Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-243

Microsoft System Center

 • Gepubliceerd:
  16 april 2012
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Nieuw in System Center 2012 R2 Jump Start

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De infrastructuur van System Center Configuration Manager ontwerpen en plannen (10-15%)
 • Hiërarchie en sitesysteemfuncties plannen van System Center Configuration Manager
  • Vereisten voorafgaand aan installatie; de huidige computeromgeving bestuderen; CAS; primaire en secundaire sites; BranchCache; de serverarchitectuur van System Center Configuration Manager ontwerpen en aanbevelen; het Active Directory-schema (DNS-servicerecords, WINS) uitbreiden; beheerde providers; ontdekkingsmethoden; migratie plannen
 • Beveiliging plannen en configureren
  • PKI of zelf-ondertekende certificaten; implementatie van HTTP of HTTPs; NAP; FEP; en op rollen gebaseerde beveiliging plannen
 • Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) definiëren
  • Herstel na noodgeval en siteonderhoud

Informatiebronnen voor voorbereiding

Besturingssysteemimplementatie (OSD) beheren (10-15%)
 • De OSD-omgeving configureren
  • WDS configureren; PXE configureren; de VM-buildomgeving configureren; integratie met MDT
 • Een installatiekopie maken en vastleggen
  • Basisinstallatiekopieën bijwerken; takenreeksen
 • Een installatiekopie implementeren
  • Nieuwe (bare metal) en upgrade-installatiekopieën; VHD-implementatie
 • Images beheren
  • Stuurprogramma's, onderhouden

Informatiebronnen voor voorbereiding

Toepassingen en software-updates implementeren (10 - 15%)
 • Een toepassing maken
  • Implementatietypen definiëren; toepassingen implementeren in RDSH, MSI en App-V; een pakket converteren
 • Een toepassing implementeren
  • Gebruikersaffiniteit apparaat; nalevingsinstellingen; Software Center; takenreeksen
 • Implementatie van toepassingen bewaken
  • Problemen oplossen, toepassingsdistributiepunten beheren; distributiepunten; distributiepuntengroepen; inhoudsbibliotheek; SQL Server Reporting Services (SSRS); logboekbestanden; In Console-bewaking
 • De softwarebibliotheek en toepassingscatalogus beheren
  • Webportaalconfiguratie; werkschema; definitie van primaire machines voor gebruikers
 • Software-updates maken en bewaken
  • Regels voor automatische implementatie (ADR); SSRS; updategroepen maken; implementatiepakketten maken; logboekbestanden; In Console-bewaking
 • FEP-clients configureren met behulp van System Center Configuration Manager
  • Beleid maken en beheren met behulp van Configuration Manager; definities configureren in het clientbeleid; exporteren vanuit Configuration Manager; de juiste sjabloon kiezen; uitsluitingen selecteren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Nalevingsinstellingen beheren (10-15%)
 • Een CI (configuratie-item) samenstellen
  • Een CI maken; een CI importeren; CI-versiebeheer instellen; herstelregels
 • Een basislijn maken en bewaken
  • Een configuratiepakket importeren; een aangepaste basislijn maken; SSRS; logboekbestanden; In Console-bewaking; een basislijn implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Sites beheren (10-15%)
 • Incasso beheren
  • Onderhoudsvensters instellen; regels definiëren voor verzamelingen (lidmaatschap van verzameling, op query gebaseerde verzameling); verzamelingspecifieke instellingen
 • Sitestatus bewaken
  • SSRS; logboekbestanden; In Console-bewaking, Toolkit
 • Software-updates configureren
  • Synchronisatieschema; catalogi; producten; WSUS; vervangen updates
 • Sitecommunicatie beheren
  • Bandbreedte-instellingen configureren voor een siteadres: afzenders configureren; secundaire sites (bestandsreplicatie, SQL-replicatiepaden): DP-verbindingen oplossen
 • Grensgroepen beheren
  • Grensgroepen maken; grensgroepen gebruiken in meerdere DP's; clientroaming; internetclients
 • Op rollen gebaseerde beveiliging beheren
  • Beveiligingsbereik; aangepaste rollen; gekloonde beveiligingsrollen en machtigingen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Clients beheren (10-15%)
 • Clients implementeren
  • GPO; WSUS; aanmeldingsscripts; handmatig; client push; OSD-takenreeks; clientstatus bewaken
 • Mobiele apparaten beheren
  • Mobiele apparaten inschrijven; Exchange Connector; AMT-inschrijvingspunt (out-of-band-beheer); mobiele apparaten wissen
 • Clientagentinstellingen beheren
  • Gewenste configuratie-instellingen; Clientagent voor mobiele apparaten; NAP-clientagent; energiebeheer configureren; agent voor beheer op afstand configureren; agent voor hardware-inventarisatie; agent voor software-inventarisatie; agent voor softwarelicentiebeheer; agent voor aangekondigde programma's; computeragent

Informatiebronnen voor voorbereiding

Inventarisatie beheren (10-15%)
 • Hardware-inventarisatie beheren
  • MOF configureren; instellingen exporteren en importeren; WMI-klassen in- of uitschakelen; hardware-inventarisatie uitbreiden naar andere clientactiva; WMI- of registerrapportage
 • Software-inventarisatie beheren
  • Standaardleveranciersnaam; lijst met bijgehouden inventarisatie; inventarisatiegegevens rapporteren; Asset Intelligence; softwarelicentiecontrole (regels in- of uitschakelen, resultaten van softwarelicentiecontrole rapporteren)
 • Gegevensstroom van inventarisatie bewaken
  • Client-naar-site, site-naar-site

Informatiebronnen voor voorbereiding

Rapporten en query's beheren (10-15%)
 • Query's samenstellen
  • Consolequery's; WQL; subselecties
 • Rapporten maken
  • Rapporten klonen en wijzigen; aangepaste rapporten maken; rapporten importeren en exporteren
 • SSRS beheren
  • Beveiliging configureren; caching configureren; abonnementen configureren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor kandidaten die ervaring hebben met System Center Configuration Manager 2012, Windows Server, beveiliging en netwerken in een zakelijke omgeving. Kandidaten moeten ook basiskennis hebben van Microsoft SQL Server en Windows PowerShell, en ervaring met het configureren van toepassingen. Deze kandidaten kunnen System Center Configuration Manager-beheerder, Active Directory-beheerder, Exchange-beheerder, Windows Server-beheerder of Enterprise Desktop-beheerder voor hun organisaties zijn.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.