SALGSVILKÅR FOR MICROSOFT
Store-butikker for forbrukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
Oppdatert i september 2019
 
Velkommen til Microsofts nettbutikker og forhandlere som drives av Microsoft Ireland Operations Limited, som ligger i One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 i Irland.
 
"Butikk" viser til nettbutikker og fysiske butikker der du kan gå gjennom, se, anskaffe, kjøpe, vurdere og anmelde varer og tjenester, inkludert enheter, spillkonsoller, digitalt innhold, applikasjoner, spill og mer. Disse salgsvilkårene ("Salgsvilkår") dekker bruk av Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store og andre Microsoft-tjenester som refererer til disse salgsvilkårene (samlet kalt "Store"). Gjennom Store-butikkene gir Microsoft tilgang til en rekke ressurser, inkludert nedlastningsområder, programvare, verktøy og informasjon om programvare, tjenester og andre varer (samlet kalt "Tjenester" og sammen med Store kalt "Store").
Vi bruker begrepet "produkt" eller "produkter" for å referere til varer som tilbys i Store-butikkene. Mange av produktene som tilbys i Store-butikkene, tilbys av andre enheter enn Microsoft.
 
Ved å bruke Store-butikkene eller ved å anskaffe produkter og tjenester fra Store-butikkene, godtar du disse salgsvilkårene, Microsofts personvernerklæring (se delen Personvern og beskyttelse av personlig informasjon nedenfor), og gjeldende vilkår og betingelser, retningslinjer eller ansvarsfraskrivelser som finnes i Store-butikkene eller er henvist til i disse salgsvilkårene (samlet kalt "Retningslinjer for Store"). Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for Store nøye. DU KAN IKKE BRUKE STORE-BUTIKKER ELLER -TJENESTER HVIS DU IKKE GODTAR RETNINGSLINJENE FOR STORE.
 
Hvis vi har Microsoft-forhandlere i ditt land eller område, kan de ha andre eller ytterligere retningslinjer. Microsoft kan når som helst oppdatere eller endre retningslinjene uten varsel.
 
Vilkår som gjelder din bruk av Store-butikker
1. Medlemskonto. Hvis en Store-butikk eller tjeneste krever at du åpner en konto, må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss den oppdaterte, fullstendige og nøyaktige informasjonen som kreves av det aktuelle registreringsskjemaet. Du kan også bli pålagt å godta en serviceavtale eller separate bruksvilkår som en betingelse for å åpne kontoen. Din bruk av kontoen for å få tilgang til Store-butikker og innholdet du har kjøpt fra Store, er underlagt alle vilkårene som gjelder for Microsoft-kontoen. Du finner mer informasjon i Microsofts tjenesteavtale. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen og passordet ditt konfidensielt, og du er ansvarlig for all aktivitet som er knyttet til kontoen din.
 
2. Ingen ulovlig eller forbudt bruk. Som en betingelse for din bruk av Store-butikkene og tjenestene garanterer du overfor oss at du ikke skal bruke Store til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse salgsvilkårene, retningslinjene for Store eller andre vilkår som gjelder din bruk av Store. Du kan ikke bruke Store-butikkene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Microsoft-servere, eller nettverkene som er koblet til Microsoft-servere, eller forstyrre andre parters bruk og glede av Store. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Store-butikkene, andre kontoer, datasystemer eller nettverk koblet til Microsoft-servere eller til Store, gjennom hacking, knekking av passord eller på noen annen måte. Du kan ikke skaffe eller forsøke å skaffe materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig gjennom Store. Du kan ikke bruke Store på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert forsettlig skade på en person eller enhet, inkludert Microsoft. Du kan ikke kommersielt distribuere, publisere, lisensiere eller selge produkter, informasjon eller tjenester hentet fra Store.
 
3. Materiale du leverer til Microsoft eller publiserer i Store. Microsoft krever ikke eierskap til materialet du gir til Microsoft (inkludert tilbakemelding, rangeringer og forslag) eller publiserer, laster opp, legger ut eller sender til Store eller tilknyttede Microsoft-tjenester for gjennomgang av andre (enkeltvis kalt "Innsending" og samlet kalt "Innsendinger"). Du gir imidlertid Microsoft retten til å bruke, endre, tilpasse, reprodusere, distribuere og vise innsendingen din (for eksempel i markedsføringsøyemed), inkludert navnet ditt, over hele verden. Hvis du publiserer innsendingen din i områder av Store der den er bredt tilgjengelig på nettet uten begrensninger, kan innsendingen din vises i demonstrasjoner eller materiale som promoterer Store. Du garanterer at du har (og kommer til å ha) alle rettighetene som er nødvendige for å sende inn innsendingen og for å gi disse rettighetene til Microsoft, på verdensbasis og så lenge disse rettighetene er gyldige.
 
