Gepubliceerd:
Ingangsdatum: 15 september 2016
Microsoft-servicesovereenkomst
Uw privacyUw privacy1_YourPrivacy
Samenvatting

1. Uw privacy. Wij nemen uw privacy serieus. Lees de Privacyverklaring van Microsoft (de “Privacyverklaring”). Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Gegevens”) en hoe we uw Gegevens gebruiken. In de Privacyverklaring wordt ook beschreven hoe Microsoft uw inhoud, te weten uw correspondentie met anderen, inzendingen of feedback door u ingezonden naar Microsoft via de Diensten, en de bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken en video's die u uploadt, opslaat of deelt via de Diensten (“Uw Inhoud”) gebruikt. Door de Diensten te gebruiken of akkoord te gaan met deze Voorwaarden, geeft u Microsoft toestemming Uw Inhoud en Gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken zoals is bepaald in de Privacyverklaring.

Volledige tekst
Uw inhoudUw inhoud2_yourContent
Samenvatting

2. Uw inhoud. Veel van onze Services maken het mogelijk Uw inhoud op te slaan of te delen of materiaal van anderen te ontvangen. We eisen de eigendom van Uw inhoud niet op. Uw inhoud blijft Uw inhoud en u bent er verantwoordelijk voor.

 • a. Als u Uw inhoud deelt met andere mensen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat iedereen met wie u Uw inhoud hebt gedeeld gratis en wereldwijd Uw inhoud mag gebruiken, opslaan, opnemen, reproduceren, verzenden, weergeven, delen (en op HealthVault verwijderen). Als u niet wilt dat anderen deze mogelijkheid hebben, gebruik de Services om Uw inhoud te delen dan niet. U verklaart en garandeert dat voor de duur van deze Voorwaarden u alle rechten hebt (en zult hebben) noodzakelijk voor uw Inhoud die is geüpload, opgeslagen of gedeeld op of via de Services en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw Inhoud via de Services geen wetten of rechten van anderen schendt. We raden u ten zeerste aan regelmatig back-ups te maken van Uw inhoud. Microsoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor Uw inhoud of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen met onze Services.
 • b. Voor zover noodzakelijk om de Diensten aan u en anderen te leveren (mogelijk met inbegrip van het wijzigen van de afmetingen, vorm of indeling van Uw Inhoud om deze beter te kunnen opslaan of weer te geven aan u), om u en de Diensten te beschermen en om de producten en diensten van Microsoft te verbeteren, verleent u Microsoft een wereldwijde en royaltyvrije intellectuele eigendomslicentie voor het gebruik van Uw Inhoud, bijvoorbeeld, om kopieën te maken van Uw Inhoud of om Uw Inhoud te bewaren, verzenden, anders in te delen, te distribueren via communicatiemiddelen en weer te geven op de Diensten. Indien u Uw Inhoud publiceert in onderdelen van de Dienst waar deze online onbeperkt toegankelijk wordt weergegeven, kan Uw Inhoud worden opgenomen in demonstaties of materialen ter promotie van de Dienst. Sommige Diensten worden ondersteund door advertenties. Instellingen voor de wijze waarop Microsoft advertenties persoonlijk afstemt zijn beschikbaar op de pagina Beveiliging en privacy van de Microsoft-website voor accountbeheer. We maken geen gebruik van wat u zegt in e-mail, chat, videogesprekken of voicemail, of in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden om gericht te kunnen adverteren. Ons advertentiebeleid wordt in detail beschreven in de Privacyverklaring.
Volledige tekst
GedragscodeGedragscode3_codeOfConduct
Samenvatting

3. Gedragscode

 • a. Inhoud, materiaal of acties die deze Voorwaarden schenden zijn niet toegestaan. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden bent u verplicht deze regels te volgen:
  • i. Doe niets onwettigs.
  • ii. Voer geen activiteiten uit die kinderen uitbuiten, schaden of bedreigen.
  • iii. Verstuur geen spam. Spam zijn ongewenste of ongevraagde e-mails in grote hoeveelheden, berichten, contactverzoeken, sms'en (tekstberichten) of chatberichten.
  • iv. Gebruik de Services niet om ongepaste Inhoud of ander materiaal (dat bijvoorbeeld betrekking heeft op naaktheid, beestachtigheid, pornografie, grafisch geweld of criminele activiteit) te delen of toon dit niet in het openbaar.
  • v. Voer geen bedrieglijke of misleidende activiteiten uit (bv. om geld vragen onder valse voorwendsels, zich voordoen als iemand anders, de Services manipuleren om het aantal spelbeurten te verhogen of rangschikkingen, waarderingen of opmerkingen beïnvloeden).
  • vi. Omzeil niet opzettelijk de beperkingen inzake toegang tot of beschikbaarheid van de Services.
  • vii. Onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan u, aan de Diensten of aan anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van terroristische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).
  • viii. Schend de rechten van anderen niet (bv. het delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming, doorverkoop of andere verspreiding van Bing Maps of foto's).
  • ix. Voer geen activiteiten uit die de privacy van anderen schenden.
  • x. Help anderen niet om deze regels te breken.
 • b. Tenuitvoerlegging. We behouden ons het recht voor Uw inhoud te weigeren als deze de beperkingen inzake opslag of bestandsgrootte die door de Service wordt toegestaan overschrijdt. Als u bovendien de verplichtingen vermeld in deel 3(a) hierboven schendt of deze Voorwaarden anderszins wezenlijk schendt, kunnen we actie tegen u ondernemen, waaronder (zonder beperking) stoppen met het leveren van de Services of onmiddellijk uw Microsoft- of Skype-account sluiten om gegronde redenen of de levering van een bericht (zoals een e-mail of chatbericht)naar en van de Services blokkeren. We behouden ons ook het recht voor te allen tijde Uw inhoud van de Services te verwijderen of te blokkeren als we erop worden gewezen dat deze de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden kan schenden. Bij het onderzoeken van vermeende schendingen van deze Voorwaarden, behoudt Microsoft zich het recht voor Uw inhoud te raadplegen om het probleem op te lossen. We houden de Services echter niet in de gaten en we doen geen poging om dit te doen.
 • c. Toepassing op Xbox Diensten. Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop deze Gedragscode van toepassing is op Xbox Live, Games for Windows Live en games, toepassingen, diensten en inhoud van Microsoft Studios die door Microsoft worden verstrekt.
Volledige tekst
De Services & ondersteuning gebruikenDe Services & ondersteuning gebruiken4_usingTheServicesSupport
Samenvatting

