Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-458

SQL Server

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Engels, Japans
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server 2012
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSA, MCSE

Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 2

Dit examen is buiten gebruik gesteld

Raadpleeg voor momenteel beschikbare opties de Lijst met Microsoft-certificeringsexamens.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Gegevens beheren
 • Een back-upstrategie configureren en onderhouden
  • Verschillende back-upmodellen beheren, waaronder herstelpunten; klantgegevens beschermen zelfs als back-upmedia verloren gaan; back-up maken/terugzetten met de juiste strategieën waaronder back-upredundantie; herstellen van een beschadigde schijf; een multi-terabyte database beheren; een database-implementatie en een back-upstrategie implementeren en testen (meerdere bestanden voor gebruikersdatabase en tempdb, databasebestanden verspreiden, back-up/herstel); back-up maken van een SQL Server-omgeving; back-up maken van systeemdatabases
 • Databases herstellen
  • Een database herstellen die is beveiligd met TDE; gegevens herstellen van een beschadigde DB; herstellen naar een herstelpunt; bestandsgroepen herstellen; herstellen op paginaniveau
 • Indexen onderhouden en implementeren
  • Fysieke kenmerken van indexen inspecteren en indexonderhoud uitvoeren, gefragmenteerde indexen vaststellen, ongebruikte indexen vaststellen, indexen implementeren, indexen defragmenteren/opnieuw samenstellen, een onderhoudsstrategie voor indexen en statistieken instellen, indexen optimaliseren (volledig, filterindex), statistieken (volledig, filter), wachtrij forceren of corrigeren, een index opnieuw samenstellen versus opnieuw indelen en indexeren; volledige-tekstindexen; kolomopslagindexen
 • Gegevens importeren en exporteren
  • Gegevens overbrengen; bulksgewijs kopiëren; bulksgewijs invoegen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Beveiliging implementeren
 • Aanmeldingen en serverfuncties beheren
  • Serverbeveiliging configureren; de SQL Server beveiligen met Windows-accounts/SQL Server-accounts, serverrollen; aanmeldingsaccounts maken; toegang tot de server beheren, SQL Server-exemplaar en databases; door de gebruiker gedefinieerde serverrollen maken en onderhouden; certificaataanmeldingen beheren
 • Databasemachtigingen beheren
  • Databasebeveiliging configureren; machtigingen op databaseniveau; objecten beschermen tegen wijzigingen
 • Gebruikers en databaserollen beheren
  • Toegang tot server/database maken op basis van minimale bevoegdheden; beveiligingsrollen beheren voor gebruikers en beheerders; databasegebruikersaccounts maken; ingesloten aanmeldingen
 • Beveiligingsproblemen oplossen
  • Certificaten en sleutels beheren; eindpunten

