नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

The calendar software you need most is here! Numerous extended functions on the calendar: weather, to-do lists, reminders, desktop floating windows, allowing you to easily handle schedule-related information, just need to be completed in one software! You can view all calendars, and view all schedules or reminders in the "day", "week" or "month" view, including the "year" view, and add what you need, including reminders, to-dos, and commemoratives Days, birthdays, important events, etc., will be displayed in the calendar in real time. At the same time, it also has an intimate interface design and great user experience. If you have product suggestions and feedback, please send an email to: cheng.tang@lafonapps.com

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Wuhan Net Power Technology Co., Ltd

यस द्वारा विकास गरिएको

Wuhan Net Power Technology Co., Ltd.

जारी मिति

10/30/2020

अनुमानित साइज

20.51 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

中文(中国)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Tiếng Việt (Việt Nam)

प्रकाशक जानकारी

to do list + वेबसाइट
to do list + समर्थन


यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न