Microsoft skytjenester for media og underholdning

A guitar player and a vocalist playing music together in a studio  while using a tablet.

Hjelper til med å holde medienes mest verdifulle eiendeler – åndsverkene – trygge i skyen

I medie- og underholdningsindustrien er innholdet beskyttet av to separate, men like viktige verktøy – sikkerhet, som beskytter eiendelene, og overholdelse, som sikrer integriteten.

Produksjonsprosessen har de siste tiårene blitt digital. Dette kommer som en direkte følge av at det har blitt viktigere og viktigere for studioene å redusere kostnadene sine, samt å kunne forminske tiden det tar å få det ferdig produktet på markedet, og ha støtte innen det siste av HD-teknologi. Men denne digitaliseringsprosessen kan ha kommet på bekostning av noe annet: Som følge av et økede antall filbaserte eiendeler, er eiendeler mer utsatt for tyveri enn før. – Ting som daglige innspillingene, grovkutting av filmen, trailere, lydspor, visuelle effekter (VFX) og annet material – er spredt utover globalt. Forsyningskjeden som ofte inkluderer både lokasjonsskudd på flere forskjellige steder, og etterproduksjon i forskjellige studioer, er ofte ikke bemannet med fasiliteter som har stor nok nettbasert sikkerhetskompetanse. Enda flere trusselvektorer finner vi innen bærbare lagringsenheter, flyttbare harddisker og smarttelefoner, da disse også i økende grad blir brukt til å lagre og distribuere eiendeler i tilknytning til opprettelse av originalt innhold.

Microsoft Azure bruker forskjellige mekanismer for å beskytte innholdet i mediene i forsyningskjeden. For å oppnå beskyttelse på alle punkter, oppretter de blant annet personvernregler for å opprettholde konfidensialitet og implementerer omfattende globale kontroller som er validert av uavhengige samsvarsrevisjoner.

Azure er med på å sikre sikkerheten rundt eiendelene til mediene

Azure var den første globale hyperscale-skytjenesten som ble sertifisert av Content Delivery and Security Association (CDSA) basert på hvor sikkert de håndterte arbeidsflyt av innhold, produksjon, distribusjon og utstilling. Å kjøre applikasjoner og infrastruktur i Azure gir en direkte vei til etterlevelse for kunder som krever overholdelse av standarden for CDSA Content Protection and Security (CPS). Azure var også den første hyperskalerte, multi-instans-skytjenesten som fullførte en formell vurdering av uavhengige MPAA-revisorer.

Etterproduksjonshus, VFX-skapere, redaktører og distributører som bruker Azure Media Services trenger ikke å distribuere hverken dyre eller komplekse, dedikerte ressurser for nye prosjekter. I stedet for å rulle en ny serverrack inn i på bakrommet i studioet for en tre-månedersperiode med skyting av film, kan produsenter dra direkte nytte av tilgjengeligheten, skalaen og sikkerheten til Azures forbruksbetalte modell. Bare skaff deg ressurser etter behov, og samarbeid med en av Azures mange globale ISV-partnere for en ende-til-ende-løsning. Når et prosjekt så er ferdig, er det bare å slå av de virtuelle maskinene og distribuere det som er opprettet, beskyttet med innebygd kryptering og digital rettighetsadministrasjon.

 

|

Azure Media Services hjelper deg med å beskytte medieressurser dine:

  • Utveksle innhold gjennom hele forsyningskjeden, fra produksjon til etterproduksjon. Med økt sikkerhet kan du nå flytte innhold direkte til Azure Media Services. HTTPS, ExpressRoute og Azure Virtual Private Network (VPN) er også med på å beskytte innholdet som blir overført mellom studiodatasenteret og Azure.
  • Forbedre styring og sikkerhet av innhold og lagring gjennom:
    •  AES-256-kryptering av data som er i ro.
    • Muligheten til å kunne fordele innhold og krypteringsnøkler til to eller flere forskjellige Azure-datasentre samtidig.
    • Geo-redundans i Azure Storage, kopierer dataene dine til en sekundær region hundrevis av kilometer unna primærregionen. Dette hjelper dataene dine til å holde seg sikre, selv om det er et strømbrudd eller en katastrofe i den primære regionen.
  • Dra nytte av sikre, svært tilgjengelige strømmetjenester for kringkastingsmedier som tilbyr failover: PlayReady, FairPlay og Widevine Digital Rights Management; og Apple ProRes og Google HLS-støtte.

Få tilgang til meget tilgjengelige funksjoner i mediebiblioteket innen arkiv og indeksering, beskyttet med AES-128-kryptering.

 

Finn ut mer om Azure Media Services

Finn ut mer om innholdsbeskyttelse i Azure

Azure oppfyller et bredt sett med internasjonale og bransjespesifikke standarder, inkludert de for medie- og underholdningsindustrien, med større samsvarstilbud enn noen annen skyleverandør.