Det vil ikke bli utbetalt noen kompensasjon for bruk av innsendingen din. Microsoft er ikke forpliktet til å legge ut eller bruke noen innsending, og Microsoft kan fjerne enhver innsending når som helst etter eget skjønn. Microsoft er ikke ansvarlig for innsendingene dine eller materialet andre publiserer, laster opp, legger ut eller sender inn ved hjelp av Store.
 
Hvis du vurderer eller anmelder en applikasjon i en Store-butikk, kan du få tilsendt e-post fra Microsoft som inneholder innhold fra utgiveren av applikasjonen.
 
4. Koblinger til tredjepartsnettsteder. Store kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder som gjør at du forlater Store. Disse koblede nettstedene er ikke kontrollert av Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for innholdet på koblede nettsteder eller koblinger på et koblet nettsted. Microsoft leverer disse koblingene for å tilrettelegge for deg, og inkluderingen av koblinger innebærer ikke at Microsoft går god for nettstedet. Din bruk av tredjepartsnettsteder kan være underlagt den aktuelle tredjepartens vilkår og betingelser.
 
Vilkår knyttet til salg av produkter OG TJENESTER til deg
 
5. Geografisk tilgjengelighet. Produkttilgjengeligheten kan variere avhengig av region eller enhet. I tillegg kan det være grenser for hvor vi kan sende varer, eller levere tjenester eller digitalt innhold. For å fullføre kjøpet kan det hende du må ha en gyldig fakturerings- og leveringsadresse i landet eller regionen der Store-butikken du kjøper fra, befinner seg.
 
6. Bare sluttbrukere. Du må være en sluttbruker for å kjøpe produkter fra Store. Forhandlere er ikke kvalifisert for å kjøpe.
 
7. Eksportbegrensninger. Produkter som er anskaffet fra Store, kan være underlagt lover og forskrifter for toll- og eksportkontroll. Du samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og forskrifter.
 
8. Fakturering. Ved å oppgi en betalingsmetode til Microsoft: (i) bekrefter du at du har fullmakt til å bruke betalingsmetoden du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er korrekt og nøyaktig; (ii) gir du Microsoft fullmakt til å belaste deg for alle produkter, tjenester eller tilgjengelig innhold som er kjøpt med betalingsmetoden din; og (iii) gir du Microsoft fullmakt til å belaste deg for eventuelle betalte funksjoner i Store som du velger å registrere deg for eller bruke. Du godtar å holde kontoen din og andre opplysninger oppdatert, inkludert e-postadressen din og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine. Vi kan fakturere deg (a) på forhånd; (b) på kjøpstidspunktet; (c) kort tid etter kjøpet; eller (d) på gjentagende basis for abonnementer. Vi kan også belaste deg opp til beløpet du har godkjent, og vi vil varsle deg på forhånd om endringer i beløpet som skal belastes for abonnementer. Vi kan fakturere deg samtidig for mer enn én av dine tidligere faktureringsperioder for beløp som ikke tidligere er behandlet. Se avsnittet Valg av automatisk fornyelse nedenfor.
 
Hvis du deltar i et tilbud om bruk av en prøveversjon, må du avbryte tjenesten innen slutten av prøveperioden for å unngå å pådra deg nye kostnader, med mindre vi gir beskjed om noe annet. Hvis du ikke avbryter tjenesten ved slutten av prøveperioden, gir du oss fullmakt til å belaste betalingsmåten din for produktet eller tjenesten.
 
9. Gjentagende betalinger. Når du kjøper varer, tjenester eller digitalt innhold på abonnementsbasis (f.eks. ukentlig, månedlig, hver tredje måned eller årlig (alt etter hva som er aktuelt)), godtar du at du gir fullmakt til å utføre gjentagende betaling, og betalingene skal skje til Microsoft via metoden du har valgt, med gjentatte intervaller valgt av deg, til abonnementet blir avsluttet av deg eller Microsoft. Ved å gi fullmakt til gjentagende betalinger gir du Microsoft rett til å behandle slike betalinger som enten elektroniske debiteringer eller pengeoverføringer, eller som elektroniske trekk fra kontoen du har valgt (i tilfelle betalingen skjer via Automated Clearing House eller lignende), eller som belastninger av kontoen du har valgt (når det gjelder kredittkort eller lignende) (samlet kalt "elektroniske betalinger"). Abonnementsgebyr faktureres eller belastes vanligvis i forkant av den aktuelle abonnementsperioden. Hvis en betaling blir returnert ubetalt, eller hvis et kredittkort eller en lignende transaksjon blir avvist eller avslått, forbeholder Microsoft eller deres tjenesteleverandører seg retten til å innkreve eventuell returvare, gebyr for utilstrekkelige midler eller avviste betalinger, og til å behandle en slik betaling som en elektronisk betaling.
 
