Microsoft Viva Insights

Øk både produktivitet og velvære med datadrevne, personvernbeskyttede innsikter og anbefalinger. Viva Insights koster kr 35,30 månedlig per bruker.

Prisen inkluderer ikke MVA.

Skap en kultur der både menneskene og forretningene kan utvikle seg

Oppdag nye ansattopplevelser for produktivitet og velvære i arbeidsflyten.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Personlige innsikter

Utvikle sunne arbeidsvaner med personlige innsikter

Få personlige anbefalinger for å styrke både arbeidet og trivselen din. Unn deg selv små stunder med takknemlighet, refleksjon og oppmerksomt nærvær. Ta regelmessige pauser.

Personlige opplevelser av velvære i arbeidsflyten

Planlegg fokustid for å jobbe uavbrutt og virtuell pendling for å avslutte dagen med oppmerksomt nærvær. Bruk stilletid til å koble av og lade batteriene.

Din daglige orienterings-e-post og Viva Insights-tillegg

Få en personlig daglig orienterings-e-post og innebygde forslag i Outlook med nyttige tips. Slik kan du forberede deg på dagen og uken som kommer.

E-poster og instrumentbord med sammendrag to ganger i måneden

Oppdag trender i hvordan du har brukt tiden de siste fire ukene, og identifiser muligheter for bedre fokus, nettverk og samarbeid.

Hjelp teamene å finne balansen mellom produktivitet og velvære

Gi overordnede og ledere innsikter som lar dem oppdage muligheter for økt trivsel, engasjement og effektivitet i hele organisasjonen.

Forstå hvordan arbeidet foregår på tvers av bedriften

Få innsyn i arbeidsmønstre som kan føre til utbrenthet og stress. Det kan være overtid, for mange møter eller for lite fokustid.

Fremme sunne arbeidsvaner og verdier i teamene

Bidra til å fremme sunne arbeidsvaner som øker produktiviteten og ivaretar velværet. Bruk teamplaner for slikt som delt fokus og møtefrie dager.

Vis eksempel som leder

Hjelp overordnede og ledere å utforske og skape personlige vaner som kan ha positiv virkning på teamets effektivitet og velvære.

Ta tak i spesifikke forretningsutfordringer

Forstå hvordan hybridarbeid påvirker menneskene og virksomheten din, og ta tak i de utfordringene som er viktige for organisasjonen.

Kom raskt i gang

Generer verdifulle innsikter om bedriften ved hjelp av et bibliotek med fleksible, rapporter rett fra esken som er klare til å deles med bedriftsledere.

Fordyp deg i dataene dine

Bruk avanserte verktøy til å generere tilpassede innsikter som er skreddersydde for spesifikke forretningsutfordringer.

Kom raskt i gang med dyp analyse

Møt komplekse utfordringer med avanserte verktøy og et bibliotek med forhåndsutviklede analyseakseleratorer, visualiseringer og interaktive rapporter.

Utformet for å bidra til å holde dataene dine trygge og private

Bidra til å opprettholde samsvar med bransjekrav og regionale krav med klarert skysikkerhet og sikkerhetstiltak for personvern.

Private personlige innsikter

Bare du kan vise personopplysninger og innsikter basert på arbeidsmønstre i e-postene, møtene, samtalene og chattene dine.

Innebygde sikkerhetstiltak for personvern

Bidra til å beskytte enkeltpersoners personvern i måledata som presenteres for overordnede og ledere, takket være innebygde sikkerhetstiltak som avidentifisering og aggregering.