Programsertifiseringen for CPS er en viktig del av sikkerhetspraksisen innen medier og underholdning. Denne leverer en standardbasert metode som hjelper innholdssamlere og produsenter som leter etter en verdensomspennende utveksling av originalt digitalt innhold,å sikre innholdet via sikre kanaler. Azure har uavhengig blitt revidert og sertifisert av CDSA opp mot sikkerhetskontrollen av CPS-standarden, 311. Dette betyr at de inkluderer en revidert risikovurdering, sikker styring av fysiske datasentre, herdede skytjenester og fasiliteter innen lagring, som er optimalisert for å håndtere selv den mest sensitive intellektuelle eiendommen.

Finn ut mer

MPAA tilbyr studiopartnere egne rammeverk for veiledning og kontroll, for å sikre sikkerheten til digitale filmaktiver. Azure overholder alle MPAAs tre rammeverk for beste praksis innen innholdssikkerhet: Vanlige retningslinjer innen, program- og skysikkerhet. I tillegg har Microsoft kartlagt Azures kontroll av innholdsbeskyttelse opp mot MPAAs modell for sikring av innhold, for å gjøre det mulig for kunder å overholde rammeverkene.

Finn ut mer

CSA beholder Security, Trust& Assurance Registry (STAR), et gratis register der skytjenesteleverandører (CSP) kan publisere sine CSA-relaterte vurderinger. STAR består av tre nivåer med sikkerhet, på linje med kontrollmålene i CSA Cloud Controls Matrix (CCM).

Microsoft publiserer en CCM-basert rapport for Azure om CSA STAR Self-Assessment, samt Azures tilsvar på Cloud Assessments Initiative Questionnaire versjon 3.0.1. Disse tar for seg de vanligste spørsmålene angående domener for sikkerhet og personvern, i tillegg til Azures tilsvar formulerer de mange funksjonene, prosessene og policyene som er kommet på plass for å beskytte kundedata. I tillegg har Azure blitt tildelt CSA STAR attestering og CSA STAR-sertifisering på gullnivå, som begge involverer en streng tredjepartsvurdering av Azures sikkerhetsstilling.

Finn ut mer

FACT, i Storbritannia, utviklet en sertifiseringsordning basert på ISO / IEC 27001, som fokuserer på en beskyttelse mot tyveri av åndsverk via fysisk og digital sikkerhet. Azure var den første multi-instans-skyen som oppnådde FACT-sertifisering.

Finn ut mer

Azure gjennomgår årlige revisjoner av BSI for samsvar med ISO / IEC 27001-standarden som definerer en internasjonalt anerkjent kontroll av informasjonssikkerhet. Disse inkluderer beste praksis for datasikkerhet, omfattet av ISO/IEC 27018, som dekker personvernbeskyttelse for behandling av personlig informasjon fra skytjenesteleverandører. Microsoft var den første skyleverandøren som overholdt ISO / IEC 27018 praksisen.

Finn ut mer

Finn ut mer

PCI DSS er en global standard for informasjonssikkerhet, designet for å forhindre svindel gjennom økt kontroll med kredittkortdata; Azure fullfører en årlig PCI DSS-vurdering ved å bruke en godkjent Qualified Security Assessor (QSA). Azure er sertifisert for PCI DSS, versjon 3.1, dette betyr at de er kompatible på tjenesteleverandørnivå 1 (det høyeste volumet av transaksjoner – mer enn 6 millioner i året). I praksis for deg betyr dette, at når du trenger en løsning som strekker seg hel veien fra lisensdistribusjon til betalingssystemer, så dekker Azure deg både fra standpunktene for tradisjonell IT-sikkerhet og de nye arbeidsflytene innen media.

Finn ut mer

Enten det gjelder overvåkningsvideo, kroppskameraer eller rettsforhandlinger, er integriteten og konfidensialiteten i forhold til opprettelsen av videoinnhold og rettshåndhevelsen av dette, helt avgjørende. Azure Government gir kontraktsmessige forpliktelser til sikkerhetsstandardene som FBI har fremmet under CJIS-programmet.

Finn ut mer

Data innen helseomsorg handler ikke bare om statistikk og bilder. I stadig økende grad bruker leger og sykehus avanserte digitale verktøy som strømmer videoer med ultralyd, funksjonelle MR-er og mer. Azure gjør det mulig for kunder å overholde gjeldende forskrifter for HIPAA, og inkluderer HIPAA Business Associate Agreement (BAA) som en standardtillegg til Online-vilkårene innen service. Azure Media Services er innen omfanget vårt for HIPAA BAA.

Finn ut mer

Flere ressurser

CSA Cloud Controls Matrix

Azure gir tilsvar på CSA Cloud Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) versjon 3.0.1 (spørreskjema innen vurdering av skytjenester)

Implementering av CDSA-kompatibel innholdsbeskyttelse og sikkerhet ved bruk av Azure

Azure gir tilsvar på de vanlige retningslinjene innen MPAA (Motion Picture Association of America) 032016

Azure gir tilsvar på MPAA-programmet og retningslinjene innen skysikkerhet 032016