10. Tilgjengelighet, antall og ordregrenser. Priser og tilgjengelighet på varer, tjenester og digitalt innhold i Store kan endres når som helst og uten varsel. Microsoft kan sette en grense for antallet som kan kjøpes per ordre, per konto, per kredittkort, per person eller per husholdning. Hvis varene, tjenestene eller det digitale innholdet eller tjenestene du bestiller, ikke er tilgjengelige ved eller etter bestilling, kan vi kontakte deg for å tilby et alternativt produkt. Hvis du velger å ikke kjøpe alternativet som tilbys, kansellerer vi bestillingen.
 
Microsoft kan når som helst nekte eller avvise en bestilling, og tilbakebetale deg penger du har betalt for bestillingen, av legitime grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til, manglende oppfyllelse av vilkårene som er spesifisert på bestillingstidspunktet, betalinger som ikke kan behandles, manglende tilgjengelighet for de bestilte produktene, det digitale innholdet eller tjenestene, eller ved åpenbare prisfeil eller andre feil. Ved prisfeil eller andre feil forbeholder vi oss retten til å enten (a) kansellere bestillingen eller kjøpet eller (b) kontakte deg for å tilby alternativer. Ved kansellering vil tilgangen din til alt tilknyttet innhold bli deaktivert.
 
Vi kan fjerne eller deaktivere spill, applikasjoner, innhold eller tjenester på enheten din for å beskytte deg, Store eller potensielt berørte parter. Noe innhold og enkelte applikasjoner er kanskje ikke tilgjengelige fra tid til annen eller kan bli tilbudt i en begrenset periode. Tilgjengeligheten kan være avhengig av regionen. Hvis du endrer konto eller enhet til en annen region, kan det hende at du ikke kan laste ned innhold eller applikasjoner på nytt eller streame bestemt innhold du tidligere hadde kjøpt. I slike tilfeller kan det hende du må kjøpe innhold eller applikasjoner som du har betalt for i din forrige region, på nytt. Bortsett fra i den utstrekning det kreves av gjeldende lov, har vi ingen forpliktelser til å gi en ny nedlasting eller erstatning av noe innhold eller applikasjoner du kjøper.
 
11. Oppdateringer. Hvis det er aktuelt, vil Microsoft automatisk se etter og laste ned oppdateringer til applikasjonene dine, selv om du ikke er logget på Store. Du kan endre innstillingene dine hvis du foretrekker å ikke motta automatiske oppdateringer til Store-apper. Imidlertid kan visse Office Store-apper som helt eller delvis er driftet på nettet, oppdateres når som helst av apputvikleren og trenger ikke tillatelse til å bli oppdatert. Enkelte andre apper er kanskje ikke tilgjengelige før du godtar en oppdatering.
 
12. Programvarelisenser og bruksrettigheter. Programvare og annet digitalt innhold gjort tilgjengelig gjennom Store-butikkene blir lisensiert, ikke solgt, til deg. Applikasjoner som lastes ned direkte fra Store er underlagt de standard applikasjonslisensvilkårene ("SALT") tilgjengelig på [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], med mindre det leveres andre lisensvilkår med applikasjonen (applikasjoner som er lastet ned fra Office Store, er ikke regulert av SALT og har separate lisensvilkår). Programvarelisenser kjøpt i Microsoft Retail Store er underlagt lisensavtalen som følger med programvaren, og du vil bli pålagt å samtykke til lisensavtalen når du kjøper, laster ned og/eller installerer programvaren. I tillegg er programvare og annet digitalt innhold som er gjort tilgjengelig gjennom Store, underlagt bruksreglene du finner på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Enhver reproduksjon eller omfordeling av programvare eller varer som ikke er i samsvar med de relevante lisensvilkårene, bruksreglene og gjeldende lovgivning, er uttrykkelig forbudt og kan føre til alvorlige sivile og strafferettslige konsekvenser. Personer som bryter disse vilkårene, risikerer straffeforfølgelse etter lovens maksimale strafferamme.
 
