Styrk brukerne med sømløse identitetsopplevelser

Sørg for en enkel og kjapp innloggingsopplevelse for å sikre at arbeidsstyrken er mer sikker, redusere tiden som brukes på å håndtere passord og øke brukerproduktiviteten.

Fordeler ved sømløse brukeropplevelser

Gi ansatte, gjester, kunder og frontlinjearbeidere identitetsopplevelser som spenner seg over pålasting, produktivitet, sikkerhet, selvbetjening og sømløs tilgang.

Forbedre produktiviteten

En enklere godkjenningsopplevelse på tvers av Internett og mobile enheter betyr enklere tilgang for brukerne.

Reduser IT-friksjon

Selvbetjent identitetsbehandling kan redusere antallet samtaler til IT og hindre brukere i å se etter risikofylte løsninger.

Bidra til at tilgangen er sikker

Ved å redusere avhengigheten av passord og spørre brukere om ekstra godkjenning ved tilgang med høy risiko, forbedres sikkerhetsstatusen din.


Walmart.
"Microsoft hjalp Walmart med å rulle ut en sikker selvbetjent tilbakestilling av passord for mer enn 2,5 millioner brukere for å redusere samtaler til teknisk støtte."


Sømløse brukeropplevelser i Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) tilbyr ett enkelt kontrollpanel som IT kan bruke til å aktivere og sikre de vide brukeropplevelsene fra en universal plattform for identitetsbehandling.

Enkel pålogging

Sikre at brukerne bare trenger ett sett med legitimasjoner og får færre spørsmål ved innlogging.

Godkjenning med flere faktorer

Gi robust, bekreftet tilgang til ressurser med sterk godkjenning.

Godkjenning uten passord

Gi sømløs brukertilgang uten risikoen tilknyttet bruk av passord.

Portaler for brukerbasert selvbetjening

Gi brukere muligheten til å endre eller nullstille passordet og administrere identiteten uten involvering av administratorer eller teknisk støtte.

Fordyp deg i Azure AD

Flere ressurser

Tipsene våre for styrking av brukere

Microsoft og ServiceNow deler anbefalte fremgangsmåter for å gi brukerne sømløse og sikre identitetsopplevelser.

Se våre nyeste innovasjoner

Finn ut hvordan du kan redusere tilgangsfriksjon med de nyeste Azure AD-investeringene i opplevelser knyttet til brukeridentitet.

Forbedre oppdagelse og oppstart av apper

Azure AD My Apps tilgjengeliggjør alle tillatelige apper til brukere i én enkelt påloggingsportal. Persontilpasning gjør enklere å få tilgang samt oppdage apper.

Beskytt organisasjonen med en sømløs identitetsløsning