नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

Free Simple tool for high quality video capturing from Tab, Area of the page and full Screen, with Mic, Webcam and System audio Screen Recorder - A smart screen recorder capturing desktop, browser/webcam, as well as system sound, microphone, or both. No matter whether you want to make an educational video, show your gameplay, record a meeting, save live stream, or any other general use, Screen Recorder can help you with it! ★ Main Features of Screen Recorder: ✔ No watermark ✔ Unlimited screen recording time ✔ Easy-to-use controls ✔ Instant video saving ✔ Multifunctional Screen Recorder ✔ Microphone & System sound recorder - Enabling you to record system sound, microphone, or to record both audio sources at the same time. ✔ Browser Recorder - Automatically capturing desired tabs in your browser and offering you a more accurate recording experience. ✔ Desktop Recorder - Allowing you to save all the activities on desktop just with a few clicks. ✔ Webcam Recorder Edit your videos right after you make your screen recording

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Free Software Apps

जारी मिति

2/18/2021

अनुमानित साइज

6.8 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)

प्रकाशक जानकारी

Free Screen Recorder वेबसाइट


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न