4. De Services & ondersteuning gebruiken

 • a. Microsoft- of Skype-account. Om toegang te krijgen tot veel van de Services hebt u een Microsoft-account nodig. Met uw Microsoft-account kunt u zich aanmelden voor producten, websites en services verstrekt door Microsoft en sommige Microsoft-partners. Om op bepaalde platformen toegang te krijgen tot Skype, hebt u de optie om een Skype- of een Microsoft-account te gebruiken.
  • i. Een account aanmaken. U kunt een Microsoft- of een Skype-account aanmaken door u online in te schrijven. U gaat ermee akkoord geen bedrieglijke, foutieve of misleidende informatie te gebruiken als u zich inschrijft voor uw Microsoft- of Skype-account. In sommige gevallen kan een derde, zoals uw internetserviceprovider, u een Microsoft-account hebben toegekend. Als u uw Microsoft-account hebt gekregen van een derde, kan deze bijkomende rechten hebben op uw account, zoals de mogelijkheid om uw Microsoft-account te raadplegen of verwijderen. Raadpleeg de bijkomende voorwaarden die de derde aan u verstrekt, aangezien Microsoft niet verantwoordelijk is met betrekking tot deze bijkomende voorwaarden. Als u een Microsoft-account aanmaakt namens een entiteit, zoals uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om deze entiteit aan deze Voorwaarden te binden. U kunt uw Microsoft- of Skype-account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord vertrouwelijk om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voordoen op uw Microsoft- of Skype-account.
  • ii. Gebruik van het account. Uw Microsoft-account blijft alleen actief indien u het gebruikt. Dit betekent dat u zich ten minste eenmaal per vijf jaar dient aan te melden om uw Microsoft-account en de bijbehorende Diensten actief te houden, tenzij anders bepaald in een aanbieding voor een betaald onderdeel van de Diensten. Indien u zich niet aanmeldt tijdens deze periode, nemen we aan dat uw Microsoft-account inactief is en wordt het door ons gesloten. Zie artikel 4(a)(iv)(2) voor de gevolgen van het sluiten van een Microsoft-account. U dient zich ten minste eenmaal per jaar aan te melden bij uw Postvak IN van Outlook.com en bij uw OneDrive (afzonderlijk), anders wordt uw Postvak IN van Outlook.com en uw OneDrive gesloten. U dient zich ten minste eenmaal per periode van vijf jaar aan te melden bij de Xbox Diensten (gedefinieerd in artikel 13(a)(i)) om ervoor te zorgen dat de gamertag gekoppeld blijft aan uw Microsoft-account. Indien we redelijkerwijs geloven dat uw Microsoft-account of Skype-account op frauduleuze wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk op het account), kan Microsoft uw account opschorten totdat u het eigendom van het account kunt terugvorderen. Afhankelijk van de aard van de inbreuk, is het mogelijk dat we gedwongen zijn de toegang tot Uw Inhoud of een deel ervan te blokkeren. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot uw Microsoft-account, kunt u terecht op deze website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Voor het beheren van uw Skype-account dient u zich aan te melden op www.skype.com.
  • iii. Kinderen en accounts. Door u in te schrijven, verklaart u dat u in uw woonplaats de "meerderjarige" leeftijd hebt bereikt of dat u geldige toestemming hebt van een ouder of wettelijke voogd om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet weet of u in uw woonplaats de meerderjarige leeftijd hebt bereikt of u dit deel niet begrijpt, maak dan geen Microsoft- of Skype-account aan vooraleer u uw ouder of wettelijke voogd om hulp hebt gevraagd. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die een Microsoft- of Skype-account aanmaakt, aanvaardt u deze Voorwaarden namens de minderjarige en bent u verantwoordelijk om toezicht te houden op uw minderjarig kind bij het gebruik van de Microsoft-account, de Skype-account of de Services, met inbegrip van aankopen, ongeacht of het account van de minderjarige nu geopend is of later wordt aangemaakt.
  • iv. Uw account sluiten.
   • 1. Naast de rechten die u hebt om te annuleren zoals vermeld in het deel "Restitutiebeleid" hieronder (deel 9(g)), kunt u te allen tijde specifieke Services herroepen of uw Microsoft- of Skype-account sluiten om welke reden dan ook. Om uw Microsoft-account te sluiten, gaat u naar http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Als u ons vraagt uw Microsoft-account te sluiten, krijgt het gedurende 60 dagen een onderbroken status voor het geval u zich bedenkt. Na deze periode van 60 dagen wordt uw Microsoft-account gesloten. Zie deel 4(a)(iv)(2) hieronder voor een uitgebreide toelichting over wat er gebeurt als uw Microsoft-account wordt gesloten. Als u zich tijdens deze periode van 60 dagen weer aanmeldt, wordt uw Microsoft-account opnieuw geactiveerd. Om uw Skype-account te annuleren, moet u een verzoek om ondersteuning indienen op http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280.
   • 2. Als uw Services geannuleerd zijn of uw Microsoft- of Skype-account gesloten is (door u of door ons), gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste stopt uw recht op het gebruik van de Services onmiddellijk en uw licentie om de software met betrekking tot de Services te gebruiken eindigt. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw inhoud die verband houden met uw Microsoft- of Skype-account of zullen we deze anderszins loskoppelen van u en uw Microsoft- of Skype-account (tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te houden). Als gevolg kunt u niet langer toegang krijgen tot de Services (of Uw inhoud die u op deze Services hebt opgeslagen) waarvoor een Microsoft-account vereist is. U moet regelmatig back-ups maken. Ten derde kunt u de toegang verliezen tot materiaal of producten die u hebt gekocht.
 • b. Werk- of schoolaccounts. U kunt zich bij bepaalde Microsoft-diensten aanmelden met het e-mailadres van uw werk of uw school. Indien u dat doet, stemt u ermee in dat de eigenaar van het domein dat is geassocieerd met uw e-mailadres zeggenschap heeft over uw account en uw account beheert, en toegang kan verkrijgen tot uw gegevens, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden, en deze kan verwerken. Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de diensten onderworpen kan zijn aan de overeenkomsten die Microsoft heeft gesloten met u of uw organisatie en deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Indien u het e-mailadres van uw werk of school gebruikt om toegang te verkrijgen tot Diensten die vallen onder deze Voorwaarden, kan het zijn dat u wordt gevraagd het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account bij te werken om toegang te kunnen blijven houden tot dergelijke Diensten.
 • c. Bijkomende apparatuur/Data-abonnementen. Voor veel van onze Services hebt u een internetverbinding en/of een data-/gsm-abonnement nodig. Mogelijk moet u ook bijkomende apparatuur hebben, zoals een headset, camera of microfoon. U bent verantwoordelijk voor het voorzien van alle verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die vereist zijn om gebruik te maken van de Services en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw aansluitingen, abonnementen en apparatuur wordt (worden) aangerekend. Deze kosten komen bovenop de kosten die u aan ons betaalt voor de Services en we zullen u dergelijke kosten niet terugbetalen. Doe navraag bij uw provider(s) om te bepalen of dergelijke kosten op u van toepassing zijn.
 • d. Dienstmededelingen. Indien er iets belangrijks te melden valt met betrekking tot de Dienst die u gebruikt, sturen we u Dienstmededelingen en informatie die de wet ons verplicht aan u te verstrekken toe via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account of, in het geval van mededelingen over Skype, uw Skype-account. Indien u ons uw telefoonnummer hebt verstrekt in verband met uw Microsoft-account of uw Skype-account, kunnen we u Dienstmededelingen toezenden via sms (tekstbericht), onder andere om uw identiteit te bevestigen voordat we uw mobiele telefoonnummer registreren. Voor de ontvangst van meldingen via sms kunnen data- of berichtkosten in rekening worden gebracht. Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt. Indien u niet instemt met elektronische ontvangst, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten.
 • e. Ondersteuning. Klantenondersteuning voor de Diensten is beschikbaar op http://support.microsoft.com. U kunt ook een melding sturen naar Microsoft overeenkomstig de procedure in het artikel Kennisgevingen van deze Voorwaarden. Indien u in Europa woon en niet in staat bent een oplossing te vinden voor uw probleem via onze online kanalen voor klantenondersteuning, hebt u de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL. Het e-mailadres dat u bij het indienen van de zaak als contactadres van Microsoft dient op te geven is MSODR@microsoft.com. Houd er rekening mee dat dit e-mailadres uitsluitend is bestemd voor gebruik in verband met het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU en geen contactadres is voor algemene ondersteuning of vragen.
Volledige tekst
Apps en Services van Derden gebruikenApps en Services van Derden gebruiken5_usingThird-PartyAppsAndServices
Samenvatting

5. Apps en Services van Derden gebruiken. Mogelijk kunt u met onze Services producten, services, websites, links, inhoud, materiaal, games of applicaties van derden (bedrijven of mensen die niet Microsoft zijn) ("Apps en Services van Derden") raadplegen of kopen. Veel van onze Services helpen u ook om Apps en Services van Derden te vinden en u begrijpt dat u onze Services stuurt om u Apps en Services van Derden te verstrekken. Met de Apps en Services van Derden kunt u mogelijk ook Uw inhoud of Data opslaan bij de uitgever, provider of operator van de Apps en Services van Derden. Bij de Apps en Services van Derden wordt u mogelijk een privacybeleid voorgelegd of wordt geëist dat u bijkomende gebruiksvoorwaarden aanvaardt vooraleer u de App of Service van Derden kunt installeren of gebruiken. Zie deel 13(b) voor bijkomende voorwaarden voor applicaties die worden gekocht via de Office Store, de Xbox Store of de Windows Store. U moet de bijkomende voorwaarden en het privacybeleid raadplegen vooraleer Apps en Services van Derden aan te kopen of te gebruiken. Bijkomende voorwaarden wijzigen deze Voorwaarden niet. Microsoft verleent geen licentie voor intellectuele eigendom aan u als onderdeel van Apps en Services van Derden. U gaat ermee akkoord alle risico's en aansprakelijkheid te aanvaarden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Apps en Services van Derden en dat Microsoft niet verantwoordelijk is voor problemen die voortvloeien uit uw gebruik ervan. Microsoft is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden wordt verstrekt.

Volledige tekst
Beschikbaarheid van de ServicesBeschikbaarheid van de Services6_serviceAvailability
Samenvatting

6. Beschikbaarheid van de Services.

 • a. De Services, Apps en Services van Derden of materiaal of producten aangeboden via de Services kunnen van tijd tot tijd onbeschikbaar zijn, kunnen beperkt worden aangeboden, of kunnen variëren afhankelijk van uw regio of apparaat. Als u de locatie die bij uw Microsoft-account hoort wijzigt, moet u materiaal of applicaties die beschikbaar waren en werden betaald in uw vorige regio mogelijk opnieuw kopen.
 • b. We streven ernaar de Services draaiende te houden; alle online services ondervinden echter nu en dan storingen en uitval. In geval van een uitval of storing van de Service, kunt u Uw inhoud mogelijk niet ophalen. We raden u aan regelmatig een back-up van Uw inhoud te maken die u opslaat op de Services of met Apps en Services van Derden.
Volledige tekst
Updates van de Services of software en wijzigingen van deze VoorwaardenUpdates van de Services of software en wijzigingen van deze Voorwaarden7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Samenvatting

7. Updates van de Services of software en wijzigingen van deze Voorwaarden.

 • a. We brengen u op de hoogte als we van plan zijn deze Voorwaarden te wijzigen. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen als dit noodzakelijk is vanwege (i) de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een wijziging van dergelijke wet; (ii) een advies en/of bevel op basis van de toepasselijke wetgeving; (iii) de evolutie van de Services; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) een gunstige wijziging van de voorwaarden voor de gebruiker. We brengen u op de hoogte van de geplande wijziging vooraleer deze van kracht wordt, via de gebruikersinterface, in een e-mailbericht of via een andere redelijke weg. We geven u de gelegenheid de Services minstens 30 dagen vooraleer de wijziging van kracht wordt te annuleren. Als u de Services gebruikt nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u het gebruik van de Services stoppen en uw Microsoft- en/of Skype-account sluiten in overeenstemming met deel 4(a)(iv). We wijzen u hier ook uitdrukkelijk op als we u op de hoogte brengen van de geplande wijziging van deze Voorwaarden.
 • b. We kunnen automatisch uw versie van de software controleren. Dit is nodig om de Diensten te verlenen en software-updates of configuratiewijzigingen te downloaden, zonder kosten aan u in rekening te brengen, om de Diensten bij te werken, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Het kan ook noodzakelijk zijn de software bij te werken om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Dergelijke updates zijn onderworpen aan deze Voorwaarden tenzij aanvullende of andere voorwaarden bij de updates worden geleverd, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien u de aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de updates niet accepteert, mag u de updates niet ontvangen of gebruiken. Microsoft is niet verplicht updates beschikbaar te stellen en garandeert niet dat wij de versie van het systeem waarvoor u een softwarelicentie hebt afgenomen zullen ondersteunen.
 • c. We werken voortdurend aan verbetering van de Diensten en kunnen op enig moment de Diensten wijzigen, functies ervan verwijderen, of stoppen met het bieden van toegang tot Apps en Diensten van Derden, bijvoorbeeld indien onze overeenkomst met de derde partij ons niet langer toestaat hun materiaal beschikbaar te maken, indien het voor ons niet langer haalbaar is de Dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van klanten aangeeft dat een wijziging noodzakelijk is. We zullen u vooraf op de hoogte stellen indien een wijziging in de Diensten ervoor zou zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud verliest. In het geval van betaalde Diensten zullen we u ook van tevoren op de hoogte stellen van andere wezenlijke veranderingen in de Diensten. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting materialen, Digitale Goederen (gedefinieerd in artikel 13(k)) of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Als we een betaalde Dienst zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de Dienst waarop u nog recht had vóór de beëindiging.
 • d. Opdat u materiaal kunt gebruiken dat is beschermd met digitaal rechtenbeheer (DRM: digital rights movement), zoals sommige muziek, games, films en meer, kan DRM-software automatisch contact opnemen met een online rechtenserver en DRM-updates installeren en downloaden.
Volledige tekst
SoftwarelicentieSoftwarelicentie8_softwareLicense
Samenvatting

8. Softwarelicentie. Software die door ons wordt verstrekt als onderdeel van de Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden, tenzij een afzonderlijke Microsoft-licentieovereenkomst bij de software wordt geleverd (bijvoorbeeld indien u een Microsoft-toepassing gebruikt die is geleverd bij en onderdeel is van, in welk geval de Softwarelicentievoorwaarden van Microsoft voor het Windows-besturingssysteem gelden voor de software), en uitgezonderd hetgeen is bepaald in artikel 13(b)(i) hieronder voor toepassingen die verkrijgbaar zijn via de Office Store, de Windows Store of de Xbox Store.

