नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

Browser Pro+ is a lightweight, free internet browser with integrated search function. Search the internet directly from homepage or customize the shortcuts with your favorite sites. - Free - Integrated search - Bookmarks - Light and Dark theme - For desktop, laptop or mobile device

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Monty Inc.

जारी मिति

5/14/2020

अनुमानित साइज

5.71 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न