Gezondheid en veiligheid

Voorschriften voor gebruik


De pupillaire distantie (de afstand tussen de pupillen) moet tussen 51 en 74 te zijn om hologrammen goed te kunnen bekijken met de HoloLens. Dit komt overeen met de afstand die de meeste volwassenen en kinderen van of ouder dan 13 hebben. De HoloLens is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. Het binoculair gezichtsvermogen moet goed zijn om stereoscopische 3D-inhoud te kunnen bekijken. De HoloLens past over de meeste brillen en kan gebruikt worden met contactlenzen. Als u een binoculaire oogaandoening hebt, bijvoorbeeld strabisme (afwijkende uitlijning van de ogen, scheelzien of afwijkende oogstand), ziet u 3D-beelden mogelijk niet goed. Een klein aantal mensen heeft al een binoculaire oogaandoening waarvan ze zich pas bewust worden als 3D-beelden gaan bekijken. Het is raadzaam naar een oogarts te gaan als u 3D-effecten niet duidelijk en goed kunt zien.

Veiligheid en comfort


Dit symbool staat voor veiligheids- en gezondheidsmededelingen in de handleiding van dit apparaat

WAARSCHUWING


Als de HoloLens niet juist wordt ingesteld, gebruikt of onderhouden, kan dit het risico op ernstig letsel, overlijden, schade aan eigendommen, aan het product of aan bijbehorende accessoires vergroten. Als u uw HoloLens aan iemand uitleent, zorg er dan voor dat hij of zij op de hoogte is van de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze handleiding en de kalibratietoepassing voltooit.

Waarschuwing: Gebruik de HoloLens in een veilige omgeving


Het gebruik van de HoloLens kan u afleiden en ervoor zorgen dat u uw omgeving niet goed ziet. Het kan lijken dat hologrammen zich in de verte bevinden, maar deze kunnen desondanks uw zicht van echte objecten in uw nabijheid belemmeren.
Gebruik de HoloLens uitsluitend op een veilige plek die geschikt is voor uw activiteiten. Voorkom situaties waarin u kunt struikelen, trappen, lage plafonds, kwetsbare of kostbare voorwerpen die beschadigd kunnen raken, enz. Gebruik de HoloLens niet wanneer volledig zicht en al uw aandacht vereist is voor de veiligheid, zoals gebruik terwijl u zich in of op een voertuig bevindt of een andere potentieel gevaarlijke activiteit uitvoert.

Let op: Ongemak


U kunt ongemak ervaren bij het gebruik van de HoloLens. Zorg ervoor dat de eerste keren dat u de HoloLens gebruikt van korte duur zijn en las pauzes in. Als u ongemak ervaart, stop dan het gebruik en las een rustpauze in totdat u zich weer beter voelt. Ongemak kan bestaan uit tijdelijke misselijkheid, reisziekte, duizeligheid, oriëntatieverlies, hoofdpijn, vermoeidheid, oogvermoeidheid of droogheid van de ogen. Bezoek hololens.com/support/comfort voor meer informatie.

Let op: Gemengde realiteit comfortabel bekijken


Sommige personen kunnen ongemak ervaren zoals misselijkheid, reisziekte, duizeligheid, oriëntatieverlies, hoofdpijn, vermoeidheid, oogvermoeidheid of droogheid van de ogen, wanneer ze gemengde realiteit of virtual reality bekijken of proberen te wennen aan het gebruik ervan. Reisziekte en soortgelijke symptomen treden doorgaans op als er een verschil is tussen wat u ziet en wat uw lichaam ervaart. Als u gevoelig bent voor reisziekte in andere situaties, hoogtevrees hebt, last hebt van migraine, of een aandoening hebt aan het binnenoor of een andere aandoening, dan hebt u een verhoogd risico op ongemak.
In bepaalde situaties kan het risico op ongemak toenemen.
Bijvoorbeeld:
 • Als u de HoloLens voor het eerst gebruikt. De symptomen nemen doorgaans af als uw ogen wennen aan het gebruik.
 • Weergave niet gekalibreerd, of headset niet juist geplaatst op het hoofd. Zorg ervoor dat de HoloLens juist is gekalibreerd en dat hij juist is uitgelijnd door de kalibratietoepassing te gebruiken.
 • Bepaalde inhoud, met name games of films waarbij u het gevoel hebt dat u door de ruimte beweegt of van boven neerkijkt, of interactie waarbij bewegende objecten gevolgd moeten worden.
 • Het gebruik van de HoloLens langere tijd achter elkaar zonder pauze.
 • Het gebruik van de HoloLens in een omgeving die compleet verduisterd is, waarbij u geen visuele signalen doorkrijgt van uw perifere gezichtsveld.
Aanbevolen wordt om de eerste keren dat u de HoloLens gebruikt kort te houden. Begin rustig en kijk eerst eens rond om te ervaren hoe de virtuele objecten zich onderhouden met de buitenwereld. Voor de meeste mensen geldt dat het ongemak afneemt naarmate u de HoloLens vaker gebruikt in het begin.
Neem regelmatig pauze en stop en rust uit zodra u ongemak ervaart. De timing en duur van de pauzes verschillen per gebruiker en activiteit die met de HoloLens wordt uitgevoerd.
Als u ongemak ervaart, stop dan het gebruik van de HoloLens en las een rustpauze in totdat u zich weer beter voelt. Stilzitten in een goed verlichte omgeving kan ervoor zorgen dat u sneller herstelt van oriëntatieverlies. Vermijd, als u zich niet goed kunt oriënteren, activiteiten waarbij balans, coördinatie en andere vaardigheden belangrijk zijn, totdat u zich weer beter voelt. Zorg ervoor dat het scherm goed gekalibreerd is. Houd rekening met het soort inhoud waar u naar keek en andere aspecten op het moment dat u ongemak ervoer, zodat u de keer daarop aanpassingen kunt maken of langzaam kunt wennen aan de situatie. De duur van de gewenning verschilt van persoon tot persoon. Het is raadzaam vaker pauze te nemen of de pauzes langer te maken.

Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of aanhouden. Het is onbekend of het kijken naar 3D of gemengde realiteit schade veroorzaakt aan de ontwikkeling van het gezichtsvermogen of binoculaire oogaandoeningen veroorzaakt. Als u 3D-effecten niet helder en goed ziet, overweeg dan een oogarts te raadplegen om uit te sluiten dat u een tot nu toe onopgemerkte binoculaire oogaandoening hebt.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat u fysiek in staat bent tot het beoogde gebruik


Zorg ervoor dat u voldoende gevoel voor balans hebt en fysiek in staat bent de bewegingen te maken voor het gebruik van de HoloLens. Neem regelmatig pauze en stop om uit te rusten zodra u vermoeid raakt, last krijgt of ongemak ervaart.

Waarschuwing: Gehoorveiligheid


Stel het volume hard genoeg in om het geluid goed te kunnen horen in een rustige omgeving en niet harder.
 • Zet het volume niet harder nadat u begint met luisteren. Uw oren passen zich naar verloop van tijd aan. Daardoor kan een hoog volume normaal klinken, maar desondanks uw gehoor aantasten.
 • Zet het volume niet harder om geluiden van buitenaf te blokkeren. De combinatie van herrie en geluiden van buitenaf met het geluid uit uw hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. Een afgesloten of geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon kan geluiden van buitenaf onderdrukken zodat u het volume niet hoger hoeft te zetten.
 • Als u iemand die van dichtbij tegen u spreekt niet kunt verstaan, zet het volume dan lager. Geluiden die normale spraak overstemmen, kunnen gehoorschade veroorzaken. Zelfs bij het gebruik van een afgesloten of geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon, moet u mensen bij u in de buurt kunnen horen praten.

Waarschuwing: Beperk de tijd waarin u naar harde geluiden luistert


Hoe meer tijd u bent blootgesteld aan harde geluiden, hoe waarschijnlijker het is dat u gehoorschade oploopt. Hoe harder het geluid, des te sneller gehoorschade optreedt.
 • Het met een hoofdtelefoon luisteren naar muziek op het apparaat kan binnen 15 minuten permanente gehoorschade veroorzaken.
 • Zelfs een lager volume kan gehoorschade veroorzaken als de blootstelling een aantal uur duurt.
 • Al het geluid waaraan u wordt blootgesteld gedurende een dag telt mee. Als u wordt blootgesteld aan andere harde geluiden, kunt u minder lang op een hoog volume luisteren om geen gehoorschade op te lopen.
 • Als u het apparaat veilig zonder tijdslimiet wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het volume zacht genoeg staat om een gesprek met mensen in uw nabijheid te voeren.

Waarschuwing: Let op symptomen van gehoorschade


Stop met het gebruik van dit apparaat en laat uw gehoor testen als:
 • u gehoorverlies opmerkt.
 • u een fluittoon in uw oren hoort.
 • uw spraak gedempt klinkt.
 • geluid dof of vlak overkomt.
Het is aan te bevelen uw gehoor regelmatig te laten testen door een audicien.

Waarschuwing: Probeer het apparaat niet zelf te repareren


Waarschuwing: Probeer het product, de accessoires of voeding niet zelf uit elkaar te halen, open te maken, te onderhouden of te wijzigen.


