Trace Id is missing

Om kommersielle garantier og lovfestede rettigheter

 

1. Kommersielle garantier

Produsentgarantier

Mange av de tilgjengelige produktene i Microsoft Store leveres med produsentgarantier. Disse garantiene tilbys direkte fra produsenten av produktet. Microsoft er ikke ansvarlig for produsentgarantier for andre enn sine egne merkevarer. Produsentgarantier kan dekke reparasjon eller erstatning av produktfeil og teknisk støtte i en bestemt tidsperiode, men hver garanti er forskjellig. Noen produsenter begrenser hvilke land eller regioner de gir garantidekning, eller begrenser hvor og hvordan produktet kan brukes for å kvalifisere for garantidekning. For produkter med produsentgarantier, finner du garantiinformasjon på siden for detaljer om produktet i Microsoft Store. Les gjennom denne informasjonen før du kjøper produktet. For spørsmål, kontakt Salg og kundestøtte.

Utvidede serviceplaner eller planer for dekning av skader ved uhell

For noen produkter kan Microsoft gi en utvidet garanti (vanligvis en utvidet serviceplan eller plan for dekning av skade ved uhell) som kan kjøpes mot et tillegg i prisen. Utvidede garantier er valgfrie. Disse planene utvider vanligvis dekningen av produsentgarantien med en ekstra tidsperiode, men hver garanti er forskjellig. Utvidede garantiplaner kan være tilgjengelige gjennom andre forhandlere selv om produktet kjøpes gjennom Microsoft Store. Det kan hende du kan kjøpe en utvidet garantiplan etter kjøpsdatoen til det tilknyttede produktet. Innboforsikringen din kan også gi relevant dekning for produktet. Informasjon om planer finnes på siden for detaljer om produktet i Microsoft Store. Les nøye gjennom planvilkårene før du kjøper en utvidet garantiplan..

 

2. Lovfestede rettigheter for forbrukere

Som forbruker kan du ha lovfestede forbrukerrettigheter og garantier. Alle kommersielle garantier kommer i tillegg til og erstatter ikke eller begrenser disse rettighetene. Ditt land eller din region har forbrukerverngrupper eller -organisasjoner som tilbyr nettsider og annen nyttig informasjon for å forstå dine forbrukerrettigheter. Microsoft har ingen tilknytning til disse nettsidene og er ikke ansvarlig for innholdet på dem. Microsoft kan i noen tilfeller gjøre visse lenker tilgjengelige for å hjelpe deg. Følgende ressurser og nettsider kan være nyttige:

Forbrukersentre: https://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

Om det skulle være et problem med ditt produkt, vennligst kontakt Salg og Support