KONTAKT MICROSOFT RETAIL STORE (SOM BESKREVET I AVSNITTET OM VARSLINGER OG KOMMUNIKASJON NEDENFOR) HVIS DU VIL HA EN KOPI AV GJELDENDE LISENSAVTALE FOR FYSISK PROGRAMVARE, UTEN KOSTNAD, FØR DU ÅPNER PROGRAMVAREEMBALLASJEN.
 
ANDRE VILKÅR. I tillegg til programvare og andre nedlastbare produkter, kan andre produkter og tjenester som er tilgjengelige i Store, også bli tilbudt deg med separate sluttbrukerlisensavtaler, vilkår for bruk eller andre vilkår og betingelser. Hvis du kjøper, laster ned eller bruker disse produktene, kan det hende du blir pålagt å akseptere disse vilkårene som betingelse for kjøp, nedlasting, installasjon eller bruk.
 
MICROSOFT KAN GJØRE TILGJENGELIG VERKTØY OG TILBEHØR TIL BRUK OG/ELLER NEDLASTING SOM IKKE ER DEL AV PRODUKTET ELLER TJENESTENE SOM BLIR SOLGT, SOM EN DEL AV STORE-BUTIKKENE ELLER TJENESTENE ELLER I SINE PROGRAMVARER ELLER VARER. MICROSOFT GIR INGEN YTTERLIGERE FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN FOR RESULTATENE FRA NOEN SLIKE VERKTØY ELLER SLIKT TILBEHØR UTOVER DE SOM ER ANGITT I AVSNITTET OM PRODUKTGARANTIER.
 
Vennligst respekter andres immaterielle rettigheter når du bruker verktøyene og tilbehøret som er gjort tilgjengelig gjennom Store, eller i programvare eller varer.
 
13. Koder for nedlasting av programvare og innhold. Noe programvare og innhold blir levert til deg ved å gjøre en nedlastingskobling tilgjengelig i Microsoft-kontoen som er tilknyttet kjøpet. I henhold til avsnittet nedenfor lagrer vi vanligvis nedlastingskoblingen og den relaterte digitale nøkkelen for disse kjøpene i Microsoft-kontoen i 3 år etter kjøpsdatoen, men vi lover ikke å lagre dem i noen bestemt tidsperiode. For abonnementsprodukter som leveres ved å tilby en nedlastingskobling, kan det være forskjellige betingelser og lagringsrettigheter som du vil kunne se gjennom og samtykke til når abonnementet skal inngås.
 
Du samtykker i at vi når som helst kan avbryte eller endre vårt lagringsprogram for digitale nøkler. Du samtykker også i at vi kan slutte å støtte lagring av nøkler for ett eller flere produkter når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, for eksempel, når det ikke lenger gis kundestøtte for produktet. Når det skjer, vil du ikke lenger ha tilgang til nedlastingskoblingen eller den digitale nøkkelen. Hvis vi avbryter eller endrer programmet vårt slik at du ikke lenger har tilgang til nedlastingskoblingen eller digitale nøkler i kontoen din, vil vi gi deg minst 90 dagers varsel på forhånd ved å bruke kontaktinformasjonen for den relaterte Microsoft-kontoen.
 
14. Priser. Hvis vi har en Microsoft-forhandler i ditt land eller din region, kan prisene, produktvalget og kampanjer som tilbys der, være forskjellige fra prisene i nettbutikken. Microsoft garanterer ikke at priser, produkter eller kampanjer som tilbys på nettet, også vil være tilgjengelige eller tilbys av Microsoft-forhandlere eller omvendt.
 
Store-butikkene har ingen prismatchgaranti. Vi matcher ikke den annonserte prisen andre forhandlere tilbyr for de samme varene.
 
Vi kan tilby et alternativ for å forhåndsbestille noen produkter før datoen de gjøres tilgjengelige. Hvis du vil vite mer om retningslinjene våre for forhåndsbestilling, kan du se siden Forhåndsbestillinger https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Med mindre noe annet er oppgitt, er priser som vises i Store, inkludert skatter eller avgifter ("Avgifter") som kan gjelde for kjøpet ditt. Prisene som vises i Store, inkluderer ikke leveringskostnader. Avgifter og leveringskostnader (når det er aktuelt) vil bli lagt til beløpet for kjøpet ditt og vises på betalingssiden før du fullfører bestillingen. Du er alene ansvarlig for å betale slike avgifter og kostnader.
 
