Data protection - Discover our trust principles
Gegevensbeveiliging
Leer onze vertrouwensprincipes kennen.

Microsoft Dynamics CRM Trust Center

Als klant van Microsoft Dynamics CRM Online hebt u de beveiliging van uw gegevens toevertrouwd aan Microsoft. Microsoft waardeert dit vertrouwen en is zeer begaan met de privacy en beveiliging van uw gegevens. Wij streven naar een leidende rol in de privacy-, beveiligings- en nalevingspraktijken van de branche via de volgende vertrouwensprincipes.

De Cloud Security Alliance raadt alle klanten aan om aan hun aanbieder van de cloudservice allerlei vragen te stellen op het gebied van beveiliging en privacy. Uw vertrouwen is zo belangrijk voor ons dat wij deze vragen al proactief hebben beantwoord. Ook leveren wij meer informatie over de producten die vallen onder inhoud van het Trust Center.

Aan de slag
+32 (0)2 704 35 31

Uw privacy doet ertoe

Wij respecteren de privacy van uw gegevens.

Geen reclame

Microsoft Dynamics CRM Online stelt geen reclameproducten samen uit klantgegevens. Wij scannen uw documenten of bestanden niet voor het maken van analyses, datamining of reclame.

Geen vermenging

Microsoft Dynamics CRM Online zorgt er altijd voor dat u uw klantgegevens apart kunt houden van gegevens van andere klanten. Wij verstrekken u uw eigen database voor een maximale beveiliging en integriteit van uw gegevens.

Gegevensportabiliteit

De gegevens van Microsoft Dynamics CRM Online zijn eigendom van de klant. U kunt uw gegevens verwijderen wanneer u dat wilt.

Voorloper op het gebied van transparantie

Als klant van Microsoft Dynamics CRM Online weet u waar uw gegevens zich bevinden, wie er toegang toe heeft en wat wij ermee doen.

Waar

U weet waar de grote datacenters en medewerkers van Microsoft zich bevinden en welke logica wij gebruiken om te bepalen waar uw gegevens zijn opgeslagen.

Wie en wat?

Wij verstrekken u duidelijke informatie over wie er toegang tot uw Microsoft Dynamics CRM Online-gegevens heeft en onder welke omstandigheden zij er toegang toe hebben.

Hoe

Microsoft waarschuwt u, indien gewenst, over wijzigingen in onze serviceactiviteiten.

Onafhankelijke controles

Naleving van de allernieuwste branchenormen wordt gecontroleerd door derden.

Gecertificeerd voor ISO 27001

ISO 27001 is een van de beste beveiligingsbenchmarks die overal ter wereld beschikbaar is.

EU-modelclausules

Naast de Safe Harbor-beginselen van de EU worden bij Microsoft Dynamics CRM Online de modelcontractbepalingen ondertekend die door de Europese Unie zijn opgesteld en betrekking hebben op de internationale overdracht van gegevens (de zogenaamde ´Europese modelclausules´). Vraag Microsoft om een ondertekend exemplaar van de Europese modelclausules.

Overeenkomst als zakelijke HIPAA-partner*

Door Microsoft Dynamics CRM Online wordt op verzoek een overeenkomst als zakelijke HIPAA-partner (BAA) (Health Insurance Portability and Accountability Act-Business Associate Agreement) voor klanten ondertekend. HIPAA is een Amerikaanse wet die geldt voor gezondheidszorgentiteiten zoals dokterspraktijken, die de wet betrokken entiteiten noemt. HIPAA regelt het gebruik, de openbaarmaking en beveiliging van beveiligde gezondheidsinformatie (PHI). Ook worden eisen gesteld aan de betrokken entiteiten met betrekking tot het ondertekenen van zakenpartnerovereenkomsten met hun leveranciers die gebruik maken van de beveiligde gezondheidsinformatie en deze openbaar maken. Klanten moeten IT-beheerdersrechten hebben om de HIPAA-BAA te kunnen weergeven en ondertekenen.

SOC*

CRM verplicht zich tot een jaarlijkse SSAE 16/ISAE 3402-verklaring. Voor de CRM Online-service en ondersteunende infrastructuur is op verzoek via Microsoft-werknemers een SSAE 16-/SOC 1-rapport van type 2 namens huidige en toekomstige klanten via SOC-distributie beschikbaar. Externe partijen en derden moeten aan een NDA zijn onderworpen om een exemplaar te kunnen ontvangen. Dit is vanwege contractuele verplichtingen aan de auditor van de derde.

FedRAMP Roadmap*

Dynamics CRM heeft met ingang van 14-10-2013 een aanvraag voor FedRAMP ingediend. Er is nog geen datum bekend waarop de FedRAMP-autorisatie mogelijk wordt verleend. Voor meer informatie over de FedRAMP-procedure gaat u naar de U.S. General Services Administration.

Gegevensverwerkingsovereenkomst*

Microsoft levert een uitgebreide standaardgegevensverwerkingsovereenkomst aan klanten voor de privacy, beveiliging en verwerking van klantgegevens. Met onze standaardgegevensverwerkingsovereenkomst kunnen klanten voldoen aan de lokale regelgeving.

Meer informatie over de wijze waarop Microsoft Dynamics CRM Online voldoet aan de allernieuwste branchenormen.

*Geldt voor klanten van Microsoft Dynamics CRM Online die hun onlinediensten beheren via het Microsoft Online Services-portal.

Uiterst kritisch op beveiliging

Wij blinken uit in geavanceerde beveiligingspraktijken.

Veel ervaring

Wij hebben onze werkwijze en het beleid ontwikkeld op basis van meer dan vijftien jaar ervaring in de beveiliging van onlinegegevens.

Security Development Lifecycle (ontwikkelingslevenscyclus voor beveiliging)

De Security Development Lifecycle van Microsoft helpt ervoor te zorgen dat beveiliging en privacy meteen vanaf het ontwerp worden opgenomen in de software-ontwikkeling door middel van serviceactiviteiten.

Vijf beveiligingslagen

De gegevens worden beveiligd in vijf verschillende lagen: gegevens, toepassing, host, netwerk en fysiek.

Proactieve bewaking

We bewaken de beveiliging proactief om mogelijke onbekende bedreigingen te helpen identificeren door het voorspellen van kwaadwillende activiteiten, en zien toe op onregelmatige gebeurtenissen die kunnen wijzen op bedreigingen.

Toegangsbeperking

Toegang tot productieservers is beperkt tot een kleine lijst direct betrokken medewerkers.

De volgende stappen zetten

Meer informatie

Vind een partner zodat u sneller vooruitgang kunt boeken met Microsoft Dynamics CRM.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer Microsoft Dynamics CRM gratis uit zonder betalingsinformatie of software-installatie.

Erp NAV overview