Trace Id is missing

Salgsanalyse for alle

Vil du opprette instrumentbord som gir rask innsikt i teamets nøkkelmåledata, for eksempel kvoter, markedsstørrelse og muligheter, og muligheten til raskt å drille ned for mer informasjon? Vil du blande salgsdataene dine med data fra markedsføring, økonomi og andre funksjoner for å få et helhetlig oversikt over virksomheten?

Power BI lar deg opprette disse instrumentbordene og interaktive rapportene på sekunder og visualisere måledataene som er viktige for teamet. Enkle dra-og-slipp-bevegelser lar deg enkelt dykke dypt inn i dataene dine for å finne forbedringer, korrelasjoner og ytterpunkter.

Vær den første til å vite

Power BI lar deg umiddelbart opprette instrumentbord og begynne å overvåke teamenes muligheter, resultater og generelle effektivitet. Du kan også overvåke viktige måledata, for eksempel suksessrater, antall avtaler vunnet, inntekter, rabatter og hittil i år-diagrammer. Instrumentbordene oppdateres automatisk med oppdaterte data og gir deg en rask oversikt over innsiktene når du trenger det.

Innsikt i løpet av sekunder

Power BI lar deg bruke enkle dra-og-slipp-bevegelser til å opprette interaktive rapporter som lar deg analysere nøkkelmåledataene for teamet. Her er noen av tingene du kan gjøre:

  • Omsetning: Finn det beste scenarioet.
  • Beregnet omsetning: Utvikle en mer realistisk projeksjon basert på mulighetsfasen.
  • Antall salgsmuligheter: Sammenlign på tvers av salgsteamet.
  • Geografi: Hvilke områder er sterkest og svakest?
  • Trakt: Hvor i pipelinen ligger mulighetene dine?
  • Kanaleffektivitet: Sammenlign direkte og indirekte salgsresultater.
  • Trend for salgsmulighetsinntekt: Hvilken retning er omsetningsorientert?

Se hele bildet

Bland salgsdataene dine, for eksempel kvoter, markedsstørrelse, muligheter og demografi, med data fra markedsføring, økonomi, kundeservice, drift og andre funksjoner for å oppdage mer innsikt og ta mer informerte beslutninger på tvers av virksomheten. Lås opp potensialet i dataene som ligger i siloer i forskjellige systemer i organisasjonen.

Sett fremtiden i sammenheng

Med Power BI kan du enkelt oppdage trender i tide for å utgjøre en forskjell. Svar på spørsmål som:

  • Hva er salgsmulighetsinntektene i pipelinen?
  • Hvordan fungerte de faktoriserte inntektsprognosene dine?
Tilbake til faner

Følg Power BI