नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

The Kali for Windows application allows one to install and run the Kali Linux open-source penetration testing distribution natively, from the Windows 10 OS. To launch the Kali shell, type "kali" on the command prompt, or click on the Kali tile in the Start Menu. The base image does not contain any tools, or a graphical interface in order to keep the image small, however these can be installed via apt commands very easily. For more information about what you can do with this app, check https://www.kali.org/kali-on-windows-app. Note: Some tools may trigger Antivirus warnings when installed, please plan ahead accordingly. Make sure to visit our Kali on WSL tutorial page at https://www.kali.org/news/kali-linux-in-the-windows-app-store Be sure to enable the Windows Subsystem for Linux optional feature before installing the Kali Linux app!

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Kali Linux

प्रतिलिपि अधिकार

https://www.kali.org/trademark-policy/

यस द्वारा विकास गरिएको

Offensive Security

जारी मिति

2/22/2018

अनुमानित साइज

195.64 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

यो उत्पादन तपाइँको आन्तरिक हार्ड ड्राइभमा स्थापित हुन आवश्यक छ।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)

प्रकाशक जानकारी

Kali Linux वेबसाइट
Kali Linux समर्थन


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न