Als u dat doet, bestaat er risico op een elektrische schok of andere gevaren.

Waarschuwing: Veiligheid AC-adapter


Als u nalaat de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen, kan dat ernstig letsel of de dood door een elektrische schok of brand leiden of schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Bij de keuze voor een geschikte voedingsbron voor uw apparaat:
 • mag u uitsluitend de voedingseenheid en AC-stroomkabel gebruiken die met het apparaat werden meegeleverd of die u ontvangen hebt van een erkende Microsoft-verkoper.
 • mag u geen niet-standaard voedingsbron gebruiken, zoals een generator of omvormer, zelfs als het voltage en de frequentie acceptabel lijken. mag u uitsluitend AC-voeding uit een standaard stopcontact gebruiken.
 • moet u overbelasting van het stopcontact, verlengsnoer, de stekkerdoos of andere contactdoos vermijden. moet u vaststellen dat deze geschikt is voor de totale stroomsterkte (in ampère [A]) gebruikt door het apparaat (aangegeven op de voedingseenheid) en door andere apparaten die op hetzelfde circuit zitten.
 • moet u ervoor zorgen dat eventueel voor compacte bewaring ingeklapte AC-pinnen volledig uitgetrokken zijn voordat u de AC-adapter aansluit op een stopcontact.
Voordat u een AC-adapter aansluit op een contactpunt, moet u bij apparaten waarbij de AC-pinnen verwijderd kunnen worden en waarbij voor de voeding een universele adapter gebruikt wordt, ervoor zorgen dat de montage van de pinnen geschikt is voor het contactpunt en volledig vastzit aan de adapter.

Let op: Veiligheid van kabels en snoeren


Leg de kabels en snoeren zo neer dat personen en huisdieren in de ruimte er niet over kunnen struikelen of ze onbedoeld eruit kunnen trekken terwijl ze in het gebied lopen. Voorkom dat kinderen spelen met kabels en snoeren. Voorkom bij het dragen van het apparaat dat u aan de voedingskabel trekt.
Om schade aan de voedingskabels en voeding te voorkomen:
 • Zorg ervoor dat er niet op de voedingskabels wordt gelopen.
 • Zorg ervoor dat de snoeren niet beklemd raken of scherp gebogen worden, met name bij de contactpunten met het stopcontact, voedingseenheid en het apparaat.
 • Voorkom trekken aan, knopen of buigen van, of ander verkeerd gebruik van de voedings kabels.
 • Stel de voedingskabels niet bloot aan hittebronnen.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de voedingskabels. Voorkom dat ze erop bijten of kauwen.
 • Als u voedingskabels wilt verwijderen, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer.
 • Als een voedingskabel of voeding beschadigd raakt, staak het gebruik daarvan dan onmiddellijk.
 • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het onweert of als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

Waarschuwing: Veiligheid accu


Dit apparaat heeft een ingebouwde accu. Door onjuist gebruik kan er ontploffingsgevaar ontstaan. Voorkom het verwarmen, openen, perforeren, verminken of verbranden van het product. Stel het apparaat niet langere tijd bloot aan direct zonlicht, hetgeen kan leiden tot schade of smelten van de accu. De accu in dit apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Dat dient te geschieden door Microsoft of door een geautoriseerde serviceprovider van Microsoft. Zie www.hololens.com/support voor meer informatie.

Waarschuwing: Gebruik in de buurt van water


Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of schokken te beperken. Droog het apparaat niet met een haardroger of magnetron.

Waarschuwing: volg de instructies om interferentieproblemen te voorkomen


Schakel de HoloLens uit op locaties waar borden hangen waarop dat verzocht wordt. Schakel het apparaat uit als u zich in een vliegtuig bevindt en de bemanning daarom verzoekt, of voordat u een draadloos apparaat in uw koffer inpakt.

Waarschuwing: Omgeving met potentieel ontploffingsgevaar


Omgevingen waar regelmatig, maar niet altijd, onploffingsgevaar heerst zijn meestal aangegeven en kunnen brandstofomgevingen zijn, zoals het onderdek van een boot, faciliteiten voor de overdracht of opslag van chemische stoffen, of omgevingen waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder, bevat. Als u zich in een dergelijke omgeving bevindt, schakel de HoloLens dan uit zonder de acculader, AC-adapter of andere accessoires te verwijderen of aan te sluiten. In een dergelijke omgeving bestaat vonkgevaar en kan een vonk een explosie of brand veroorzaken.