Avhengig av hvor du befinner deg, kan noen transaksjoner kreve omregning av utenlandsk valuta eller behandles i et annet land. Banken din kan kreve ekstra gebyrer for disse tjenestene når du bruker et kreditt- eller debetkort. Kontakt banken din for mer informasjon.
 
15. Valg av automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, din region, provins eller stat, kan du velge at produkter eller tjenester automatisk skal fornyes ved slutten av en fast tjenesteperiode. Vi sender deg en påminnelse på e-post før et produkt eller en tjeneste fornyes for en ny periode. Når vi har minnet deg om at du har valgt å fornye produktet eller tjenesten din automatisk, kan vi automatisk fornye produktet eller tjenesten på slutten av gjeldende tjenesteperiode og belaste deg den gjeldende prisen for fornyelsesperioden, med mindre du har valgt å avbryte produktet eller tjenesten som beskrevet nedenfor. Vi vil også minne deg om at vi fakturerer den valgte betalingsmåten for fornyelsen, enten den var registrert på fornyelsesdatoen eller oppgitt senere. Vi vil også gi deg instruksjoner om hvordan du kan avbryte produktene eller tjenestene. Du må avbryte før fornyelsesdatoen for å unngå å bli fakturert for fornyelsen.
 
16. Returrett. Denne returretten gis i tillegg til eventuelle juridiske garantier eller andre lovbestemte returrettigheter du måtte ha i henhold til loven (se Produktgarantier nedenfor). I henhold til våre returkriterier kan du trekke deg fra kjøpekontrakten og be om refusjon innen tretti (30) kalenderdager etter å ha kjøpt et kvalifisert produkt, uten å oppgi noen grunn. Denne perioden utløper etter tretti (30) kalenderdager etter levering.

Hvis gjeldende lovgivning i ditt land eller din region gir deg en lengre angrefrist, vil den perioden gjelde.

For å benytte deg av angreretten må du informere oss om din beslutning før angrefristen har utløpt.

Refusjoner knyttet til digitale varer for Xbox: For fullstendig informasjon om refusjoner for digitale spilltilbud, Xbox-apper (med unntak av filmer og TV-programmer), tilbud på digitale spillpakker og digitale varige spilltilbud og forbruksspilltilbud, for eksempel spillsesongkort, virtuell valuta og mikrotransaksjoner. enten gjort tilgjengelig gjennom Xbox-konsollen eller på PC-en (samlet kalt digitale spillprodukter), kan du se siden Refusjonsvilkår for digitale spillkjøp på https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/digital-game-purchase-refund-terms og instruksjonene Be om refusjon for et digitalt Xbox-produkt på https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/digital-goods-subscriptions-refund.

Refusjoner relatert til andre produkter: Ta kontakt med Microsoft Store-kundestøtte på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 for å varsle oss om din beslutning og sette i gang returprosessen.
For fullstendig informasjon om hvordan du returnerer kvalifiserte produkter, kan du se siden for retur og refusjon på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.

Hvis du benytter deg av angreretten, vil vi tilbakebetale beløpet du betalte for produktene og levering av dem til deg (med unntak av tilleggskostnadene som følger av et eventuelt valg av en annen leveringstype enn den rimeligste standard leveringstypen vi tilbyr). Refusjonen må generelt skje til den opprinnelige betalingsmåten. Du må returnere de aktuelle produktene til oss så snart som mulig (senest 14 dager fra datoen du startet returforespørselen) og for egen regning.

Som returbetingelse, og i den grad loven tillater det, gjelder følgende krav. Alle produkter må returneres i samme stand som de ble mottatt (for eksempel uten synlig slitasje eller skade og i en tilstand som gjør at vi kan videreselge dem). Emballert programvare og spill må returneres med forseglingen intakt og må inneholde alle medier og produktnøkler.

Vi kan forlenge angrerettsperioden ved helligdager eller andre perioder. Hvis det reklameres med lengre angrefrist i Store for et bestemt produkt, vil den annonserte perioden gjelde.

All retur skal inneholde den originale kvitteringen eller gavekvitteringen, den originale dokumentasjonen, bruksanvisninger, registrering, deler og komponenter (inkludert kabler, kontrollere og tilbehør) og produsentens emballasje. Underlagt gjeldende lovgivning kan unnlatelse av å inkludere slike artikler forhindre eller forsinke refusjonen eller byttet hvis våre returkriterier ikke er oppfylt.