 • a. Als u aan deze Voorwaarden voldoet, verlenen we u het recht om wereldwijd één exemplaar van de software per apparaat te installeren en te gebruiken voor gebruik door slechts een persoon tegelijkertijd als onderdeel van uw gebruik van de Services. De software of website die onderdeel is van de Services kan code van derden bevatten. Scripts of code van derden waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanuit de software of website, worden aan u in licentie gegeven door de derden die dergelijke code bezitten, niet door Microsoft. Kennisgevingen, indien van toepassing, voor de code van derden worden alleen ter informatie opgenomen.
 • b. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de software die niet uitdrukkelijk zijn verleend door Microsoft onder deze Voorwaarden. Deze licentie geeft u niet het recht, en het is u niet toegestaan om, tenzij uitdrukkelijk toegelaten door de toepasselijke wetgeving:
  • i. technologische beschermingsmaatregelen te omzeilen in of met betrekking tot de software of Services;
  • ii. software of andere aspecten van de Services die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Services te demonteren, te decompileren, te decoderen, te hacken, te emuleren, te exploiteren of aan reverse engineering te onderwerpen, behalve en uitsluitend voor zover het toepasselijke auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;
  • iii. componenten van de software of Services van elkaar te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten;
  • iv. de software of de Services te publiceren, te kopiëren, te verhuren, te leasen, te verkopen, te exporteren, te importeren, te verspreiden of te huren, tenzij Microsoft u hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft;
  • v. de software, softwarelicenties of rechten om toegang te krijgen tot de Services of de Services te gebruiken over te dragen;
  • vi. de Services te gebruiken zonder toestemming op enigerlei wijze die het gebruik van anderen kan hinderen of waardoor u toegang krijgt tot services, data, accounts of netwerken;
  • vii. toegang te bieden tot de Services of door Microsoft goedgekeurde apparaten te wijzigen (bv. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface enz.) met niet-toegestane applicaties van derden.
Volledige tekst
BetalingsvoorwaardenBetalingsvoorwaarden9_paymentTerms
Samenvatting

9. Betalingsvoorwaarden. Als u een Service koopt, zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing op u aankoop en gaat u ermee akkoord.

 • a. Kosten. Als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Diensten wordt vermeld is inclusief alle toepasselijke belastingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Belastingen worden berekend op basis van uw locatie op het moment dat uw Microsoft-account werd geregistreerd, tenzij anders vermeld. Nadat we u ervan op de hoogte hebben gesteld dat we geen tijdige, volledige betaling van u hebben ontvangen, kunnen we de Diensten opschorten of beëindigen indien u niet onmiddellijk volledige betaling verricht. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud. Indien u een verbinding met internet maakt via een bedrijfsnetwerk of een particulier netwerk dat uw locatie afschermt, is het mogelijk dat andere kosten in rekening worden gebracht dan welke worden vermeld voor uw daadwerkelijke locatie. Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat bepaalde transacties alleen kunnen plaatsvinden na valutaomzetting of alleen kunnen worden verwerkt in een ander land. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor deze diensten indien u een debitcard of creditcard gebruikt. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.
 • b. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. U kunt uw factureringsgegevens en betaalwijze bekijken en wijzigen op de website Microsoft-accountbeheer. Voor uw Skype-factureringsaccount kunt u zich aanmelden bij uw account op www.skype.com. Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende de door u geselecteerde betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en gegevens van uw betaalwijze, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Dienst op te schorten of te beëindigen. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.
 • c. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Diensten of beschikbare inhoud aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Voorwaarden van kracht zijn. Zoals vermeld, kunnen we kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten en, in het geval van een prijswijziging, in de gelegenheid stellen de Diensten op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.
 • d. Terugkerende betalingen. Als u de Services aankoopt op basis van een abonnement (bv. maandelijks, elke 3 maanden of jaarlijks (in voorkomend geval), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u toestemming geeft voor terugkerende betalingen en betalingen moeten aan Microsoft worden gedaan via de methode die u hebt gekozen op gezette tijden waarmee u zich akkoord hebt verklaard, totdat het abonnement voor deze Service door u of door Microsoft wordt beëindigd. Door toestemming te geven voor terugkerende betalingen, machtigt u Microsoft dergelijke betalingen te verwerken als elektronische debiteringen of geldovermakingen of als elektronische wissels van uw aangewezen account (in geval van betalingen via een Automated Clearing House of gelijkaardige betalingen) of als kosten voor uw aangewezen account (in geval van betalingen met kredietkaart of gelijkaardige betalingen) (gezamenlijk "Elektronische betalingen"). Abonnementskosten worden in het algemeen vóór de toepasselijke abonnementsperiode gefactureerd of aangerekend. Als betalingen onbetaald worden geretourneerd of als kredietkaart- of gelijkaardige transacties worden afgewezen of geweigerd, hebben Microsoft of zijn dienstverleners het recht om toepasselijke kosten voor retourzendingen, afwijzingen of een ontoereikend saldo te innen en dergelijke betalingen te verwerken als een Elektronische betaling.
 • e. Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, kunt u ervoor kiezen Diensten automatisch te verlengen aan het einde van een vaste dienstperiode. Voordat Diensten worden verlengd voor een nieuwe termijn, sturen we u een herinnering per e-mail en stellen we u op de hoogte van eventuele prijswijzigingen overeenkomstig artikel 9(k). Nadat we u eraan hebben herinnerd dat u hebt gekozen voor automatische verlenging van de Diensten, kunnen we de Diensten automatisch verlengen aan het einde van de huidige dienstperiode en u de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ervoor hebt gekozen de Diensten op te zeggen, zoals hieronder beschreven. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Diensten door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later is verstrekt. We zullen u ook instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U moet de Diensten opzeggen voor de verlengingsdatum om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging.
 • f. Online overzicht en fouten. Microsoft zal u voorzien van een online factuuroverzicht op de website Microsoft-accountbeheer, waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Voor Skype-accounts kunt u uw online overzicht bekijken door u aan te melden bij uw account op www.skype.com. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Er kan een btw-factuur beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de Dienst en het land. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons op de hoogte gesteld hebt (of wij de fout zelf hebben opgemerkt) en wij de afboeking hebben onderzocht. Het is raadzaam ons binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst wordt vermeld op uw factuur op de hoogte te stellen, aangezien het voor ons eenvoudiger is een probleem op te lossen gedurende die periode.
 • g. Restitutiebeleid. U hebt recht op een bedenktijd (een “Afkoelingsperiode”) van veertien (14) dagen vanaf de aankoopdatum, waarbinnen u met of zonder opgaaf van reden kunt opzeggen. Indien de Dienst op het moment van annulering deels is geleverd, ontvangt u een verhoudingsgewijze restitutie. De Afkoelingsperiode eindigt op het moment dat de Dienst volledig aan u is geleverd. Daarna kan uw aankoop niet meer worden gerestitueerd. Wanneer u digitale inhoud van ons aanschaft, vervalt uw recht op annulering zodra u begint met downloaden. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dienst anders is bepaald, zijn alle aankopen onherroepelijk en wordt geen restitutie verleend. Voor alle Diensten behalve Skype, worden informatie en aanwijzingen voor het opzeggen van het dienst en het aanvragen van restitutie door middel van ons Terugtrekkingsformulier, indien u recht hebt op restitutie, verstrekt op de website Microsoft-accountbeheer. Voor Skype vult u het Terugtrekkingsformulier in met behulp van de informatie die hier wordt geboden. Indien u gelooft dat Microsoft u ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht, dient u contact op te nemen met Microsoft en zullen we de kwestie onderzoeken. Indien we restitutie of een tegoed bieden, zijn we niet verplicht in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare restitutie te bieden. Dit restitutiebeleid doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van het toepasselijk recht. Zie ons Help-onderwerp voor meer informatie over restituties.
 • h. De Diensten opzeggen. Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht aan uw factureringsaccount voor de datum van opzegging moet voldoen; of (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.
 • i. Proefaanbiedingen. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de proefservice(s) voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben geïnformeerd. Als u de proefservice(s) niet opzegt aan het einde van de proefperiode, brengen we mogelijk kosten in rekening voor de Service(s) aan de prijs waarvan we u vóór het einde van de proefperiode op de hoogte hebben gebracht.
 • j. Promotieaanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Microsoft Services aanbieden voor een proefperiode gedurende dewelke Microsoft u geen kosten zal aanrekenen voor de Services. Microsoft behoudt zich het recht voor u kosten aan te rekenen voor dergelijke Services (aan het normale tarief) ingeval Microsoft (naar eigen redelijk goeddunken) vaststelt dat u de voorwaarden van de aanbieding schendt.
 • k. Prijswijzigingen. Als er een bepaalde duur en prijs geldt voor uw Serviceaanbieding, blijft deze prijs van kracht totdat de periode van de aanbieding is verstreken. Als u de Services wilt voorzetten, moet u akkoord gaan met een nieuwe aanbieding en prijs. Als uw Services op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en geen proefaanbieding is, kunnen we de prijs van de Services met maximaal 5 procent per jaar verhogen, mits we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid om de Services op te zeggen vóór de prijswijziging. Wanneer we u op de hoogte stellen van de prijswijziging, zullen we u ook laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Services niet opzegt.
 • l. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, gaat u ermee akkoord ons tijdig en nauwgezet de informatie te verstrekken die we nodig hebben om u deze betaling te bezorgen. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die u kunnen worden aangerekend als gevolg van deze betaling aan u. U moet ook voldoen aan alle andere voorwaarden die we stellen voor uw recht op betaling. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze storneren of terugvorderen. U gaat ermee akkoord hierbij uw samenwerking te verlenen. We kunnen de betaling aan u ook verminderen zonder voorafgaande kennisgeving als correctie voor eerdere te veel betaalde bedragen.
 • m. Late betalingen. In geval van late betalingen bent u verplicht ons te vergoeden voor de redelijke onkosten die we maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocatenkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. We kunnen uw Services opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden (met de waarschuwing dat de Services zullen worden opgeschort en/of beëindigd) om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale factuurbedrag worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de Services wegens wanbetaling kan resulteren in het verlies van toegang tot uw Microsoft-account.
 • n. Geschenkbonnen. De inwisseling en het gebruik van geschenkbonnen (behalve Skype-geschenkbonnen worden beheerst door de Voorwaarden voor Microsoft-geschenkbonnen. Informatie over Skype-geschenkbonnen is beschikbaar op de Helppagina van Skype.
Volledige tekst
Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechtingContractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Samenvatting

10. Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting.

 • a. Voor Diensten onder de merknaam Skype. Voor het gebruik van kosteloze software en Diensten voor consumenten onder de merknaam Skype, gaat u een overeenkomst aan met, en verwijzen alle vermeldingen van “Microsoft” in deze Voorwaarden naar, Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, en voor betaalde Diensten voor consumenten onder de merknaam Skype, gaat u een overeenkomst aan met, en verwijzen alle vermeldingen van “Microsoft” in deze Voorwaarden naar, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van Luxemburg. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor dwingende consumentenrechten.
 • b. Voor alle overige Diensten. Indien u woont in (of, in geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) Europa, en u gebruikmaakt van de kosteloze onderdelen van de Diensten (zoals Bing en MSN), gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS (Unified Business Identifier: 600 413 485). Het recht van Washington State, U.S.A. is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot de kosteloze Diensten, zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt. Indien u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Diensten (zoals de advertentievrije onderdelen van de Diensten onder de merknaam Outlook.com of Office), gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland (ingeschreven bij het Companies Registration Office in Ierland onder nummer 256796, VAT-registratienummer: IE 8256796 U, geregistreerd op het adres 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland). Het recht van het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot de betaalde Diensten. Wat betreft de rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen voortkomend uit of in verband met deze Voorwaarden, stemmen u en Microsoft ermee in te kiezen uit de gerechtshoven in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, of in plaats daarvan kunt u kiezen voor het bevoegde gerechtshof in Ierland.
Volledige tekst
GarantiesGaranties12_Warranties
Samenvatting

11. Garanties. Als u een consument bent, hebt u bepaalde rechten uit hoofde van de wetgeving. Deze rechten omvatten een verplichting voor Microsoft om de Services met redelijke zorg en vakmanschap te verlenen. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor schending hiervan door Microsoft te beperken of uit te sluiten. BEHALVE IN GEVALLEN WAARIN WE TE KWADER TROUW GEBREKEN HEBBEN VERBORGEN OF WAARIN GEBREKEN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ONMOGELIJK HEBBEN GEMAAKT, EN BEHALVE VOOR BETAALDE PRODUCTEN VAN SKYPE, VERLENEN WE DE SERVICES "ALS ZODANIG", "MET ALLE GEBREKEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WE BIEDEN GEEN GARANTIE OMTRENT DE NAUWKEURIGHEID OF ACTUALITEIT VAN BESCHIKBARE INFORMATIE OVER DE SERVICES. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET FOUTLOOS ZIJN EN DAT PERIODEN VAN ONBESCHIKBAARHEID KUNNEN VOORKOMEN. WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE SERVICES ZONDER ONDERBREKINGEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS KUNNEN WORDEN UITGEVOERD. WIJ EN ONZE PARTNERS, WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN CONTRACTUELE GARANTIES OF VOORWAARDEN. U HEBT ALLE WETTELIJK VERPLICHTE GARANTIES, MAAR WE VERLENEN GEEN ANDERE GARANTIES. WE SLUITEN IMPLICIETE VERPLICHTE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-SCHENDING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Volledige tekst
AansprakelijkheidsbeperkingAansprakelijkheidsbeperking13_limitationOfLiability
Samenvatting

12. Aansprakelijkheidsbeperking.

 • a. Microsoft is niet aansprakelijk voor Uw inhoud, materiaal of ander materiaal van derden, met inbegrip van links naar websites van derden en activiteiten aangeboden door gebruikers. Dergelijke inhoud en activiteiten zijn niet toe te rekenen aan Microsoft of vertegenwoordigen niet de mening van Microsoft.
 • b. Microsoft is enkel aansprakelijk als materiële verplichtingen van de Overeenkomst niet zijn nagekomen.
 • c. Microsoft, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van financieel verlies, zoals gederfde inkomsten, tenzij Microsoft, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers op zijn minst nalatig hebben gehandeld of de schade met opzet hebben veroorzaakt.
 • d. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, met in begrip van wettelijke aansprakelijkheid in verband met schending van garantie, valt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
 • e. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen of de vertraging in het nakomen van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden voor zover het niet nakomen of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke controle van Microsoft liggen (zoals arbeidsconflicten, overmacht, oorlog of terroristische activiteiten, kwaadwillige beschadiging, ongevallen of naleving van de toepasselijke wetgeving of overheidsmaatregelen). Microsoft streeft ernaar de gevolgen van deze gebeurtenissen zo beperkt mogelijk te houden en de verplichtingen na te komen waaraan niet wordt geraakt.
Volledige tekst
Servicespecifieke voorwaardenServicespecifieke voorwaarden14_service-SpecificTerms
Samenvatting

13. Servicespecifieke voorwaarden. De voorwaarden voor en na deel 13 zijn algemeen van toepassing op alle Services. Dit deel bevat servicespecifieke voorwaarden ter aanvulling op de algemene voorwaarden.

