नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

For Flutter Engage 2021, gskinner worked with the Flutter Team to create Flutter Folio, a scrapbooking app that purposefully considers the capabilities, user expectations, input devices and idioms for each platform. Showcasing Flutter's capabilities to create apps that feel at home on every platform. Flutter Folio is a scrapbooking app that works great on the device you’re using. Take photos on the mobile app to gather content for your scrapbooks. Create and edit scrapbooks on the desktop/tablet app from photos you’ve already uploaded or add new ones. Add Emojis and text to make each scrapbook unique. Share scrapbooks to friends and family with a web link for them to view, no app required. Learn more at: https://flutter.gskinner.com Check out the code at: https://github.com/gskinnerTeam/flutterfolio Who is gskinner? We're a small but nimble team, based in Canada, that has been building innovative digital experiences for over 20 years. We're extremely proud to have owned the creation of Flutter Folio from concept to deployment.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

gskinner, inc

यस द्वारा विकास गरिएको

gskinner

जारी मिति

3/12/2021

अनुमानित साइज

37.34 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो स्थान प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो वेबक्याम प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो माइक्रोफोन प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)

प्रकाशक जानकारी

Flutter Folio वेबसाइट


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न