नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

Sticky virtual notes onto your desktop. Choose any color and size. Post them anywhere to help remind you of any task that you need to complete so you don't forget! It's an excellent way to help remind you of appointments or assignments that you need to remember! Just post a note on the desktop using the control buttons on each note, and also click the system tray icon for more options. Left clicking its system tray icon adds a new sticky if there are none, or brings all open stickies to the foreground. Right clicking the system tray icon shows controls such as recycling all sticky notes or quitting the app. You can also right click each sticky for more options such as pinning it to the foreground above all windows for ease of use when you need to reference a sticky while working in another program.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Logan K

जारी मिति

8/14/2018

अनुमानित साइज

7.76 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न