Oppdag potensielle risikoer

Undersøk og svar på varsler på tvers av hele miljøet – fra skybaserte til hybride miljøer.

Hva er Azure AD-rapporter?

Azure Active Directory (Azure AD) rapporter viser aktivitet i miljøet ditt. Slik kan du finne ut hvordan appene og tjenestene brukes, oppdage potensielle risikoer og feilsøke problemer.

Hva er Azure AD-overvåking?

Rute Azure AD-aktivitetslogger til forskjellige endepunkter. Oppbevar dem deretter for langvarig bruk, eller integrer dem med andre SIEM-verktøy (Security Information and Event Management).

Rapporter og overvåking i Azure AD

Få en omfattende visning og logg over Azure AD-aktivitet i miljøet ditt slik som påloggings- og overvåkingshendelser samt endringer i katalogen.

Planlegg distribusjon av rapportering og overvåking

Azure AD-rapporterings- og overvåkingsløsning avhenger av juridiske, sikkerhetsmessige og operasjonelle krav samt eksisterende miljø og prosesser.

Kom i gang med rapporter

Følg trinnvise veiledninger, og lær hvordan du distribuerer rapporter. Det begynner med hvordan du administrerer inaktive brukere i Azure AD.

Kom i gang med overvåking

Utforsk veiledningen om overvåking for å begynne å analysere logger med Azure Monitor.

Fordyp deg i rapporter og overvåking i Azure AD.

Tilleggsressurser om rapporter og overvåking

Konsepter

Få oversikt over funksjonskonsepter i Azure AD.

Hurtigstart

Kom i gang straks.

Opplæringer

Lær å distribuere Azure AD-funksjoner.