Kontroller for ansatte og administratorer

Hver ansatt velger de innsiktene og opplevelsene som de ønsker å motta. Administratorer kan deaktivere tilgang på et individuelt eller organisatorisk nivå.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Opplevelser av velvære i Teams.","id":"Wellbeing experiences in Teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTr?ver=bba1","imageAlt":"A protect time reminder being set in Viva Insights to allow the user to mindfully disconnect while they leave work.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Opplevelser av velvære i Teams","videoHref":"","content":"<p>Planlegg fokustid for å jobbe uavbrutt og virtuell pendling for å avslutte dagen med oppmerksomt nærvær. Bruk stilletid til å koble av og lade batteriene.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Personlige opplevelser av velvære i arbeidsflyten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Praktiske anbefalinger i Outlook.","id":"Actionable recommendations in Outlook","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Praktiske anbefalinger i Outlook","videoHref":"https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE58AXY","content":"<p>Få en personlig daglig orienterings-e-post og innebygde forslag i Outlook med nyttige tips. Slik kan du forberede deg på dagen og uken som kommer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Din daglige orienterings-e-post og Viva Insights-tillegg"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Innsikter om arbeidsmønstrene dine.","id":"Insights about your work patterns","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Innsikter om arbeidsmønstre","videoHref":"https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE57xW1","content":"<p>Oppdag trender i hvordan du har brukt tiden de siste fire ukene, og identifiser muligheter for bedre fokus, nettverk og samarbeid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"E-poster og instrumentbord med sammendrag to ganger i måneden"}],"arialabel":"Personlige innsikter.","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UuS?ver=e600","imageAlt":"A Focus bubble popped out over Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Personlige innsikter","videoHref":"","content":"<p>Få personlige anbefalinger for å styrke både arbeidet og trivselen din. Unn deg selv små stunder med takknemlighet, refleksjon og oppmerksomt nærvær. Ta regelmessige pauser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utvikle sunne arbeidsvaner med personlige innsikter"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gruppeinnsikter.","id":"Group insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVx?ver=edf0","imageAlt":"Organization trends tab in Viva Insights in Teams app","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Gruppeinnsikter","videoHref":"","content":"<p>Få innsyn i arbeidsmønstre som kan føre til utbrenthet og stress. Det kan være overtid, for mange møter eller for lite fokustid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forstå hvordan arbeidet foregår på tvers av bedriften"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Delte planer.","id":"Shared plans","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58Dyj?ver=0c80","imageAlt":"A Shared Focus plan in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1314,"itemIndex":7,"name":"Delte planer","videoHref":"","content":"<p>Bidra til å fremme sunne arbeidsvaner som øker produktiviteten og ivaretar velværet. Bruk teamplaner for slikt som delt fokus og møtefrie dager.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fremme sunne arbeidsvaner og verdier i teamene"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Refleksjon","id":"Reflection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvt?ver=9781","imageAlt":"The Teamwork Habits tab in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Refleksjon","videoHref":"","content":"<p>Hjelp overordnede og ledere å utforske og skape personlige vaner som kan ha positiv virkning på teamets effektivitet og velvære.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vis eksempel som leder"}],"arialabel":"Innsikter for overordnede og ledere.","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTc?ver=72e6","imageAlt":"A setup bubble to get started measuring meeting effectiveness popped out over the Organization Trends homepage in Viva Insights in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Innsikter for overordnede og ledere","videoHref":"","content":"<p>Gi overordnede og ledere innsikter som lar dem oppdage muligheter for økt trivsel, engasjement og effektivitet i hele organisasjonen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjelp teamene å finne balansen mellom produktivitet og velvære"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Forhåndsutviklede rapporter.","id":"Prebuilt reports","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTA?ver=37d2","imageAlt":"A Meeting hours report in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Forhåndsutviklede rapporter","videoHref":"","content":"<p>Generer verdifulle innsikter om bedriften ved hjelp av et bibliotek med fleksible, rapporter rett fra esken som er klare til å deles med bedriftsledere.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kom raskt i gang"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tilpassede analyser.","id":"Custom analysis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Uvw?ver=6afc","imageAlt":"A person query analysis in Viva Insights.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Tilpassede analyser","videoHref":"","content":"<p>Bruk avanserte verktøy til å generere tilpassede innsikter som er skreddersydde for spesifikke forretningsutfordringer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fordyp deg i dataene dine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Forhåndsutviklede akseleratorer.","id":"Prebuilt accelerators","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Forhåndsutviklede akseleratorer","videoHref":"https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE57ijt","content":"<p>Møt komplekse utfordringer med avanserte verktøy og et bibliotek med forhåndsutviklede analyseakseleratorer, visualiseringer og interaktive rapporter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kom raskt i gang med dyp analyse"}],"arialabel":"Avanserte innsikter.","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55BVs?ver=53d1","imageAlt":"New hire onboarding in Viva Insights and a graph showing change in average new hire network size in first few months.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Avanserte innsikter","videoHref":"","content":"<p>Forstå hvordan hybridarbeid påvirker menneskene og virksomheten din, og ta tak i de utfordringene som er viktige for organisasjonen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ta tak i spesifikke forretningsutfordringer"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Private personlige innsikter","id":"Private personal insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTD?ver=3dda","imageAlt":"A person sitting in a rounded chair smiling.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":14,"name":"Private personlige innsikter","videoHref":"","content":"<p>Bare du kan vise personopplysninger og innsikter basert på arbeidsmønstre i e-postene, møtene, samtalene og chattene dine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Private personlige innsikter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Innebygde sikkerhetstiltak for personvern.","id":"Built-in privacy safeguards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UvC?ver=e828","imageAlt":"A person sitting at a desk with their hands folded participating in a video call on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":15,"name":"Innebygde sikkerhetstiltak for personvern","videoHref":"","content":"<p>Bidra til å beskytte enkeltpersoners personvern i måledata som presenteres for overordnede og ledere, takket være innebygde sikkerhetstiltak som avidentifisering og aggregering.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Innebygde sikkerhetstiltak for personvern"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kontroller for ansatte og administratorer.","id":"Employee and admin controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55TOA?ver=e343","imageAlt":"A person standing in front of their desk looking towards the window behind them.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":16,"name":"Kontroller for ansatte og administratorer","videoHref":"","content":"<p>Hver ansatt velger de innsiktene og opplevelsene som de ønsker å motta. Administratorer kan deaktivere tilgang på et individuelt eller organisatorisk nivå.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontroller for ansatte og administratorer"}],"arialabel":"Innebygd personvern.","id":"privacy-design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yTh?ver=4a8c","imageAlt":"A person sitting at a kitchen island with a Surface tablet looking at a mobile phone.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":13,"name":"Innebygd personvern","videoHref":"","content":"<p>Bidra til å opprettholde samsvar med bransjekrav og regionale krav med klarert skysikkerhet og sikkerhetstiltak for personvern.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utformet for å bidra til å holde dataene dine trygge og private"}],"itemsCount":16}

