Two people stand in front of a large touchscreen desktop monitor. One person holds a mobile device while the other touches the screen on the monitor.

Vern om tiden din, og gi teamet ditt handlekraft

Forbli sikker og produktiv hvor som helst, på alle enheter, med identitets- og intelligensdrevne innovasjoner.

Microsoft er en ledende aktør i Gartners Magic Quadrant for enhetlige verktøy for endepunktsadministrasjon

Gartner har anerkjent Microsoft som ledede aktør i 2020 Magic Quadrant for enhetlig endepunktadministrasjon, på grunnlag av den komplette visjonen vår og gjennomføringsevnen vi har på markedet for enhetlig endepunktadministrasjon.

Gartner logo

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) er en plattform for intelligent mobilitet- og sikkerhetsadministrasjon. Den er med på å beskytte og sikre organisasjonen og gir de ansatte muligheten til å arbeide på nye og fleksible måter.


Utvid sikkerheten med EMS

Oppnå bedre alternativer for beskyttelse, oppdagelse og svar for den mobile arbeidsstyrken. EMS med produkter øker sikkerhetsfunksjonene til Windows 11 og Microsoft 365. De utvider dem til å gjelde for hele miljøet slik som investeringer som ikke leveres av Microsoft.

Azure Active Directory

Den mest betrodde løsningen for identitets- og tilgangsstyring på markedet, som hjelper deg med å sikre brukerlegitimasjon og koble personer sikkert til appene de trenger.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Systemadministrasjons-programvare for administrasjon av lokale PCer, servere og mobilenheter med sky-drevet innsikt.

Microsoft Intune

Sky basert enhetlig endepunktsadministrasjon, tilgangsadministrasjon og databeskyttelse.

Azure Information Protection

Skybasert dataklassifisering, sporing, beskyttelse og kryptering.

Microsoft Cloud App Security

Sikkerhetsmegler for skytilgang med oppdaging, atferdsanalyse, risikovurdering, databeskyttelse og trusselbeskyttelse.

Microsoft-avansert trusselanalyse

Lokal plattform som beskytter mot avanserte, målrettede dataangrep og interne trusler.

Microsoft Defender for identitet

Skybasert løsning som hjelper med å beskytte organisasjonens identiteter mot forskjellige avanserte målrettede cyberangrep.

Microsoft Sikkerhetsvurdering

Intelligent innsikt og veiledning som hjelper deg med å maksimere sikkerhetsstillingen din med Microsoft 365 og Azure.

EMS er en kjernekomponent i Microsoft 365