Selv om du returnerer produktene dine, emballert programvare eller spill, vil disse salgsvilkårene fortsatt gjelde for tiden mellom kjøpet eller nedlastingen, der det er aktuelt, og retur.

Noen varer er ikke kvalifisert for retur eller refusjon. Med mindre annet følger av gjeldende lov eller er angitt i et bestemt produkttilbud, er alle kjøp av denne typen produkter endelige og refunderes ikke, og du vil ikke ha angrerett for disse kjøpene:

  • bortsett fra digitale spillprodukter, som definert ovenfor, digitale apper, spill, innhold i apper og abonnementer, musikk, filmer, TV-programmer og tilknyttet innhold
  • tjeneste-/abonnementskort (for eksempel Skype, Xbox Live)
  • digitale gavekort som er innløst
  • produkter som er personlige eller tilpassede, og
  • tjenester som har blitt utført eller er forbrukt
I stedet for å kontakte Microsoft Store-kundestøtte eller returnere på nettet, kan du bruke dette angreskjemaet (men det er ikke obligatorisk) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.
 
17. Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, samtykker du i å gi oss all korrekt informasjon vi trenger, i rett tid for å få betalingen overført til deg. Bortsett fra betalinger utført i henhold til avsnittet om returpolicy ovenfor, er du ansvarlig for alle skatter og avgifter du kan pådra deg som et resultat av denne betalingen til deg. Du må også overholde alle andre vilkår vi knytter til retten til å motta betaling. Hvis du mottar en betaling ved en feil, kan vi reversere eller kreve retur av betalingen. Du samtykker i å samarbeide med oss i arbeidet med å gjøre dette. Vi kan også redusere en betaling til deg uten varsel for å justere for tidligere overbetaling.
 
18. Gavekort. Gavekort for kjøp i fysiske Microsoft Store-butikker er underlagt vilkårene for fysiske Microsoft Store-gavekort som du finner på www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Innløsning og bruk av andre Microsoft-gavekort styres av Microsofts vilkår for gavekort www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Kundeservice. For kontaktinformasjon for henvendelser angående kundeservice kan du se Salg og kundestøtte i Store. Hvis du bor i Europa og ikke klarer å løse problemet gjennom våre kundestøttekanaler, kan du ha muligheten til å henvise problemet til EUs plattform for tvisteløsning på nettet på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsoft-e-postadressen som skal oppgis som en del av innsendingen din, er MSODR@microsoft.com. Vær oppmerksom på at denne e-postadressen bare er ment for bruk med EUs ODR-plattform og ikke er et kontaktpunkt for generell støtte eller spørsmål.
 
20. Gjenvinning. Se Gjenvinning https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling for detaljer om Microsofts policy for retur av avfall, elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) i din jurisdiksjon.
 
GENERELLE VILKÅR
 
21. Endring av vilkår. Microsoft kan endre vilkårene for salg når som helst og uten varsel. Salgsvilkårene som gjelder på det tidspunktet du legger inn bestillingen din (eller, for gratis apper og spill, på det tidspunktet du forsøker å installere appen eller spillet), styrer anskaffelsestransaksjonen din og tjener som transaksjonskontrakt mellom oss. Før neste transaksjon kan Microsoft ha endret salgsvilkårene uten å varsle deg om det. Les salgsvilkårene hver gang du besøker Store. Vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut en kopi av salgsvilkårene for fremtidig referanse når du kjøper noe.
 
22. Autorisert bruk; Aldersbegrensninger. Du bekrefter at du har rett til å legge inn en bestilling og utføre andre juridiske handlinger som kreves av deg i henhold til disse salgsvilkårene. Aldersgrenser kan gjelde for din bruk av Store, inkludert kjøp.
 
23. Personvern og beskyttelse av personlig informasjon. Ditt personvern er viktig for oss. Vi bruker visse opplysninger som vi samler inn fra deg, for å drive Store. Les Microsofts personvernerklæring https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 ettersom den beskriver datatypene vi samler inn fra deg og enhetene dine ("Data"), og hvordan vi bruker disse dataene. Personvernerklæringen beskriver også hvordan Microsoft bruker kommunikasjonen din med andre, innlegg eller tilbakemelding sendt av deg til Microsoft via Store, og filer, bilder, dokumenter, lyd, digitale verk og videoer som du laster opp, lagrer eller deler på enhetene dine eller gjennom Store ("Innholdet ditt").
 
