नि:शुल्कभित्री-एप्लिकेसन खरिद प्रस्ताव गर्छ
+ भित्री-एप्लिकेसन खरिद प्रस्ताव गर्छ
नि:शुल्क+
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

Screen Catcher gives you an opportunity to take a video of your screen workflow. Now it is easy to create a system guide or a demo of your software. RECORD PROFESSIONAL SOFTWARE DEMO > Take a video of your screen workflow and then share it.

स्क्रिनशटहरू

मानिसहरूलाई निम्न पनि मनपरेको छ

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Everyday Tools LLC

जारी मिति

8/5/2020

अनुमानित साइज

34.85 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो स्थान प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
graphicsCapture

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

Русский (Россия)


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न