enkle og lett tilpassbare nettsteder.

Alle som viser, får tilgang til eller kuraterer emnekort, emnesider eller emnesentre, eller på annen måte drar nytte av Viva Topics-funksjonaliteter, må ha en lisens. Dette omfatter følgende scenarier:

 • Oppdag emner ved hjelp av fremhevede emner på en SharePoint-side
 • Åpne et emnekort for å vise og velge relaterte teammedlemmer, ressurser og relaterte emner
 • Åpne og vis en emneside
 • Opprett et nytt emne
 • Kurater et emne ved å oppdatere beskrivelsen, legge til flere ressurser og foreslå teammedlemmer
 • Administrer utvunnede og tilføyde emner for nøyaktighet og relevans

Viva Topics er tilgjengelig for kunder over hele verden og tilbyr for øyeblikket engelskspråklig støtte. Ytterligere språkstøtte vil bli lagt til på veikartet for Microsoft 365.

Viva Topics fungerer best når det er i stand til å indeksere minst 20 000 dokumenter. Se oppsettsdokumentasjon for Viva Topics for mer informasjon.

Ja, vi planlegger å gjøre Viva Topics tilgjengelig for offentlige skyer i fremtiden.

Ja, vi har et fullstendig sett av administratorkontroller for funksjonaliteten. Det stilles til «Av» som standard, slik at du kan planlegge den riktige innføringsprosessen for din organisasjon.

Viva Topics er basert på grensene for sikkerhet og overholdelse av regler og standarder for innhold som håndheves i hele Microsoft 365. For eksempel blir tilgang, oppbevaringsetiketter, datasuverenitet og informasjonsbarrierer konsekvent opprettholdt før og etter aktiveringen av Viva Topics. I tillegg kan organisasjoner legge restriksjoner på omfanget og tilgjengeligheten av emneinformasjonen som deles av Viva Topics.

Det finnes to måter å generere emner på: 1) Brukere kan opprette emnene manuelt, og 2) kunstig intelligens kan oppdage og generere emnene automatisk. Når et emne er opprettet, oppdaterer kunstig intelligens emnet og relaterte ressurser hver gang det oppdages ny informasjon. For emner som er opprettet manuelt, vil kunstig intelligens forsøke å legge til mer innhold basert på emnets kontekst. I tillegg kan brukere oppdatere emnekort og emnesider manuelt for å justere emnebeskrivelsen eller fremheve nye ressurser og koblinger. Disse scenariene er en del av samarbeidet mellom mennesker og kunstig intelligens, der maskinlæring og menneskelig organisering sammen kan skape en bedre opplevelse for sluttbrukerne.

Microsoft Graph bidrar til å levere innsikt om innhold og kunnskap i hele Microsoft 365, og Viva Topics bygger videre på denne grafen for å skape et kunnskapsnettverk. Viva Topics fremmer eksempelvis nye brukeropplevelser innen kunnskap. Det omfatter innholdsintegrering via Microsoft Søk og kunnskapsdeling via emnesenteret og emnekortene.

Microsoft Graph besørger konsekvent API for håndtering av Microsoft 365-data og personaliserte innsikter. Den brukes i hele programserien, blant annet på steder som Microsoft Søk og foreslåtte filer i OneDrive.
 

Senere i år vil vi levere et sett med API-er som lar kundene fremheve emner og vise emnekort i andre programmer enn Office 365. Dette er helt avgjørende for at andre Microsoft-programteam og våre uavhengige programvareleverandørpartnere skal kunne bygge inn integrasjoner i Microsoft Viva.

Selv om Viva Topics fungerer best for organisasjoner som bruker Microsoft 365 som innholdsstyringssystem, skjønner vi at emner og kunnskap også eksisterer utenfor Microsoft 365. Det finnes tilgjengelige innholdskoblinger og API-er – og flere er i utvikling – som hjelper kunder med å integrere informasjonen fra tredjepartssystemer inn i Microsoft Graph.

Med koblinger og emner har du ikke bare muligheten til å inkludere informasjonen i Microsoft-appene gjennom emnekort. Du kan også lage koblinger mellom innhold i Microsoft 365 og innhold fra eksterne kilder. Brukerne får en mer helhetlig oversikt over organisasjonens kunnskaper.