Se Microsoft Viva Insights i praksis

Se hvordan Viva Insights leverer datadrevne, personvernbeskyttede innsikter og anbefalte handlinger. Slik får personer og team hjelp til både å øke trivselen og bli mer produktive.

Funksjoner og priser

Microsoft Viva Insights i Microsoft 365

Inkludert

i Microsoft 365- og Office 365-abonnementer for virksomheter

Noen funksjoner for ansattopplevelse er inkludert i Microsoft 365 og Office 365-abonnementer for virksomheter.

 • Personlige innsikter med Viva Insights-appen i Teams og nettapper
 • Personlig innsikt i daglig orienterings-e-post og e-post med sammendrag annenhver uke
 • Viva Insights-tillegg og innebygde forslag i Outlook

Andre apper er inkludert

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage

Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights kr 35,30

bruker/måned

(Årsabonnement – fornyes automatisk)1
Prisen inkluderer ikke MVA.

Alle funksjoner for ansattopplevelse som er inkludert i Microsoft 365, samt:

 • Premium personlig innsikt – møtekategorier, møtetilbakemelding, rostrender og åpningsrater for e-post
 • Planer for sunt samarbeid: planlagte e-postmeldinger, effektive møter, bestilling av regelmessige tider, felles fokustid og dager uten møter
 • Lederinnsikter for å lede sterke team
 • Lederinnsikter for å se trender og drive transformasjonsendring på tvers av organisasjonen
 • Tilpassede analyseverktøy og -akseleratorer

Apper er inkludert

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage
 • MicrosoftViva Insights

Spar 25 %*

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite Full pris var kr 105,73 Nå kr 79,30

bruker/måned

(Årsabonnement – fornyes automatisk)1
Prisen inkluderer ikke MVA.

Alt i Viva Insights, i tillegg til:

 • Påminnelser i din daglige orienterings-e-post for å fullføre tildelte kurs (kommer snart)
 • Forslag i din daglige orienterings-e-post for å fremheve fagekspertise (kommer snart)
 • Viva Learning for sømløs integrering av tilgang til læringsinnhold, på de stedene der de ansatte allerede tilbringer tiden sin
 • Viva Topics for å koble til, administrere og beskytte kunnskap i hele organisasjonen
 • Viva Goals for å samkjøre i stor skala, få teamene til å tenke påvirkning og bringe mål inn i den daglige arbeidsflyten

Apper er inkludert

 • MicrosoftViva Connections
 • MicrosoftViva Engage
 • MicrosoftViva Insights

Microsoft 365

Funksjonene som er merket i denne kolonnen, er inkludert i Microsoft 365- og Office 365-abonnementer for virksomheter.

