नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

QR Code Scanner is a simple app that allows you to scan and generate QR Codes. Scan using your webcam or read in an image file. Usage notes: - If scanning from another display (such as a smartphone), you may need to adjust the brightness down for the code to be recognized. - Make sure to fill the preview screen with the code.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Matthias Duyck

यस द्वारा विकास गरिएको

Matthias Duyck

जारी मिति

2/14/2021

अनुमानित साइज

26.28 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो वेबक्याम प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो माइक्रोफोन प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)



यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न