Trace Id is missing

Form fremtidens energi ved hjelp av sanntidsdata i Power BI

Forbedre og transformer måten bærekraftig energi administreres på, og skap verdi på tvers av energiproduksjon, forsyning, distribusjon og forbruk ved hjelp av datadrevet innsikt levert av Microsoft Power BI.

Skap en mer målbar innvirkning.

Operere for fremtiden

   Forutsi og planlegg for fremtidig kundebehov.
  • Bidra til å redusere driftsvariabler og miljøpåvirkning ved å øke sanntidssynlighet for operasjoner på tvers av energiverdikjeden.
  • Få mer ut av investeringen i IoT-aktivert fjernsporing ved å bruke den til å drive analyse med kunstig intelligens og håndfaste innsikter for bærekraftige beslutninger.
  • Transformer reaktive beslutninger til prediktive og forebyggende strategier med forbedret kritisk utstyrs- og ressursstyring i energiproduksjon og distribusjonskanaler.
Tilbake til faner

Hvordan kunder gjør bærekraft enklere med Power BI

"Vi kom til et veiskille der vi innså at dersom vi virkelig ønsket å gå videre, måtte vi gjøre noen endringer."

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Tilbake til faner

Utforsk eksempelrapportering og instrumentbordløsninger for energisektoren

Beregn og analyser strømforbruk og bruk

Estimer og analyser den elektriske energien som brukes, i tillegg til kostnader knyttet til husholdningsapparater og gjennomsnittlig bruk av minutter per dag.

Analyse av kraftgenerering og etterspørsel

Få dype innsikter i konsekvensene av å flytte energiproduksjonen fra forurensende ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder.

Innsikter om forbruk og distribusjon av vann, gass og forsyningsverk

Generer innsikter fra eksisterende data om energidistribusjon og forbruk for å lette handlinger for bevaring og økt forbrukerbevissthet.


Kontakt salgsavdelingen

Be om at vi kontakter deg

Be om at en Power BI-salgsekspert kontakter deg.