Waarschuwing: Persoonlijke medische hulpmiddelen


De emissie van radiofrequentie door elektronische apparatuur kan de werking van andere elektronische apparatuur negatief beïnvloeden, waardoor de betreffende apparatuur niet goed meer werkt. Alhoewel het apparaat met inachtneming van regelgeving ten aanzien van de emissie van radiofrequentie is ontworpen, getest en gefabriceerd in landen als de Verenigde Staten en Canada, kunnen de draadloze zenders en elektrische circuits in het apparaat in het apparaat storingen veroorzaken bij andere elektronische apparatuur. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen: Pacemakers: De vereniging van fabrikanten in de gezondheidsindustrie "Health Industry Manufacturers Association" adviseert mensen met een pacemaker een afstand te bewaren van minimaal 15 cm tussen de pacemaker en een draadloos apparaat om eventuele storing met de pacemaker te voorkomen.
Mensen met een pacemaker:
 • moeten het apparaat altijd op een afstand van minimaal 15 cm van de pacemaker houden als het betreffende draadloze apparaat aan staat
 • Als u het vermoeden hebt dat er storing optreedt, schakel het apparaat dan direct uit.

Let op: Problemen gerelateerd aan hitte


Het apparaat kan tijdens normaal gebruik zeer warm worden. Het apparaat voldoet aan de temperatuurlimieten voor oppervlakten toegankelijk voor gebruikers zoals vastgesteld door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Volg onderstaande richtlijnen om problemen gerelateerd aan hitte te beperken:
 • Zorg voor voldoende luchtcirculatie onder en rondom het apparaat.
 • Let extra op als u het apparaat gebruikt met een kussen, deken, muts of ander zacht materiaal dat in aanraking komt met het apparaat, omdat dergelijk materiaal de luchtstroom kan blokkeren, waardoor het apparaat oververhit kan raken.
 • Als het apparaat een onaangenaam warme temperatuur bereikt, zet het dan af en neem een pauze.

Waarschuwing: Lichtgevoelige epilepsie


Een zeer klein percentage mensen kan een epileptische aanval krijgen bij blootstelling aan bepaalde afbeeldingen, waaronder lichtflitsen of patronen die in videogames kunnen voorkomen. Zelfs mensen die geen voorgeschiedenis hebben van epileptische aanvallen kunnen een nog niet eerder opgemerkte aandoening hebben die dergelijke 'lichtgevoelige epileptische aanvallen' kan veroorzaken bij het kijken naar videogames.
Dergelijke aanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende symptomen, zoals lichtheid in het hoofd, veranderd zicht, spasmes van de ogen of het gezicht, schokken of trillen van armen of benen, oriëntatieverlies, verwardheid of tijdelijke bewusteloosheid. Aanvallen kunnen gepaard gaan met bewustzijnsverlies of schokken die letsel tot gevolg kunnen hebben, zoals vallen of raken van nabije objecten.
Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u een van deze symptomen ondervindt. Ouders moeten extra alert zijn bij dergelijke symptomen bij hun kinderen; kinderen en tieners hebben een groter risico op dit soort aanvallen dan volwassenen. Het risico op lichtgevoelige epileptische aanvallen kan beperkt worden als de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:
 • Gebruik de HoloLens in een goed verlichte ruimte.
 • Gebruik de HoloLens niet als u slaperig of vermoeid bent.
Raadpleeg een arts als u of een uw bloedverwanten een voorgeschiedenis heeft van epileptische aanvallen voordat u de HoloLens in gebruik neemt.

Waarschuwing: Verstikkingsgevaar


Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen jonger dan 3. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Let op: Huidirritatie


Dit apparaat is vervaardigd van materialen die vaak gebruikt worden voor draagbare elektronische apparaten voor consumenten. Huidirritatie kan desondanks optreden als gevolg van allergie of gevoeligheid van de huid.
Om het risico op huidirritatie te voorkomen:
 • Droog het apparaat af met een doek als het nat wordt.
 • Vermijd het gebruik van lotion of andere producten onder onderdelen van de HoloLens die in contact staan met uw hoofd.
 • Niet dragen op huidwonden.
 • Stel de hoofdband zo af dat deze comfortabel zit en goed past; trek hem niet te strak aan.
Als er huidirritatie optreedt, staak dan het gebruik van de HoloLens. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of aanhouden.

Waarschuwing: Ga na of u oogbescherming nodig heeft in uw omgeving


HoloLens biedt geen oogbescherming tegen sterke stoten (Z87.1+), gruis, chemicaliën, uv-licht, enz. HoloLens is getest op en voldoet aan basisvereisten voor impactbescherming zoals vastgelegd in ANSI Z87.1, CSA Z94.3 en EN 166.