Volledige tekst
Xbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingenXbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingen14a_XboxLive
Samenvatting
 • a. Xbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingen.
  • i. Persoonlijk niet-commercieel gebruik. Xbox Live, games voor Windows Live en Microsoft Studios-games, -toepassingen, -services en -inhoud verstrekt door Microsoft (gezamenlijk de "Xbox-services") zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • ii. Delen van beperkte accountgegevens. In het kader van de levering van de Xbox Diensten, kunnen we informatie met betrekking tot uw gamertag, gameplay, Uw Inhoud die u openbaar maakt, en activiteiten op en gebruik van enige Xbox Dienst beschikbaar maken voor de uitvoering en levering van (a) andere Xbox Diensten en (b) games van derden die gebruikmaken van Xbox Diensten. Indien u ervoor kiest uw Microsoft Xbox Diensten-account te koppelen aan uw account voor een niet-Microsoft-dienst (bijvoorbeeld een account van andere producent van games, apps en diensten van derden), stemt u ermee in dat: (a) Microsoft bepaalde accountgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gamertag, gamerscore, gamescore, gamegeschiedenis en vriendenlijst) kan delen met deze andere partij, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Microsoft, en (b) de andere partij tevens toegang heeft tot Uw Inhoud uit communicatie binnen de game wanneer u bent aangemeld bij uw account van die andere partij, mits dit wordt toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen. Indien toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen, kan Microsoft daarnaast uw naam, gamertag, gamerpic, motto, avatar en de games die u hebt gespeeld vermelden in correspondentie aan mensen op uw Xbox-vriendenlijst.
  • iii. Uw inhoud. Als onderdeel van de opbouw van de Xbox-servicesgemeenschap verleent u Microsoft, zijn partners en sublicentiehouders een vrij en wereldwijd recht om Uw inhoud of uw naam, gamertag, motto of avatar die u voor Xbox-services hebt gepost geheel of gedeeltelijk te gebruiken, wijzigen, reproduceren, verspreiden en weer te geven via ongeacht welk medium of proces op ongeacht welk materiaal of drager.
  • iv. Game managers. Sommige games maken gebruik van game managers en hosts. Game managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders. Hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Microsoft.
  • v. Kinderen op Xbox. Als u een minderjarige bent die gebruikmaakt van Xbox Live, heeft uw ouder of voogd mogelijk controle over veel aspecten van uw account en krijgt hij mogelijk rapporten over uw gebruik van Xbox Live.
  • vi. Virtuele betaalmiddelen en goederen in games. In de Diensten kunnen virtuele betaalmiddelen zijn opgenomen die in een game kunnen worden besteed (zoals goud, munten of punten). Deze kunt u bij Microsoft tegen betaling aanschaffen als u meerderjarig bent in het land waar u woont. De Diensten kunnen ook virtuele digitale artikelen of goederen bevatten die bij Microsoft kunnen worden aangeschaft tegen betaling van geld of gamebetaalmiddelen. Gamebetaalmiddelen en virtuele goederen kunnen niet voor geld, goederen of andere artikelen met geldelijke waarde worden ingewisseld bij Microsoft of derden. Afgezien van de beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de gamebetaalmiddelen en goederen, uitsluitend binnen de Diensten, bezit u geen rechten of eigendom met betrekking tot dergelijke gamebetaalmiddelen of goederen die worden gebruikt in of afkomstig zijn uit de Diensten, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Diensten of die zijn opgeslagen in de Diensten. Microsoft kan haar aanbiedingen rond met betrekking tot betaalmiddelen of virtuele goederen zo nu en dan wijzigen.
  • vii. Software-updates. Op apparaten die een verbinding kunnen maken met Xbox Diensten kunnen we automatisch uw versie van de Xbox-consolesoftware of de Xbox App-software controleren en updates van of configuratiewijzigingen voor de Xbox-consolesoftware of Xbox App-software downloaden, met inbegrip van voorzieningen die u belemmeren toegang te verkrijgen tot de Xbox Diensten met behulp van niet-geautoriseerde Xbox-games of Xbox-apps, of ongeautoriseerde randapparaten te gebruiken bij een Xbox-console.
  • viii. Geldigheidsduur gamertag. U dient zich ten minste eenmaal per periode van vijf jaar aan te melden bij de Xbox Services. Anders verliest u mogelijk de toegang tot de gamertag die aan uw account is gekoppeld en komt deze gamertag beschikbaar voor gebruikt door anderen.
Volledige tekst
StoreStore14b_Store
Samenvatting
 • b. Store. "Store" verwijst naar een Dienst die u in staat stelt te bladeren in toepassingen (de term "toepassing" omvat ook games) en andere digitale inhoud, en waarin u deze kunt downloaden, aanschaffen en beoordelen. Deze Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Office Store, Windows Store en Xbox Store. "Office Store" betekent een Store voor Office-producten en apps voor Office, SharePoint, Exchange, Access en Project (versie 2013 of later). "Windows Store" betekent een Store voor Windows-apparaten, zoals telefoons, pc's en tablets, of andere elementen die de merknaam Windows Store dragen. "Xbox Store" betekent een Store voor Xbox ONE- en Xbox 360-consoles, of andere elementen die de merknaam Xbox Store dragen.
  • i. Licentievoorwaarden. Bij elke toepassing die in de relevante Store beschikbaar is, geven we aan wie de uitgever is. De Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen ("SALT") aan het einde van deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing, waarin de licentievoorwaarden worden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van een toepassing die u downloadt vanuit de Windows Store of de Xbox Store, tenzij andere licentievoorwaarden worden geleverd bij de toepassing. Artikel 5 van deze Voorwaarden geldt voor alle Apps en Diensten van Derden die via een Store zijn verkregen.
  • ii. Updates. Microsoft controleert automatisch of updates voor uw toepassingen beschikbaar zijn en downloadt deze, zelfs wanneer u niet bent aangemeld bij de relevante Store. U kunt uw Store- of systeeminstellingen wijzigen indien u geen automatische updates voor Store-toepassingen wenst te ontvangen. Bepaalde Office Store-toepassingen die geheel of gedeeltelijk online worden gehost, kunnen op elk moment door de ontwikkelaar van de toepassing worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist.
  • iii. Beoordelingen en recensies. Indien u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing in de Store, ontvangt u mogelijk e-mail van Microsoft met inhoud van de uitgever van de toepassing. Deze e-mail is afkomstig van Microsoft. We geven uw e-mailadres niet door aan uitgevers van toepassingen die u via de Store verkrijgt.
  • iv. Veiligheidswaarschuwing. Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van games of andere toepassingen, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. Hierbij kunt u denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, disoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen historie van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt indien u ook last hebt gehad van symptomen in verband met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.
Volledige tekst
Microsoft FamilyMicrosoft Family14c_MicrosoftFamily
Samenvatting
 • c. Functies van Microsoft Family. Ouders en kinderen kunnen gebruikmaken van de functies van Microsoft Family om vertrouwen te bouwen op basis van een gedeeld begrip van welke gedragingen, websites, apps, games, fysieke locaties en uitgaven gepast zijn binnen hun familie. Ouders kunnen een familie opzetten door naar https://account.microsoft.com/family te gaan (of door de instructies op hun Windows-apparaat of Xbox-console) op te volgen, en kinderen of andere ouders vragen ook lid te worden. Er zijn diverse functies beschikbaar voor leden van een familie. Lees de informatie die u te zien krijgt daarom zorgvuldig door voordat u ermee instemt een familie op te zetten of lid te worden. Door een familie op te zetten of lid te worden, verklaart u dat u de familie zult gebruiken overeenkomstig de doeleinden ervan, en deze niet zult gebruiken om op ongeautoriseerde wijze onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de gegevens van een ander.
Volledige tekst
GroepsberichtenGroepsberichten14d_GroupMessaging
Samenvatting
 • d. Groepsberichten. Diverse Microsoft-diensten stellen u in staat berichten naar anderen te verzenden via spraak of sms (“berichten”) en/of maken het voor Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft dergelijke berichten te verzenden naar u en namens u naar een of meer andere gebruikers. WANNEER U MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT DE OPDRACHT GEEFT DERGELIJKE BERICHTEN TE STUREN NAAR U OF NAAR ANDEREN, VERKLAART EN GARANDEERT U AAN ONS DAT U EN ELKE PERSOON WAARVOOR U ONS DE OPDRACHT HEBT GEGEVEN DEZE BERICHTEN TOE TE STUREN INSTEMT MET DE ONTVANGST VAN DERGELIJKE BERICHTEN EN ANDERE CORRESPONDERENDE ADMINISTRATIEVE TEKSTBERICHTEN VAN MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT. “Administratieve tekstberichten” zijn periodieke transactieberichten van een bepaalde Microsoft-dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een “welkomstbericht” of instructies voor het stopzetten van de toezending van berichten. Indien u of een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, is het mogelijk de toezending van verdere berichten van Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft stop te zetten door de verstrekte instructies op te volgen. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, stemt u ermee in dat u dat zult aangeven volgens de instructies die door het betreffende programma of de dienst worden gegeven. Indien u reden hebt om te geloven dat een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, gaat u ermee akkoord deze uit de groep te verwijderen. Daarnaast verklaart en garandeert u aan ons dat u en elke persoon waarvoor u ons de opdracht hebt gegeven deze berichten toe te sturen begrijpt dat elk lid van de groep zelf verantwoordelijk is voor de kosten van berichtenverkeer die in rekening worden gebracht door zijn of haar mobiele provider, met inbegrip van kosten voor internationaal berichtenverkeer die mogelijk in rekening worden gebracht wanneer berichten worden verzonden vanaf een in de VS gebaseerd telefoonnummer.
Volledige tekst
Skype en GroupMeSkype en GroupMe14e_Skype
Samenvatting
 • e. Skype en GroupMe.
  • i. Geen toegang tot Hulpdiensten. Er zijn belangrijke verschillen tussen traditionele telefonie en Skype. Er zijn geen toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften, regels of wetten die Skype vereisen om toegang te bieden tot Hulpdiensten. De software en producten van Skype zijn niet bedoeld om de kosten te dragen van of noodoproepen te ondersteunen naar gelijk welke ziekenhuizen, handhavingsdiensten, medische afdelingen of andere soorten diensten waarbij een gebruiker in verbinding wordt gesteld met personeel van de hulpdiensten of alarmcentrales ("Hulpdiensten"). Skype kan alleen in een zeer beperkt aantal landen en voor beperkte softwareversies en -platformen oproepen naar Hulpdiensten ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over de beschikbaarheid en hoe u deze functie moet configureren: http://www.skype.com/go/emergency. Als uw noodoproep verbonden is, moet u meer informatie verstrekken over uw fysieke locatie opdat de hulpdiensten kunnen reageren. Skype garandeert niet dat uw noodoproep verbonden zal worden. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) het uw verantwoordelijkheid is traditionele draadloze (mobiele) of vaste-lijntelefoondiensten aan te kopen die toegang bieden tot Hulpdiensten en (ii) Skype geen vervanging is voor uw primaire telefoondienst. Lees meer over het bellen van 112, het specifieke noodnummer voor de EU, op www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Wijzigingen van betaalde Skype-producten. Als we wijzigingen aanbrengen aan betaalde Skype-producten die een negatief effect op u hebben, delen we u de wijzigingen dertig dagen op voorhand mee en brengen we u op de hoogte van uw rechten om het betrokken product op te zeggen vooraleer het wijzigt. Als u het product niet opzegt vooraleer de wijzigingen van kracht worden, gaat u akkoord met de wijzigingen. We zullen u hier bij kennisgeving uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.
  • iii. APIs of broadcasting. Als u Skype wilt gebruiken in combinatie met broadcasts, moet u voldoen aan de "Gebruiksvoorwaarden voor broadcasts" op http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Als u een application program interface ("API") wilt gebruiken die door Skype openbaar wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld, moet u voldoen aan de toepasselijke licentievoorwaarden, die beschikbaar zijn op www.skype.com/go/legal.
  • iv. Fair use-beleid. Op uw gebruik van Skype kan een fair use-beleid van toepassing zijn. Raadpleeg dit beleid dat is bedoeld ter bescherming tegen fraude en misbruik en dat het type, de duur of het volume van de oproepen of berichten die u kunt maken kan beperken. Dit beleid is ter referentie opgenomen in deze Voorwaarden. U vindt dit beleid op http://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapping. Skype bevat functies waarmee u informatie kunt plaatsen of uzelf kunt lokaliseren op een kaart met een mapping service. Door deze functies te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de voorwaarden van Google Maps die beschikbaar zijn op http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Persoonlijk/niet-commercieel gebruik. Het gebruik van Skype is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan uw persoonlijke Skype-account op het werk te gebruiken voor communicatie namens het bedrijf.
  • vii. Skype-nummer/Skype To Go. Als Skype u een Skype-nummer of een Skype To Go-nummer verstrekt, gaat u ermee akkoord dat u geen eigenaar van het nummer bent u dat u niet het recht hebt om dit nummer onbeperkt te houden. In bepaalde landen kan een nummer u ter beschikking worden gesteld door een partner van Skype in plaats van door Skype en moet u mogelijk een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een dergelijke partner.
  • viii. Skype Manager. Een “Beheerd Account” is een Skype-account dat is opgezet en wordt beheerd door u, als afzonderlijke beheerder van uw Skype Manager en niet als zakelijke entiteit. Persoonlijke Skype-accounts kunnen worden gekoppeld aan een Skype Manager-groep (“Gekoppeld Account”). U kunt extra beheerders aanstellen voor uw Skype Manager, onder voorbehoud van hun aanvaarding van deze Voorwaarden. Indien u Skype-nummers hebt toegewezen aan een Gekoppeld Account, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten met betrekking tot de woonplaats of locatie van de gebruikers van uw Gekoppeld Account. Indien u ervoor kiest een Gekoppeld Account te los te koppelen van een Skype Manager-groep, hebt u geen toegang meer tot toegewezen abonnementen, Skype-tegoed of Skype-nummers en zijn Uw Inhoud en materialen die zijn geassocieerd met het ontkoppelde Skype-account niet meer voor u toegankelijk. U stemt ermee in persoonsgegevens van de gebruikers van uw Gekoppeld Account te verwerken overeenkomstig alle toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens.
  • ix. Skype-kosten en restitutie. De kosten die verschuldigd zijn voor het bellen naar telefoonnummers buiten de bundel bestaan uit verbindingskosten (per gesprek in rekening gebracht) en een tarief per minuut, zoals beschreven op www.skype.com/go/allrates. De gesprekskosten worden afgeschreven het saldo van uw Skype-tegoed. Skype kan kosten in rekening brengen voor het bellen naar telefoonnummers en betaalnummers die buiten de bundel vallen. Indien de wijzigingen aanzienlijk zijn en niet in uw voordeel zijn (bijvoorbeeld indien we de tarieven verhogen), stellen we u ten minste dertig (30) dagen voordat de tariefswijziging ingaan op de hoogte via e-mail of op een andere passende wijze. Na dertig (30) dagen, gelden de nieuwe tarieven voor uw volgende gesprek. U kunt de huidige tarieven vinden op www.skype.com/go/allrates. Indien u de nieuwe tarieven niet accepteert, moet u niet meer bellen. Gedeeltelijke gebruikte belminuten en kosten van een deel van een cent worden naar boven afgerond naar de volgende gehele minuut/cent. Alle prijzen voor betaalde Skype-producten zijn inclusief toepasselijke belastingen en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Btw wordt berekend op basis van het verstrekte factuuradres. U doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten op terugbetaling van btw door Skype indien het btw-bedrag dat door Skype dient te worden afgedragen aan de belastingautoriteiten om welke reden dan ook lager zou zijn dan het btw-bedrag dat van u is geïnd. Betaalde Skype-producten zijn niet verkrijgbaar voor klanten in Berg Athos, Canarische Eilanden, Franse Overzeese Departementen, Ålandseilanden, Kanaaleilanden, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia en Italiaanse wateren van het meer van Lugano. Indien u gebruik hebt gemaakt van een betaald Skype-product, is uw afkoelingsperiode vervallen en kan uw aankoop niet meer ongedaan worden gemaakt of worden gerestitueerd. Besteding van Skype-tegoed, toewijzing van een Skype-nummer of gebruik van een abonnement komt neer op ‘volledige levering’ en/of ‘gebruik’ van een betaald Skype-product. U gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Skype-nummers kunnen worden toegewezen voor het einde van de afkoelingsperiode en na toewijzing niet-restitueerbaar zijn. Buiten de afkoelingsperiode kunnen alleen ongebruikte en nog niet verlopen Skype-abonnementen worden gerestitueerd, onder voorbehoud van deze Voorwaarden. De afkoelingsperiode en restituties gelden niet voor betaalde Skype-producten die (i) worden aangeschaft via een externe partner; (ii) contant zijn betaald via een externe betaalwijze (bijvoorbeeld een elektronische portefeuille); (iii) niet rechtstreeks online zijn aangeschaft bij Skype (bijvoorbeeld met geschenkbonnen of prepaycoupons); of (iv) door een derde partij aan uw account zijn toegewezen.
  • x. Skype-krediet. Skype garandeert niet dat u uw Skype-kredietsaldo kunt gebruiken om alle betaalde Skype-producten aan te kopen. Als u uw Skype-krediet gedurende een periode van 180 dagen niet gebruikt, zet Skype uw Skype-krediet op inactief. U kunt het Skype-krediet opnieuw activeren door de reactiveringslink te volgen op http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. U kunt de functie Auto-opladen inschakelen als u Skype-krediet koopt door het passende vakje aan te vinken. Als de functie is ingeschakeld, wordt uw Skype-kredietsaldo opgeladen met hetzelfde bedrag en via de door uw gekozen betalingsmethode telkens als uw Skype-accountsaldo onder de drempelwaarde komt die van tijd tot tijd door Skype wordt ingesteld. Als u een abonnement hebt gekocht met een andere betalingsmethode dan een kredietkaart, PayPal of Moneybookers (Skrill) en u Auto-opladen hebt ingeschakeld, wordt uw Skype-kredietsaldo opgeladen met het bedrag dat noodzakelijk is om uw volgende terugkerende abonnement te kopen. U kunt Auto-opladen te allen tijde uitschakelen door uw instellingen in uw Skype-account te raadplegen en te wijzigen.
  • xi. Kosten voor internationaal berichtenverkeer. GroupMe maakt momenteel voor elke gemaakte groep gebruik van nummers die zijn gebaseerd in de VS. Elk sms-bericht dat wordt verzonden naar of ontvangen van een GroupMe-nummer wordt geteld as een internationaal sms-bericht verzonden naar of ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Raadpleeg uw provider voor de daaraan verbonden kosten voor internationaal berichtenverkeer.
Volledige tekst
Bing en MSNBing en MSN14f_BingandMSN
Samenvatting
 • f. Bing en MSN.
  • i. Materiaal op Bing en MSN. De artikels, tekst, foto's, kaarten, video's, videospelers en het extern materiaal dat beschikbaar is op Bing en MSN zijn uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Ander gebruik, zoals het downloaden, kopiëren of verspreiden van dit materiaal, is uitsluitend toegestaan voor zover specifiek machtiging hiertoe is verleend door Microsoft of rechthebbenden of toegestaan is door de toepasselijke auteurswet. Microsoft of andere rechthebbenden behouden zich alle rechten voor met betrekking tot het materiaal die niet uitdrukkelijk zijn verleend door Microsoft onder de licentievoorwaarden.
  • ii. Bing Maps. U mag geen Bird's eye-beeldmateriaal van de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan gebruiken voor overheidsdoeleinden zonder onze afzonderlijke schriftelijke goedkeuring.
  • iii. Bing Places. Wanneer u uw Gegevens of Uw Inhoud aanbiedt aan Bing Places, verleent u Microsoft een wereldwijde, royaltyvrije intellectueel eigendomslicentie voor het gebruiken, reproduceren, opslaan, wijzigen, bundelen, promoten, verzenden, weergeven of distribueren ervan als onderdeel van een service, en het sublicentiëren van deze rechten aan derden.
Volledige tekst
CortanaCortana14g_Cortana
Samenvatting
 • g. Cortana. Cortana is de persoonlijke assistentiedienst van Microsoft. Cortona verstrekt uitsluitend informatie voor uw planningsdoeleinden en u moet zelf onafhankelijk oordelen wanneer u deze informatie raadpleegt en erop vertrouwt. Microsoft geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of actualiteit van gevolgtrekkingen en gepersonaliseerde ervaringen verstrekt door Cortana. Microsoft is niet verantwoordelijk als een communicatiebeheerfunctie van Cortana voorkomt dat u een bericht kunt raadplegen of verzenden of u hierin belemmert.
Volledige tekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Samenvatting
 • h. Outlook.com. Het Outlook.com-e-mailadres (of @msn-, @hotmail- of @live-e-mailadres) dat u gebruikt om uw Microsoft-account aan te maken is uniek voor u zolang uw Outlook.com-inbox of Microsoft-account nog actief is. Ingeval uw Outlook.com-inbox of Microsoft-account door u of door Microsoft wordt gesloten krachtens deze Voorwaarden, kan het e-mailadres of de gebruikersnaam opnieuw in ons systeem worden gebruikt en aan een andere gebruiker worden toegewezen.
Volledige tekst
Office-gebaseerde ServicesOffice-gebaseerde Services14i_officeBasedServices
Samenvatting
 • i. Office-gebaseerde Services. Office-gebaseerde consumentenservices, -toepassingen of -producten (met inbegrip van Sway and OneNote) zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u commerciële rechten hebt krachtens een afzonderlijke overeenkomst met Microsoft.
Volledige tekst
Gezondheidsdiensten van MicrosoftGezondheidsdiensten van Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Samenvatting
 • j. Gezondheidsdiensten van Microsoft.
  • i. HealthVault. HealthVault is bedoeld voor het opslaan van uw persoonlijke gezondheidsgerelateerde gegevens en gegevens van andere personen (bijvoorbeeld uw gezinsleden) met hun toestemming. HealthVault-accounts zijn niet bedoeld voor gebruik door zorgverleners of voor commerciële, niet persoonlijke doeleinden. De gegevens in uw account zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of up-to-date en dienen slechts ter informatie van uw zorgverlener. De Dienst HealthVault bewaart geen dossiers voor zorgverleners of andere medische of dossierbeheerdoeleinden. De HealthVault-dossiers worden bijvoorbeeld niet beschouwd als 'designated record sets' in de zin van de Amerikaanse wetgeving. Indien de zorgverlener besluit gegevens uit HealthVault in de eigen dossiers op te nemen, dient deze een kopie in het eigen systeem te bewaren. Indien een medebeheerder is aangewezen voor een dossier in uw account (omdat een van u de ander heeft aangewezen), stemt u ermee in dat de medebeheerder volledige zeggenschap heeft over het dossier en uw toegang tot het dossier kan annuleren, toegang tot het dossier door anderen kan beheren, en de gegevens van het dossier kan bekijken, met inbegrip van hoe en wanneer het dossier is gebruikt. Microsoft ondersteunt geen referenties die niet van Microsoft afkomstig zijn (zoals Facebook en OpenID). De klantenondersteuning van HealthVault kan u derhalve niet helpen indien u aanmeldingsproblemen ondervindt bij dergelijke referenties. Indien u uw referenties kwijtraakt, of indien het account waaraan u de referenties hebt ontleend wordt gesloten, kunt u geen toegang meer verkrijgen tot de door u opgeslagen gegevens. Om blijvende toegang tot uw gegevens te garanderen, raden we aan dat u meerdere referenties gebruikt voor uw HealthVault-account. Microsoft doet geen aanbevelingen voor, heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor de werking, ondersteuning of beveiliging van door u gebruikte referenties die niet van Microsoft afkomstig zijn.
  • ii. Microsoft Health en Microsoft Band. Microsoft Health en de Microsoft Band zijn geen medische apparaten en zijn uitsluitend bedoeld voor fitness- en wellnessdoeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij diagnose van ziekte of andere aandoeningen, of voor de genezing, verlichting, behandeling of preventie van ziekten. Overleg met uw arts voordat u van start gaat met of wijzigingen aanbrengt in een activiteiten- of slaapprogramma via Microsoft Health. Microsoft is niet verantwoordelijk voor enige beslissing die u neemt op basis van informatie die u ontvangt van Microsoft.
Volledige tekst
Digitale goederenDigitale goederen14k_DigitalGoods
Samenvatting
 • k. Digitale goederen. Microsoft kan u in staat stellen via de Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store en eventuele andere gerelateerde en toekomstige diensten muziek, afbeeldingen, video, tekst, boeken, games of andere materialen (“Digitale Goederen”) te verkrijgen in digitale vorm. De Digitale Goederen zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke, niet-commerciële vermaaksdoeleinden. U stemt ermee in geen kopieën van de Digitale Goederen verder te distribueren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven of over te dragen. Digitale Goederen kunnen het eigendom zijn van Microsoft of van derden. U begrijpt en erkent in alle omstandigheden dat uw rechten met betrekking tot Digitale Goederen beperkt worden door deze Voorwaarden, het auteursrecht en de gebruikersregels op http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. U stemt ermee in dat u niet zult proberen Digitale Goederen verkregen door middel van een van de Diensten aan te passen om welke reden dan ook, met inbegrip van het verhullen of wijzigen van het eigendom of de herkomst van de Digitale Goederen. Microsoft of de eigenaars van de Digitale Goederen kunnen, van tijd tot tijd, Digitale Goederen zonder voorafgaande kennisgeving uit de Diensten verwijderen.
Volledige tekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Samenvatting
 • l. OneDrive.
  • i. Toewijzing van opslagruimte. Indien u meer inhoud hebt opgeslagen in uw OneDrive-account dan aan u ter beschikking wordt gesteld op grond van de voorwaarden van uw gratis of betaalde abonnement op OneDrive en u niet reageert op een kennisgeving van Microsoft om uw account op orde te brengen voor overtollige inhoud te verwijderen of over te stappen naar een nieuw abonnement met meer opslagruimte, behouden we ons het recht voor uw account te sluiten en Uw Inhoud op OneDrive te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.
  • ii. Onderhoudswerkzaamheden. Afhankelijk van factoren als uw apparatuur, internetverbinding en werkzaamheden van Microsoft in het kader van onderhoud ten behoeve van de prestaties en integriteit van de dienst, is het mogelijk dat u zo nu en dan vertraging ondervindt bij het uploaden of synchroniseren van inhoud op OneDrive.
  • iii. Kennisgeving van afloop. We stellen u ten minste een maand van tevoren op de hoogte alvorens we uw OneDrive-account sluiten in verband met inactiviteit op grond van artikel 4(a)(ii). Indien u een betaalde OneDrive-gebruiker bent, zullen we uw account niet sluiten wegens inactiviteit gedurende de periode waarin u hebt betaald voor uw gebruik van OneDrive.
  • iv. Wijzigingen in de dienst OneDrive. We zullen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen indien eventuele wijzigingen in gratis of betaalde OneDrive-diensten ervoor zouden zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud op OneDrive verliest.
  • v. Betaalde abonnementen. Indien we uw gegevensopslaglimieten voor OneDrive verlagen of de OneDrive-dienst beëindigen, kunnen we uw betaalde OneDrive-abonnement opzeggen en u gedeeltelijke restitutie verlenen voor het niet-gebruikte deel van het abonnement. We stellen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen. U dient dan op te zeggen binnen de periode die in de kennisgeving is vastgesteld.
Volledige tekst
VariaVaria16_17_18_miscellaneous
Samenvatting