24. Produktvisning og farger. Microsoft prøver å vise produktfarger og bilder nøyaktig, men vi kan ikke garantere at fargen du ser på skjermen din, samsvarer nøyaktig med produktets reelle farge.
 
25. Feil i Store-presentasjonen. Vi jobber hardt for å publisere nøyaktig informasjon, oppdatere Store regelmessig og korrigere feil når de blir oppdaget. Imidlertid kan noe av innholdet i Store på ethvert tidspunkt være feil eller utdatert. Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i Store, inkludert produktpriser, spesifikasjoner, tilbud og tilgjengelighet.
 
26. Avslutning av bruk eller tilgang. Microsoft kan avslutte kontoen din eller bruken av Store når som helst av enhver legitim grunn, inkludert hvis du bryter disse salgsvilkårene eller retningslinjene for Store, eller hvis Store ikke lenger drives av Microsoft. Ved å bruke Store samtykker du i å være ansvarlig (i henhold til disse vilkårene) for bestillinger du legger inn eller belastninger du pådrar deg før slik avslutning. Microsoft kan endre, avvikle eller på annen måte sperre Store når som helst, uansett grunn og uten forhåndsvarsel. Hvis en slik endring, avvikling eller sperring påvirker din bruk av tjenesten eller produktet, eller på annen måte forstyrrer bestillingen din, kan du kontakte avdelingen for salg og kundestøtte.
 
27. Produktgarantier. Mange produkter som er tilgjengelige i Store (inkludert visse Microsoft-produkter og visse tredjepartsprodukter), kommer med produsentgarantier. Se de relevante produsentgarantiene som er gjort tilgjengelig sammen med disse produktene for spesifikke detaljer om hvordan du løser problemer som omfattes av disse garantiene. For noen produkter har du muligheten til å kjøpe en utvidet serviceplan mot en ekstra kostnad. Se de spesifikke planene for detaljer.
 
I tillegg kan produkter som selges eller tilbys gjennom Store (inkludert varer, tjenester og digitalt innhold), leveres med rettigheter og garantier som ikke kan fraskrives i henhold til loven, for eksempel lovbestemt forbrukerbeskyttelse knyttet til defekte, skadde eller feilbeskrevne varer, digitalt innhold eller tjenester. Eventuelle kommersielle garantier som tilbys av en produsent, tjenesteleverandør eller utvikler, kommer i tillegg til disse obligatoriske forbrukerrettighetene. Finn ut mer om kommersielle garantier & lovfestede rettigheter https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT OG DERES LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG INNHOLDSLEVERANDØRER GIR INGEN TILLEGGSGARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, RETTIGHET ELLER KRENKELSE AV RETTIGHETER I DISSE SALGSVILKÅRENE.
 
MICROSOFT GARANTERER IKKE AT INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG FRA STORE-BUTIKKENE ELLER TJENESTENE, ER NØYAKTIGE ELLER OPPDATERT. DU ERKJENNER AT DATAMASKINER OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT NEDETID KAN FOREKOMME. MICROSOFT GARANTERER IKKE AT TILGANG TIL STORE-BUTIKKENE ELLER TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE UAVBRUTT, TILGJENGELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT TAP AV INNHOLD ALDRI VIL SKJE.
 
28. Ansvarsbegrensning. Ingenting i denne ansvarsbegrensningen skal utelukke eller begrense obligatorisk forbrukerbeskyttelse som er tilgjengelig for deg i ditt område, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov. Det samme skal gjelde ansvaret til Microsoft, deres konstituerte agenter og/eller forvaltere ved svindel eller uaktsomhet som resulterer i personskade eller dødsfall.
 
a. Microsoft, deres stedfortredende agenter og/eller juridiske representanter er ikke ansvarlig for indirekte skader, inkludert økonomisk tap, for eksempel tap av fortjeneste, med mindre Microsoft, deres stedfortredende agenter og/eller juridiske representant minst har handlet uaktsomt eller med forsett har misbrukt sin stilling.
 
b. Microsoft er ikke ansvarlig for innsendinger, innhold, materiale eller aktiviteter levert av brukere. Slikt innhold og aktiviteter kan ikke tilskrives Microsoft og representerer heller ikke Microsofts meninger.
 
c. Mange av applikasjonene, tjenestene og annet digitalt innhold som tilbys i Store, tilbys av andre enheter enn Microsoft ("Tredjepartsinnhold"). Bortsett fra obligatorisk forbrukerbeskyttelse som du har krav på ved lov i ditt land eller område, er Microsoft ikke ansvarlig for tredjepartsinnhold eller krav knyttet til dette. Se delen Produktgarantier ovenfor.
 
