Sikre infrastrukturen for identiteten

Automatiser risikogjenkjenning og utbedring for identitetsbasert risiko.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning

Hva er Identitetsbeskyttelse for Azure AD?

Identitetsbeskyttelse for Azure Active Directory (Azure AD) bidrar til å holde deg oppdatert om mistenkelig bruker- og påloggingsaktivitet i miljøet ditt. Organisasjoner bruker det for å fullføre tre viktige oppgaver.

Gjenkjenning

Overvåk bruker- og påloggingsrisiko med Identitetsbeskyttelse for Azure AD.

Utbedring

Bygg policyer som balanserer sikkerhet og produktivitet mens du reduserer responstiden og senker kostnadene for kundestøtte.

Undersøkelse

Prioriter brukere og pålogginger med høy risiko med et forenklet brukergrensesnitt, risikoinnsikt og anbefalinger.

Edotco.

Når de ansatte logger seg på systemene våre, ser vi på enheten og plasseringen deres for å avgjøre hvilken bekreftelse som kreves. Innføringen av Identitetsbeskyttelse for Azure AD og godkjenning flerfaktorautentisering for Azure har allerede hjulpet oss med å oppdage kontobrudd og hindre uautorisert tilgang.

– Choon Wai Ng, seniorspesialist i edotco

Identitetsbeskyttelse for Azure AD

Oppdag og svar på kontobrudd på intelligent vis ved å bruke skybasert kunstig intelligens og automatiseringsfunksjoner for å identifisere kontobrudd raskt.

Forbedre policyer for adaptiv tilgang med risikoanalyse

Bruk risikopoeng til å forbedre policyer for betinget tilgang med risikogjenkjenning i sanntid. Hvis påloggings- eller brukerrisiko oppdages, kan administratorer velge om brukertilgangen skal blokkeres, tillates, eller tillates ved bruk av godkjenning flerfaktorautentisering eller en tilbakestilling av passordet.

Tilbakekall tilgang umiddelbart når situasjonen endrer seg

Med kontinuerlig tilgangsevaluering tilbakekalles tilgangen til Microsoft Exchange Online, SharePoint Online og Microsoft Teams automatisk med minimal forsinkelse når kritiske hendelser eller policybrudd oppdages.

Rask etterforskning og utbedring av risikogjenkjenning

Lag rapporter om risikable brukere, pålogginger og hendelser, og for enkel ende-til-ende-etterforskning og -utbedring fra én enkelt skybasert portal.

Fordyp deg i Identitetsbeskyttelse for Azure AD

Flere ressurser om Identitetsbeskyttelse for Azure AD

Konsepter

Få anbefalinger og anbefalte fremgangsmåter.

Bruksveiledninger

Se gjennom trinnvise konfigurasjonsveiledninger for Azure AD.

Vanlige spørsmål

Finn svar på vanlige spørsmål.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning