Intelligente policyer for detaljert tilgangskontroll

Hold staben sikker og produktiv ved å håndheve detaljert tilgangskontroll med fleksible policyer i sanntid.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning

Hva er betinget tilgang?

Betinget tilgang lar organisasjoner konfigurere og finjustere tilgangspolicyer med kontekstuelle faktorer slik som bruker, enhet, plassering, og risikoinformasjon i sanntid. Dette gir kontroll over hva spesifikke brukere får tilgang til, og hvordan og når de har tilgang.

Slik fungerer betinget tilgang i organisasjonen

Andre apper

Håndhev kontroll av spesifikke apper eller handlinger.

Hybride lokale apper

Sikker ekstern tilgang til lokale nettapper.

Office-apper

Begrens tilgang til godkjente, moderne klientapper med godkjenningskapasitet.


Lumen.
"Policyer for betinget tilgang i Azure AD har vært til stor hjelp for oss. Vi definerte hvilke apper og data ansatte kan få tilgang til hjemmefra."

– Lena Taylor, Seniordirektør for bedriftstrygghet, Lumen


Betinget tilgang til Azure AD

Bidra til å holde organisasjonen sikker med policyer for betinget tilgang i Azure Active Directory (Azure AD). Bruk de riktige tilgangskontrollene bare når det er nødvendig.

Enhetstilstand og -samsvar: Begrens risikoene fra enheter med Microsoft Endpoint Manager.

Oppdaging av risiko: Automatiser oppdaging av risiko og utbedring av mistenkelige brukerkontoer.

Øktovervåkning i sanntid: Overvåk og kontroller apptilgang og -økter i sanntid.

Øktadministrasjon: Håndhev policyer for å begrense godkjenningsøkter uten å påvirke alle brukere.

Sterk godkjenning: Opprett en balansert policy for godkjenning med flere faktorer til miljøet ditt.

Effektiv beskyttelse: Blokker eldre godkjenning for å forbedre organisasjonens sikkerhetsstatus.

Innsikter og rapportering: Forstå virkingen av policyer for betinget tilgang på organisasjonen.

Modus for bare rapportering: Evaluer virkingen av policyer for betinget tilgang før du aktiverer dem.


Fordyp deg i Azure AD-godkjenning


Tilleggsressurser for betinget tilgang med Azure AD

Konsepter

Få oversikt over funksjonskonsepter i Azure AD.

Bruksveiledninger

Se trinnvise veiledninger for Azure AD-funksjoner.

Opplæring

Lær å distribuere Azure AD-funksjoner.

Hurtigstart

Kom i gang straks.

Ressurser

Finn tekniske ressurser til betinget tilgang.

Distribusjon

Planlegg distribusjonen.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning

Betinget tilgang er verktøyet som Azure Active Directory (Azure AD) bruker til å samle signaler, ta avgjørelser og håndheve organisasjonens policyer. Hjelp til med å holde organisasjonen din sikker. Bruk policyer for betinget tilgang bare når det er nødvendig. Denne håndhevingsmotoren for sikkerhetspolicyer analyserer sanntidssignaler for å ta beslutninger om sikkerhetshåndheving ved kritiske kontrollpunkter. På vestre side av diagrammet viser hvordan signaler fra brukere, enheter, plasseringer, apper, dataetiketter og risikoanalyser er samlet. Avgjørelser blir håndhevet basert på de samlede signalene. Midt i diagrammet viser vanlige avgjørelser basert på signaler slik som blokker, begrens, tillat tilgang eller krev ytterligere trinn som multifaktorgodkjenning eller tilbakestilling av passord. Den høyre siden av diagrammet viser hvordan en avgjørelse håndheves på apper og data når betinget tilgang avgjør hva som er riktig handling.