Hvis du vil ha mer informasjon om innholdskoblinger i Microsoft Graph, slik som hvordan du bruker dem og bygger dine egne, kan du gå til https://aka.ms/iwantconnectors.
 

I Viva Topics vil emner oppdages fra filer og sider som lagres i moderne eller klassiske områder. Fremhevede emner vises imidlertid bare på moderne SharePoint-sider. Disse sidene eksisterer kanskje i et moderne område slik som et kommunikasjonsområde eller et gruppeområde koblet til et team. Hvis et klassisk område har fått tilføyd moderne sider, vil disse i tillegg inneholde fremhevede emner.

Siden Viva Topics drar nytte av SharePoint, ønsker vi at du skal kunne bruke alle tilpasningsfunksjonene i SharePoint for virkelig å gjøre dette til ditt eget. Med dette vil vi hjelpe deg å fylle ut det du ønsker i kunnskapssenteret og la deg bruke varemerking som passer til deg og din kultur.

Viva Connections

|

Viva Connections er inngangsporten til en moderne ansattopplevelse. Det bidrar til at hele organisasjonen forblir engasjert og informert med effektiv informasjonsdeling. Det er persontilpasset. Dere finner det i de appene som de ansatte allerede bruker hver dag, slik som Microsoft Teams. Viva Connections tilbyr kuraterte opplevelser. Det som inkluderer relevante nyheter, samtaler og andre ressurser – alt på samme sted. 
 
Det gir de ansatte ett enkelt, kuratert mål som forsterker organisasjonens identitet med egendefinert merking. Det lar folk holde kontakt, fra frontlinjearbeiderne til informasjonsarbeiderne. De kan samle seg rundt organisasjonens visjon, mål og strategiske prioriteringer. Organisasjoner kan distribuere Viva Connections med minimal innsats og bygge videre på eksisterende funksjonaliteter i Microsoft 365 slik som SharePoint og Yammer.  

Viva Connections er integrert i Microsoft Teams. Det er tilgjengelig via skrivebordsprogrammet og mobilappen for Microsoft Teams.

Viva Connections integrerer innhold fra Microsoft 365-tjenester som blant annet SharePoint, Teams, Yammer og Microsoft Stream i en samlet og tilpassbar «enkelt rute» for hver ansatt. Det sørger for at alle har de verktøyene som de trenger for å lykkes gjennom tre interaktive opplevelser for ansatte:

 • En tilpasset feed lar de ansatte utforske nyheter og delta i samtalene, uansett hvor de befinner seg. 
 • Et tilpasset instrumentbord fungerer som bedriftens hjemmeside for de ansatte. Det er utformet som et sentralt mål der alle kan utforske ressurser og utføre oppgaver.
 • Et tilpasset ressursområde lar de ansatte finne frem til nettsteder, fellesskap, videospillelister og annet viktig innhold.

Nei. Viva Connections er utviklet for alle i organisasjonen.  Det kan tilpasses til ulike ansattegrupper slik som frontlinjearbeidere. De har ofte lite tid til å få med seg innhold og informasjon i pauser og på vakter. Viva Connections kan konfigureres til en omfattende visning av alt de ansatte trenger. Slik minimeres tiden de trenger til mindre viktige oppgaver.

Yammer fortsetter å være et sosialt nettverk av fellesskap på tvers av Microsoft 365, der ansatte kan knytte kontakt og snakke sammen om emner, interesser eller arrangementer. Viva Connections bygger på samtalene som skjer i Yammer-fellesskapene, og gjennom å kombinere dem med bedriftsressurser, oppgaver, nettsteder og nyheter i hele Microsoft 365 samles de i en enkelt, tilpasset app for ansatte. I all hovedsak er Yammer en kilde til fellesskapsinnhold som aggregeres i Viva Connections, slik at alle kan få oversikten over hva som er viktig for dem og opprettholde arbeidsflyten.

Microsoft Viva bygger på den intelligente sikkerheten i Microsoft, og tilbyr personvern og sikkerhet som både organisasjoner og ansatte kan stole på. Selv om vi vet at datadreven innsikt og persontilpasning er helt avgjørende for at en virksomhet skal lykkes, tror Microsoft fullt og helt at personvern er en menneskerett. Vi er sterkt opptatt av å beskytte personvernet til hver enkelt av de som bruker produktene våre.

*Spar 25 % når du kjøper før september. 1, 2022