14. Varia. Dit deel, en delen 1, 9 (voor kosten gemaakt vóór het einde van deze Voorwaarden), 10, 11, 12 en de delen die krachtens hun voorwaarden van toepassing zijn na het einde ervan blijven ook na beëindiging of annulering van deze Voorwaarden bestaan. We kunnen onze rechten en plichten krachtens deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden, zolang een dergelijke toewijzing, overdracht of vervreemding u geen schade toebrengt. U mag deze Voorwaarden of rechten om de Services te gebruiken niet toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden. Dit is de gehele overeenkomst tussen u en Microsoft voor uw gebruik van de Services. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft over uw gebruik van de Services. Alle onderdelen van deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet. Als een rechtbank of bemiddelaar bepaalt dat een deel van deze Voorwaarden net als zodanig kan worden afgedwongen, worden deze voorwaarden geacht te zijn vervangen door vergelijkbare voorwaarden voor zover deze onder toepasselijk recht kunnen worden afgedwongen, maar de rest van de Voorwaarden wijzigt niet. Deze Voorwaarden strekken uitsluitend tot voordeel van u en ons. Het is niet ten voordele van iemand anders, behalve de opvolgers en rechtsverkrijgenden van Microsoft. De sectiekoppen zijn uitsluitend ter referentie.

