Microsoft er anerkjent som en leder innen sikkerhet av de beste analyseselskapene

Microsoft er en ledende aktør i fem Gartner Magic Quadrants, syv Forrester Wave-kategorier og MITRE Engenuity ATT&CK-rapporten.

En ledende aktør i fem Gartner Magic Quadrants Bla til fraskrivelsesinndelingen 1
En ledende aktør i sju Forrester Wave-kategorier
En ledende aktør i MITRE ATT&CK-rapporten

Hold deg oppdatert på den siste sikkerhetsinformasjonen

  1. Gartner støtter ikke noen av leverandørene, produktene eller tjenestene som de beskriver i forskningspublikasjonene sine. De anbefaler heller ikke teknologibrukere å bare velge leverandører med best vurdering eller andre skussmål. Gartners publikasjoner innen forskning sammenfatter meningene til Gartners forskningsorganisasjon og bør ikke tolkes som faktaytringer. Gartner vedkjenner seg ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for denne forskningen, inkludert alle garantier om salg eller egnethet for et bestemt formål.