d. Microsoft er ikke ansvarlig for manglende utførelse eller forsinkelse i å utføre sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, i den grad svikten eller forsinkelsen er forårsaket av omstendigheter utenfor Microsofts rimelige kontroll (for eksempel arbeidstvister, naturkatastrofer, krig eller terrorvirksomhet, hærverk, ulykker eller overholdelse av gjeldende lover eller pålegg fra myndighetene). Microsoft vil forsøke å minimere effekten av slike hendelser og utføre forpliktelsene som ikke blir berørt.
 
29. Overdragelse. Vi kan overdra, overføre eller på andre måter avhende våre rettigheter og plikter i henhold til disse salgsvilkårene, helt eller delvis, når som helst og uten varsel. Du kan ikke overdra eller overføre noen rettigheter i henhold til disse salgsvilkårene.
 
30. Valg av lov og sted for løsing av tvister. Hvis du bor (eller hvis du er en bedrift og har hovedvirksomhet) i Europa, regulerer lovene i Washington State, USA alle krav knyttet til kostnadsfrie tjenester og kostnadsfrie anskaffelser fra Store, uten at det berører obligatoriske lovbestemmelser som gjelder i landet der du bor. Lovene i landet der du vanligvis bor, styrer alle krav knyttet til betalte kjøp fra Store og betalte tjenester. Med hensyn til jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft i å velge domstolene i landet der du bor, for alle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til disse salgsvilkårene. Alternativt kan du velge den ansvarlige domstolen i Washington, USA.
 
31. Merknader.
a. Varsler og prosedyre for å komme med påstander om brudd på opphavsrett. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du ønsker å varsle om misbruk av åndsverk, inkludert påstander om brudd på opphavsretten, kan du følge prosedyrene våre for å sende inn et varsel om krenkelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). HENVENDELSER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROSEDYREN, VIL IKKE MOTTA SVAR. Microsoft bruker prosessene som er angitt i punkt 17 i United States Code, avsnitt 512, for å svare på varsler om brudd på opphavsrett. Når omstendighetene tilsier det, kan Microsoft også deaktivere eller avslutte kontoer for brukere av Microsoft-tjenester som kan ha brutt opphavsretten gjentatte ganger.
 
b. Merknader om opphavsrett og varemerker. Alt innholdet i Store og tjenestene er opphavsrettsbeskyttet © 2016 av Microsoft Corporation og/eller deres leverandører og tredjepartsleverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vi eller våre leverandører og andre tredjepartsleverandører eier tittelen, opphavsretten og andre immaterielle rettigheter i Store, tjenester og innhold. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsofts produkter og tjenester kan være varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft i USA, Canada og/eller andre land.
 
En liste over Microsoft-varemerker finner du på: https://www.microsoft.com/trademarks. Navnene på faktiske selskaper og produkter kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse salgsvilkårene, er forbeholdt.
 
32. Sikkerhetsadvarsel. For å unngå mulig personskade, ubehag eller belastning av øynene, bør du ta jevnlige pauser fra bruk av spill eller andre applikasjoner, spesielt hvis du føler smerter eller tretthet som følge av bruk. Hvis du opplever ubehag, bør du ta en pause. Ubehag kan omfatte kvalme, sjøsyke, svimmelhet, desorientering, hodepine, tretthet, slitne eller tørre øyne. Å bruke applikasjoner kan distrahere deg og være til hinder for omgivelsene dine. Unngå snublefarer, trapper, lave tak, skjøre eller verdifulle gjenstander som kan bli skadet. En svært liten prosentandel mennesker kan få anfall når de utsettes for visse visuelle bilder, blant annet blinkende lys og mønstre som kan forekomme i applikasjoner. Selv personer som ikke har hatt anfall tidligere, kan ha en udiagnostisert tilstand som kan forårsake slike anfall. Symptomer kan omfatte ørhet, endret syn, rykninger, rykk eller risting av lemmer, desorientering, forvirring, bevissthetstap eller kramper. Avslutt øyeblikkelig all bruk og konsulter lege hvis du opplever noen av disse symptomene, eller snakk med en lege før du bruker applikasjonene, hvis du noen gang har hatt symptomer knyttet til anfall. Foreldre bør følge med på sine barns bruk av applikasjoner og se etter tegn på symptomer.