15. Exportwetten. U moet voldoen aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de software en/of Services, waaronder beperkingen inzake bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor meer informatie over geografische en exportbeperkingen, ga naar http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 en http://www.microsoft.com/exporting.

16. Ongevraagde ideeën. Microsoft onderzoekt of aanvaardt geen ongevraagde voorstellen of ideeën, met inbegrip van, zonder beperking, ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen ("Ongevraagde feedback"). Als u Ongevraagde feedback naar Microsoft stuurt via de Services of anderszins, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Microsoft geen geheimhoudsplicht heeft met betrekking tot de Ongevraagde feedback.

Volledige tekst
KENNISGEVINGENKENNISGEVINGENNOTICES
Samenvatting

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van vorderingen inzake schending van intellectuele eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u vorderingen hebt inzake de schending van intellectuele eigendom, met inbegrip van vorderingen inzake de schending van auteursrechten, raden we u aan deze kennisgeving te versturen naar de aangewezen vertegenwoordiger van Microsoft. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht voor details en contactgegevens.

Microsoft gebruikt de processen die zijn uiteengezet in Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Sectie 512 om te reageren op kennisgevingen van inbreuken op auteursrechten. Onder de juiste omstandigheden kan Microsoft ook accounts uitschakelen of beëindigen van gebruikers van Microsoft-services die herhaaldelijk een inbreuk plegen.

Kennisgevingen en procedures inzake vragen omtrent intellectuele eigendom in advertenties. Raadpleeg onze Richtlijnen voor intellectuele eigendom voor vragen rond intellectuele eigendom binnen ons advertentienetwerk.

Kennisgevingen inzake het auteurs- en merkrecht. De Services zijn auteursrechtelijk beschermd door © 2016 Microsoft Corporation en/of zijn leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -services zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de 'gnuplot'-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

Medische kennisgeving. Microsoft verstrekt geen medisch of ander gezondheidsadvies, diagnoses of behandelingen. Win altijd advies in bij uw arts of een andere gekwalificeerde dienstverlener in de gezondheidszorg bij mogelijke vragen over uw medische toestand, dieet, conditie of gezondheidsprogramma. Negeer nooit deskundig medisch advies of stel het inwinnen van deskundig medisch advies nooit uit op basis van informatie die u op of via de Services hebt verkregen.

Aandelenkoersen en indexgegevens (met inbegrip van indexwaarden). © 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsproviders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn inhoudsproviders zijn verantwoordelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

U mag geen Dow Jones IndexesSM, indexgegevens of Dow Jones-merken gebruiken in verband met het uitgeven, creëren, sponsoren, verhandelen, op de markt brengen of promoten van financiële instrumenten of beleggingsproducten (bijvoorbeeld derivaten, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen, beleggingsportefeuilles enz. waarbij de prijs, het rendement en/of de prestatie van het instrument of het beleggingsproduct gebaseerd is op of verband houdt met de Indexen of een proxy voor een van de Indexen of bedoeld is om de Indexen of een proxy voor een van de Indexen te volgen) zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Dow Jones.

Financiële kennisgeving. Microsoft is geen makelaar/handelaar of geregistreerde beleggingsadviseur krachtens de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten of de effectenwetten van andere rechtsgebieden en adviseert geen personen over de wenselijkheid om te beleggen in of effecten of andere financiële producten of services aan te kopen of te verkopen. Niets in deze Services is een aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten. Noch Microsoft, noch zijn licentiegevers van aandelenkoersen of indexgegevens bieden ondersteuning of aanbeveling voor specifieke financiële producten of services. Niets in deze Services is bedoeld als professioneel advies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beleggings- of belastingsadvies.