Microsoft Viva Insights

Få premiuminnsikter for personer, overordnede og ledere samt avanserte innsikter med verktøy og akseleratorer for egendefinerte analyser.

Microsoft Viva Insights kr 35,30
bruker/måned
Prisen inkluderer ikke MVA.

(Årsabonnement – fornyes automatisk)1

Spar 25 %*

Microsoft Viva Suite

Med hele programserien for ansattopplevelse kan du gi personer og team handlekraft til å yte sitt beste hvor som helst.

Microsoft Viva Suite Full pris var kr 105,73 Nå kr 79,30
bruker/måned
Prisen inkluderer ikke MVA.

(Årsabonnement – fornyes automatisk)1

Sammenlign Microsoft Office-produktfunksjoner
Funksjonsnavn

Microsoft 365

Microsoft Viva Insights Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Insights

Denne funksjonen er delvis inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Personlige innsikter med Viva Insights-appen i Teams og nettapper

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Personlig innsikt i daglig orienterings-e-post og e-post med sammendrag annenhver uke

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Viva Insights-tillegg og innebygde forslag i Outlook

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Premium personlig innsikt – møtekategorier, møtetilbakemelding, rostrender og åpningsrater for e-post

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Planer for sunt samarbeid – planlagte e-poster, effektive møter, bestilling av regelmessige tidspunkt, felles fokustid og dager uten møter

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Innsikt for overordnede i å lede sterke team

Ikke inkludert
Feature is included
Feature is included

Innsikt for ledere i å se trender på tvers av virksomheten

Funksjonen er ikke inkludert

Feature is included
Feature is included

Verktøy for egendefinerte analyser og akseleratorer

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Microsoft Viva Connections

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Tilpass Viva Connections til deres bedriftsvaremerke

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Opprett et sentralisert mål som er tilpasset for de ansatte

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Tilby en kanal for samordnet kommunikasjon for å samle og dele viktig informasjon

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Tilpass kommunikasjon og instrumentbordelementer til enkeltpersoner eller grupper

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Dytt frem viktige elementer for å øke synligheten

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Bygg en moderne ansattopplevelse på den eksisterende infrastrukturen din

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Integrasjon med partnerleverandører og systemer for personaladministrasjon

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Opprett egendefinerte, dynamiske kort for å koble deg til eksisterende apper

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert

Microsoft Viva Engage

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Opprett og delta i fellesskap for ansatte

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Publiser og fest kunngjøringer

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Start en rekke samtaletyper

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Finn innsikt om fellesskap eller diskusjoner

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Publiser spørsmål, søk etter løsninger i fellesskapet og merk de beste svarene

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Opprett, finn og følg dreiebok-innlegg

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert

Opprett, finn og følg historier

Feature is included

Kommer snart

Feature is included

Kommer snart

Feature is included

Kommer snart

Microsoft Viva Learning

Denne funksjonen er delvis inkludert
Denne funksjonen er delvis inkludert
Funksjonen er inkludert
Viva Learning i Teams

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert

Få tilgang til fullstendige biblioteker med opplæring i Microsoft Learn og Microsoft 365 pluss de 125 mest populære LinkedIn Learning-kursene2

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Søk, del og chat om læringsinnhold

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Opprett læringsfaner i Teams-kanaler

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert
Organisasjonsgenerert læringsinnhold med SharePoint og Viva Learning

Funksjonen er inkludert

Funksjonen er inkludert
Funksjonen er inkludert

Vis frem læringsinnhold i Microsoft Søk på tvers av Bing.com, Office.com og Sharepoint.com3

Ikke inkludert

Ikke inkludert

Inkludert

Kursanbefalinger og fremdriftssporing

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Integrasjon av innhold fra partnerleverandører

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Integrasjon med administrasjonssystemer for læring

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert

Legg til læringsinnhold til kalenderen med foreslåtte tidsluker

Ikke inkludert

Ikke inkludert

Inkludert

Microsoft Viva Topics

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Søkekoblinger (indekselementer)

