नि:शुल्कभित्री-एप्लिकेसन खरिद प्रस्ताव गर्छ
+ भित्री-एप्लिकेसन खरिद प्रस्ताव गर्छ
नि:शुल्क+
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

Spending Tracker is the easiest and most user friendly Personal Finance App in the store. And best of all, it's free! The simple fact is, by tracking your spending you will be able to stick to a budget and therefore SAVE MONEY. So give it a try and have instant control over your spending!

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

MH Riley Ltd

प्रतिलिपि अधिकार

Copyright © 2013-2019, MH Riley Ltd

जारी मिति

10/11/2013

अनुमानित साइज

95.49 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस् र सर्भरको रूपमा काम गर्नुहोस्।
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न