नि:शुल्क
नि:शुल्क
प्रणाली आवश्यकताहरू

विवरण

"The weather, whether traveling or at home, is one of the things people care about most. Now, you can check the weather, real-time weather and weather forecast of your location at any time through us. Whether it's rough weather conditions or detailed weather, temperature, rainfall and other data, we can easily provide them. Check all the weather data you care about at once, right now! Come download and try! >>>"

स्क्रिनशटहरू

अतिरिक्त जानकारी

प्रकाशक

Wuhan Net Power Technology Co., Ltd

यस द्वारा विकास गरिएको

Wuhan Net Power Technology Co., Ltd.

जारी मिति

9/18/2020

अनुमानित साइज

29.84 MB

उमेरको दर्जा

3 र सोभन्दा माथि उमेर भएकाहरूको लागि


यस एप्लिकेसन यी कुराहरू गर्न सक्छ

तपाइँको सबै फाइलहरू, पार्टपुर्जा यन्त्रहरू, एप्लिकेसनहरू, कार्यक्रमहरू र रजिस्टरीमा पहुँच गर्न सक्छ
आफ्नो इन्टरनेट जडानको पहुँच गर्नुहोस्
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

स्थापना

तपाइँको Microsoft खातामा साइन-इन गरिएको बेलामा यो एप प्राप्त गर्नुहोस् र 10 वटासम्म Windows 10 यन्त्रहरूमा स्थापना गर्नुहोस्।

भाषा समर्थन भयो

中文(中国)यो उत्पादन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्

साइन इन गर्नुहोस् यस एप्लिकेसनलाई Microsoft मा रिपोर्ट गर्न