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Kompetansesøk

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Emnekort, sider og sentre

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Fremhevede emner i SharePoint, Office og Microsoft Søk

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Funksjonen er inkludert
Fremhevede emner i Teams, Outlook og Yammer

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Feature is included
Svarguide og kontekstbasert søk

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert
Feature is included

Kommer i 2023

Microsoft Viva Goals

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Opprett, administrer, samkjør og tilpass arbeidsflyter for målsettings- og nøkkelresultater (OKR) med maler og automatiserte innsjekkinger

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Øk arbeidsrytmen med OKR-er ved å bruke delte instrumentbord og avansert innsikt

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Bring mål inn i den daglige arbeidsflyten med Viva Goals-appen i Teams og Azure DevOps samt meldingsutvidelsen i Teams-chatten

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Se og oppdater automatisk OKR-er og prosjekter i de verktøyene for prosjektledelse og dataadministrasjon du allerede bruker

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Få virksomhetsskala og sikkerhet med funksjoner for enkel pålogging (SSO), datakryptering, system- og organisasjonskontroller (SOC) 2 type 2-samsvar, personvern i bedriftsklassen og avanserte tillatelser

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Bruk avanserte OKR-konfigurasjoner med vekter som kan tilpasses, og vurderingsveiledning

Funksjonen er ikke inkludert

Funksjonen er ikke inkludert

Inkludert

Vanlige spørsmål

|

Personlige innsikter er tilgjengelig på følgende steder:

 • Viva Insights-appen i Microsoft Teams og hjemmesiden på Office.com.
 • Tilleggsprogram for Outlook i Viva Insights og innebygde forslag.
 • Daglige orienterings-e-poster med månedlige e-poster med sammendrag.

Dette vil fortsatt være inkludert i alle abonnementer på Microsoft 365 E3/A3/E5/A5, Office 365 E1/E3/A3/E5/A5 samt Microsoft 365 Business Basic/Standard/Premium.

Viva Insights omfatter:

 • Premium personlige innsikter.
 • Innsikter for overordnede og ledere.
 • Avansert innsikt som omfatter tilpassede analyseverktøy og akseleratorer.

Å kvalifisere for Microsoft Viva Insights krever lisens på Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online abonnement 1 eller abonnement 2.

Viva Insights inkluderer nå ubegrenset bruk av tilpassede analyseverktøy og akseleratorer. Eget kjøp av Viva Insights Capacity er dermed ikke nødvendig lenger.

Implementering og kundestøtte

Dokumentasjon

Se hvordan du kommer i gang med Viva Insights i organisasjonen.

Innføring

Bruk innførings- og opplæringsressurser for å hjelpe deg komme i gang med å bruke Viva Insights-pakken.

Kundestøtte

Finn hjelp og innhold for opplæring av de ansatte i Viva Insights.

Personvernveiledning

Finn ut hvordan Viva Insights bruker personopplysninger, og hvordan det er utformet for å holde disse opplysningene trygge.

FastTrack

Få hjelp til å etablere Microsoft Viva og den grunnleggende funksjonaliteten i Microsoft 365 som støtter ansattopplevelsen.

Tilleggsressurser

Kom i gang med Viva Insights

A person smiling.

Gi folk og team handlekraft til å yte sitt beste

Viva Insights er en del av Microsoft Viva, plattformen for ansattopplevelser som er utformet for å hjelpe folk å holde kontakten, fokusere, lære og trives på jobben.

*Spar 25 % på kjøp før 1. januar 2023

 1. Når det betalende abonnementet begynner, varierer oppsigelsespolicyene etter statusen du har som ny kunde samt etter produkter og domenevalg i Microsoft. Mer informasjon. Du kan si opp Microsoft 365-abonnementet når som helst. Da går du til Administrasjonssenter for Microsoft 365. Når abonnementer avsluttes, blir alle tilknyttede data slettet. Mer informasjon om oppbevaring, sletting og ødeleggelse av data i Microsoft 365.
 2. Kunder med LinkedIn Enterprise-abonnement har tilgang til hele LinkedIn Learning-biblioteket.
 3. Det kreves minst én kjøpt lisens for at administratorer skal kunne aktivere Viva Learning-innhold i Microsoft Søk for hele tenanten.