नि:शुल्कइन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
+ इन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
नि:शुल्क+
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

BigClock display you local machine time in a full screen. BigClock can be used in any mode and resolution. Upgrade is possible via in-app purchase to remove Ads.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

BorisSoft

प्रतिलिपि अधिकार

Copyright © 2012, BorisSoft

यस द्वारा विकास गरिएको

BorisSoft

जारी मिति

11/2/2012

अनुमानित साइज

363.89 KB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)

प्रकाशक जानकारी

BigClock वेबसाइट
BigClock समर्थन


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न