A person sitting in a home office using a desktop computer.

Samarbeid som ett team på tvers av grenser

Få virksomheten din til å vokse takket være sikrere samarbeid på tvers av organisasjons- eller IT-grenser.

Fremtidens samarbeidsformer

Måten organisasjoner kommuniserer og samarbeider på er i rask endring. Samarbeid mellom team bryter tradisjonelle grenser. Vi legger til rette for arbeidsstyrker som er stadig mer spredt og variert.

Productivitet krever samarbeid

Microsoft har kartlagt ledere i IT-bransjen og funnet at femtifem prosent av alt samarbeid skjer med eksterne forretningspartnere.

Organisasjonsstrukturer er dynamiske

Det blir mer og mer av fusjoner, oppkjøp, geografisk ekspansjon og felleskontrollerte virksomheter. Ansatte i slike voksende organisasjoner samarbeider på nye måter.

Gi alle tilgang til de digitale endringene

Sekstifem prosent av IT-ledere i en undersøkelse av Microsoft identifiserer sikkerhet og samsvar som de største utfordringene med å introdusere teknologi til frontlinjearbeidere.

Hvorfor er samarbeid viktig?

I dag omfatter team flere funksjoner, roller og, til og med, organisasjoner. Samarbeid må fremdeles foregå trygt og problemfritt, og IT-grenser må ikke bremse produktiviteten.

Moderne infrastruktur for identitet i Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) leverer verktøy og ressurser som bidrar til en sømløs og sikker bro mellom internt og eksternt samarbeid.

Sømløst og grenseoverskridende samarbeid

Azure AD bidrar til å sikre samarbeidet innad i organisasjonen og på tvers av både den og diverse IT-grenser.

Multi-instans-organisasjoner

Administrer identiteter og samarbeid innad i multi-instans-organisasjoner.

Azure AD External Identities

Bidra til sikker administrasjonen av eksterne brukere slik som kunder og partnere.

Identitet for frontlinjearbeidere

Sentraliser synlighet og administrasjon av frontlinjearbeiderne, -enhetene og -appene.

Fordyp deg i Azure AD

Tilleggsressurser

Samarbeid med forretningspartnere

Eksterne brukere bidrar til organisasjonens fremgang. Samarbeid mellom ansatte, entreprenører, leverandører og distributører er viktig for vekst og produktivitet i organisasjonen.

Gi handlekraft til frontlinjearbeiderne

Over 2 milliarder mennesker på verdensbasis er frontlinjearbeidere. De bidrar til bedriftenes vekst ved å samhandle med kunder, håndtere nye produkter og praktisere organisasjonens strategier.