नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

HP Display Center gives you access to custom settings you need to personalize your display. With just a few clicks, you can change display settings, and more, letting you increase your productivity..

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

HP Inc.

प्रतिलिपि अधिकार

HP Inc.

जारी मिति

1/24/2020

अनुमानित साइज

29.68 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
व्यवस्थापकको रूपमा चलाउनुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)

प्रकाशक जानकारी

HP Display Center समर्थन


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न