यो एप्लिकेसनमा परीक्षा नि:शुल्क छ

नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

NDB Bank provides you a user-friendly mobile app to perform your banking transactions while on the move, from anywhere, any time! Simply download the mobile application and use your credit card, debit card or Internet banking credentials for a hassle-free registration. You can also visit one of our NDB branches, where a bank officer will help you register. Using the NDB Mobile Banking app, you can view your account, card, loan, and fixed deposit balances, transfer funds, pay your bills, recharge mobile and pay credit card bills. In addition we provide a number of unique functions such as Pay to Mobile, card switch on/off, card activation/deactivation, shake banking, and information on special offers and promotional deals.

स्क्रिनशटहरू

तपाईंले यो सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुन्न

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC

यस द्वारा विकास गरिएको

NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC

जारी मिति

2/6/2018

अनुमानित साइज

8.24 MB

उमेरको दर्जा

18 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)
नेपाली (नेपाल)


अतिरिक्त शर्तहरू

लेनदेनका सर्तहरू

यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न