नि:शुल्कइन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
+ इन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
नि:शुल्क+
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

BBean Calendar is an elegant and easy-to-use calendar application. With a BBean Calendar, you can easily manage your schedule, give yourself better daily planning, record your income expenditure, understand your financial situation, and keep a diary to leave good memories. The Doudou calendar is so wonderful: --- Schedule management calendar --- A very simple record of the schedule, completion can be checked. You can also set different color blocks for different schedules. own supervision, so that their work more effective, so that their lives more rich. --- Finance management calendar --- Keep a good account, manage your money, know your income and expenditure, and save your money. --- Diary management calendar --- Write down your daily experience, let your memories stay. --- Elegant interface operation --- Based on the calendar, BBean will make the operation as simple and optimized as possible to give you the best user experience.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

aurora 2099

यस द्वारा विकास गरिएको

BBean

जारी मिति

11/5/2020

अनुमानित साइज

21.98 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न