नि:शुल्कइन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
+ इन-एप खरिदहरूमा प्रस्तावहरू
नि:शुल्क+
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

task³ It is an elegant and easy-to-use daily work / learning task management application. Have Task³, It's very convenient for you to track your schedule task, understand the progress of your schedule task, record your working hours, and record the daily log of tasks. task³ It is very suitable for managing your daily work or learning tasks. task³ It's so wonderful and provides the following rich functions: [task timeline / Gantt chart] Manage your tasks with a timeline / Gantt chart, clear and intuitive. [multi level task] You can set sub tasks and multi-level tasks for tasks.Decompose tasks to make work or learning clearer. [task timing] When you start a task, you can start the task timer to count your investment in the task. [To do tracking] You can add to-do items for each task, track and solve problems related to the task in real time. [task progress] The Gantt chart clearly shows the progress of your task. [Kanban function] Through Kanban classification, intuitive understanding of the progress of all tasks. [task calendar] Calendar based view, all for you to be able to more intuitive understanding of your tasks. [working hours statistics] Count the time spent on the task to let you know where your time is going. [Task log] Keep a log and leave your valuable experience in your work / study. Using tasks³, Make your work and study easier.

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Cube X Studio

यस द्वारा विकास गरिएको

Cube X Studio

जारी मिति

5/25/2021

अनुमानित साइज

21.99 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

English (United States)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न