Kennisgeving over de H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en VC-1-videostandaarden. De software kan H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en/of VC-1-codectechnologie bevatten die in licentie is gegeven door MPEG LA, L.L.C. Deze technologie is een formaat voor gegevenscompressie van video-informatie. MPEG LA, L.L.C. vereist deze kennisgeving:

DE LICENTIE VAN DIT PRODUCT IS UITGEGEVEN KRACHTENS DE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO'S TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE STANDAARDEN ("VIDEOSTANDAARDEN") EN/OF (B) H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- EN VC-1-VIDEO'S TE DECODEREN DIE WERDEN GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT UITOEFENDE EN/OF WERDEN VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE GEMACHTIGD IS TOT LEVERING VAN DERGELIJKE VIDEO'S. GEEN VAN DE LICENTIES HEEFT BETREKKING OP ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF DEZE PRODUCTEN BIJ DEZE SOFTWARE ZIJN OPGENOMEN IN EEN ENKEL ARTIKEL. GEEN ENKELE LICENTIE WORDT GEGEVEN OF WORDT GEACHT TE ZIN GEGEVEN VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE WEBSITE VAN MPEG LA.

Louter ter verduidelijking wordt vermeld dat deze kennisgeving het gebruik van de software, die wordt verstrekt onder deze Voorwaarden voor normaal zakelijk gebruik dat eigen is aan het bedrijf, niet beperkt of belemmert. Dit omvat niet (i) de verspreiding van de software aan derden, of (ii) het maken van materiaal met de technologieën die voldoen aan de VIDEOSTANDAARDEN voor verspreiding aan derden.

Volledige tekst
STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR APPLICATIESSTANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR APPLICATIESSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Samenvatting

STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR APPLICATIES

WINDOWS STORE EN XBOX STORE

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en de uitgever van de applicatie. Lees ze. Ze zijn van toepassing op de softwareapplicaties die u downloadt uit de Windows Store of de Xbox Store, met inbegrip van updates of aanvullingen voor de applicatie, tenzij de applicatie afzonderlijke voorwaarden heeft. In dat geval gelden deze voorwaarden.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, HEBT U GEEN RECHT OP DEZE APPLICATIE EN MAG U DEZE APPLICATIE NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN.

De uitgever van de applicatie is de entiteit die de applicatie aan u in licentie geeft, zoals geïdentificeerd in de Windows Store of Xbox Store.

Als u voldoet aan deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

 • 1. INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN. Voor toepassingen die u downloadt vanuit de Windows Store: (a) u mag de toepassing installeren en gebruiken op een Windows-apparaat of -apparaten die zijn gelieerd aan het Microsoft-account dat u gebruikt voor toegang tot de Windows Store; en (b) de apparaatlimiet voor de toepassing wordt weergegeven in de Store of, voor sommige toepassingen die zijn gedownload op de Xbox-console, in onze Gebruiksregels. Voor toepassingen die u downloadt uit de Xbox Store, mag u de toepassing installeren en gebruiken op Xbox-consoles zoals beschreven in onze Gebruiksregels. Microsoft behoudt zich het recht voor om onze Gebruiksregels op elk moment te wijzigen.
 • 2. INTERNETGEBASEERDE SERVICES
  • a. Toestemming voor internetgebaseerde of draadloze services. Als de applicatie verbinding maakt met computersystemen via het internet, zoals via een draadloos netwerk, geldt het gebruik van de applicatie als uw toestemming voor de overdracht van standaard apparaatgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische gegevens over uw apparaat, systeem en applicatiesoftware, en randapparaten) voor internetgebaseerde of draadloze services. Als andere voorwaarden worden voorgesteld in verband met uw gebruik van de services die via de applicatie worden geraadpleegd, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
  • b. Misbruik van internetgebaseerde services. U mag internetgebaseerde services niet zodanig gebruiken dat u deze opzettelijk schade toebrengt of een ander zijn gebruik van de services of het draadloze netwerk belemmert. U mag de service niet gebruiken om te trachten zich via ongeacht welk medium ongeoorloofde toegang te verschaffen tot services, data, accounts of netwerken.
 • 3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE. De applicatie wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de applicatie te gebruiken. Als Microsoft de mogelijkheid om de applicaties op uw apparaten te gebruiken uitschakelt krachtens uw overeenkomst met Microsoft, vervallen alle bijhorende licentierechten. De uitgever van de applicatie behoudt alle andere rechten voor. Tenzij de toepasselijke wetgeving u meer rechten geeft, ondanks deze beperking, mag u deze applicatie alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst is toegestaan. Daarbij moet u alle technische beperkingen in de applicatie in acht nemen waardoor u deze slechts op bepaalde manieren kunt gebruiken. U mag:
  • a. Technische beperkingen in de applicatie niet omzeilen.
  • b. De applicatie niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren, behalve en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke bepalingen van het auteursrecht voor computerprogramma's.
  • c. Niet meer kopieën van de applicatie maken dan in deze overeenkomst is vastgelegd of is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking.
  • d. De applicatie niet publiceren of anderszins beschikbaar maken opdat anderen deze kunnen kopiëren.
  • e. De applicatie niet verhuren, leasen of huren.
  • f. De applicatie of deze overeenkomst niet overdragen aan ene derde.
 • 4. DOCUMENTATIE. Indien in de toepassing documentatie is voorzien, mag u deze documentatie afdrukken en gebruiken ter persoonlijke referentie.
 • 5. TECHNOLOGISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN. De applicatie kan onderworpen zijn aan de Amerikaanse of internationale wetten en bepalingen voor technologische controle en export. U moet voldoen aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de gebruikte technologie of worden ondersteund door de applicatie. Deze wetten omvatten beperkingen inzake bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor informatie over producten van het merk Microsoft, gaat u naar de website Microsoft Exporting.
 • 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES Neem contact op met de uitgever van de applicatie om vast te stellen of er ondersteuningsservices beschikbaar zijn. Microsoft, uw hardwarefabrikant en uw mobiele provider (tenzij een van hen de uitgever van de applicatie is) zijn niet verantwoordelijk voor het aanbieden van ondersteuningsservices voor de applicatie.
 • 7. GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, het toepasselijke privacybeleid, eventuele aanvullende bepalingen die bij de toepassing worden geleverd en de bepalingen voor aanvullingen en updates, vormen de gehele licentieovereenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing.
 • 8. TOEPASSELIJKE WETGEVING.
  • a. Verenigde Staten en Canada. Als u de applicatie in de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht, beheersen de wetten van de staat of de provincie waar u woont (of, als u een onderneming bent, waar de hoofdzetel van uw onderneming is gevestigd) de interpretatie van deze voorwaarden, vorderingen voor inbreuken op de voorwaarden en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de principes van strijdige wetgeving.
  • b. Buiten de Verenigde Staten en Canada. Als u de applicatie in een ander land hebt gekocht, zijn de wetten van dat land van toepassing.
 • 9. RECHTSKRACHT. Deze overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten krachtens de wetten van uw staat of land. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten krachtens de wetten van uw staat of land niet als de wetten van uw staat of land dit niet toestaan.
 • 10. GEEN GARANTIE. De toepassing wordt in licentie gegeven in de huidige staat, met alle aanwezige fouten, en zoals deze beschikbaar is. De uitgever van de toepassing sluit uit naam van zichzelf, Microsoft (indien Microsoft niet de uitgever van de toepassing is), mobiele telefoonbedrijven via wiens netwerk de toepassing wordt geleverd, en onze en hun respectieve gelieerde ondernemingen, leveranciers en agenten (“Gedekte Partijen”) alle expliciete garanties en condities in verband met de toepassing uit. U hebt recht op alle dwingende garanties waarin door het recht wordt voorzien, maar we geven geen andere garanties. De Gedekte Partijen wijzen elke impliciete dwingende garantie af, met inbegrip van garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid, gebruiksgemak en het niet-inbreukmakend karakter.
 • 11. BEPERKING OP RECHTSMIDDELEN EN SCHADE.
  • a. De uitgever van de applicatie is niet aansprakelijk voor gebruikersinhoud of ander materiaal van derden, met inbegrip van links naar websites van derden en activiteiten aangeboden door gebruikers. Dergelijke inhoud en activiteiten zijn niet toe te rekenen aan de uitgever van de applicatie of vertegenwoordigen niet de mening van de uitgever van de applicatie.
  • b. De uitgever van de applicatie is enkel aansprakelijk als materiële verplichtingen van deze licentievoorwaarden niet zijn nagekomen.
  • c. De uitgever van de applicatie, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade en/of financieel verlies met betrekking tot onrechtstreekse schade, met inbegrip van gederfde inkomsten, tenzij de uitgever van de applicatie, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers op zijn minst nalatig hebben gehandeld of de schade met opzet hebben veroorzaakt.
  • d. Elke wettelijke aansprakelijkheid buiten schuld van de uitgever van de applicatie, met inbegrip van, zonder beperking, aansprakelijkheid krachtens de wet op de productaansprakelijkheid, blijft onverlet door de aansprakelijkheidsbeperking. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van de uitgever van de applicatie, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van fraude of hun nalatigheid met persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg.
  • e. Uit deze licentievoorwaarden van de applicatie en/of het gebruik van de applicatie of services die via de applicatie ter beschikking worden gesteld, kunnen geen andere contractuele en rechtsvorderingen voortvloeien, behalve die bedoeld in paragrafen (i) tot (iv) van dit deel 11.
Volledige tekst
Services die onder de Overeenkomst vallenServices die onder de Overeenkomst vallenserviceslist
Samenvatting

De volgende producten, apps en services vallen onder de Microsoft-servicesovereenkomst, maar zijn mogelijk niet beschikbaar in uw markt.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Arrow Launcher
 • Bing Bots
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing in the Classroom
 • Bing Input
 • Bing Maps
 • Bing Navigation
 • Bing Reader
 • Bing Rewards
 • Bing Search app
 • Bing Toolbar
 • Bing Torque
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bing-apps
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Conditional Action Programmer
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • forzamotorsport.net
 • Games voor Xbox en Windows, apps en websites gepubliceerd door Microsoft
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Films en tv
 • Microsoft Health
 • Microsoft Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-account
 • MSN Dial Up
 • MSN Eten en drinken
 • MSN Explorer
 • MSN Geldzaken
 • MSN Gezondheid en fitness
 • MSN Nieuws
 • MSN Premium
 • MSN Reizen
 • MSN Sport
 • MSN Weer
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Pix Lock
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Tossup
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Translator
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Volledige tekst
15 juli 20160