नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

ATKey are fingerprint enabled security keys to support both Multi-factor authentication and Passwordless for Windows and also FIDO services (U2F and FIDO2), it's also perfect match for Azure AD Passwordless login. Through this app (ATKey for Windows), you can register the key, enroll and delete your fingerprints and also manage the key including firmware upgrades.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

AuthenTrend Technology Inc.

जारी मिति

9/12/2017

अनुमानित साइज

6.34 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

पहिले नै जोडा मिलाइएका Bluetooth यन्त्रहरूसँग सञ्चार गर्नुहोस्
radios
Human Interface Device (HID) प्रोटोकल समर्थन गर्ने आफ्ना यन्त्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
आफ्नो घर वा कार्यस्थलका सञ्जालहरूको पहुँच गर्नुहोस्
secondaryAuthenticationFactor

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)
Français (France)
日本語 (日本)
Русский (Россия)
Українська (Україна)यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न