Informatiebronnen voor voorbereiding

Hoge beschikbaarheid implementeren
 • AlwaysOn implementeren
  • Een spiegeloplossing implementeren met AlwaysOn; failover
 • Databasespiegeling implementeren
  • Spiegeling instellen; de prestaties van databasespiegeling bewaken
 • Replicatie implementeren
  • Replicatieproblemen oplossen; geschikte replicatiestrategie vaststellen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Een datawarehouse ontwerpen en implementeren
 • Dimensies ontwerpen en implementeren
  • Gedeelde/overeengestemde dimensies ontwerpen; bepalen of u ondersteuning nodig hebt voor langzaam veranderende dimensies; kenmerken bepalen; hiërarchieën ontwerpen; bepalen of u een star- of snowflake-schema nodig hebt; de granulatie van relaties bepalen met feitentabellen; de behoefte aan controle of afkomst bepalen; sleutels bepalen (zakelijke transactionele of uw eigen datawarehouse-/surrogaatsleutels); dimensies implementeren; gegevensafkomst van een dimensietabel implementeren
 • Feitentabellen ontwerpen en implementeren
  • Een datawarehouse ontwerpen dat veel-op-veelrelaties ondersteunt; een feitentabel correct indexeren met columnstore-indexen; partitionering; additieve maateenheden; semi-additieve maateenheden; niet-additieve maateenheden; feitentabellen implementeren; de laadmethode voor de feitentabellen bepalen; gegevensafkomst van een feitentabel implementeren; overzichtsaggregatietabellen ontwerpen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens extraheren en transformeren
 • Gegevensstroom ontwerpen
  • Gegevensbronnen en -bestemmingen definiëren; onderscheid maken tussen blokkerende en niet-blokkerende transformaties; verschillende methoden gebruiken om gewijzigde gegevens uit gegevensbronnen te halen; juiste gegevensstroomonderdelen bepalen; de behoefte aan ondersteuning voor langzaam veranderende dimensies (SCD) bepalen; bepalen of gebruik moet worden gemaakt van SQL Joins, SSIS opzoeken of join-transformaties samenvoegen; batchverwerking vs. rij voor rij verwerken; bepalen welke transformatie voor een specifieke taak moet worden gebruikt; de behoefte aan en methode voor identiteitstoewijzing en gegevensontdubbeling bepalen; Fuzzy Lookup; Fuzzy Grouping; DQS-transformatie (Data Quality Services); de behoefte aan tekstanalyse bepalen; de behoefte aan aangepaste gegevensbronnen, -bestemmingen en transformaties bepalen; bepalen wat er gedaan moet worden met foutieve rijen; controlebehoeften bepalen; samplingbehoeften voor gegevensanalyse bepalen; vertrouwde/gezaghebbende gegevensbronnen, waaronder warehousemetagegevens
 • Gegevensstroom implementeren
  • Fouten opsporen in gegevensstroom; de juiste onderdelen van een gegevensstroom gebruiken; SQL/SSIS-gegevenstransformatie; SSIS-pakketten maken die langzaam veranderende dimensies ondersteunen; de Lookup-taak in SSIS gebruiken; identiteiten toewijzen met SSIS Fuzzy Lookup; een gegevensbron en -bestemming opgeven; gegevensstromen gebruiken; verschillende categorieën transformaties; gegevens lezen, transformeren en laden; weten welke transformaties gebruikt moeten worden om een specifieke zakelijke taak te bewerkstelligen; gegevenscorrectietransformatie; prestaties van een SSIS-gegevensstroom optimaliseren; Integration Services-pakketten optimaliseren voor uitvoeringssnelheid; gegevensintegriteit onderhouden, waaronder goede gegevensstroom
 • Scripttaken implementeren in SSIS
  • Bepalen of het nodig is om een scripttaak te gebruiken; de mogelijkheden van een controlestroom uitbreiden; indien nodig (niet in elke rij) een aangepaste actie uitvoeren tijdens een controlestroom

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens laden
 • Controlestroom ontwerpen
  • Controlestroom bepalen; bepalen welke containers en taken nodig zijn; beperkingen van bewerkingsvolgorde bepalen; een SSIS-pakketstrategie ontwerpen met terugdraaiactie, fasering en transactiecontrole; kiezen tussen een of meerdere pakketten; gebeurtenishandlers bepalen; variabelen bepalen; parameters bepalen op pakket- en projectniveau; verbindingsbeheer bepalen en bepalen of dit op pakket- of projectbeheer is; de behoefte aan aangepaste taken bepalen; bepalen hoeveel informatie u nodig hebt voor logboekregistratie via een pakket; de behoefte aan controlepunten bepalen; beveiligingsbehoeften bepalen
 • Pakketlogica implementeren aan de hand van SSIS-variabelen en -parameters
  • Gebruikersvariabelen; variabelenbereik, gegevenstype; parametrisering van eigenschappen implementeren met variabelen; variabelen gebruiken in beperkingen van bewerkingsvolgorde; verwijzen naar SSIS-systeemvariabelen; dynamische SSIS-pakketten ontwerpen; pakketconfiguraties (bestand of SQL-tabellen); expressies; pakket- en projectparameters; verbindingsbeheer op projectniveau; dynamisch pakketgedrag implementeren; pakketten in SSIS configureren voor verschillende omgevingen, pakketconfiguraties (bestand xmlconfiguration, SQLServer-tabel, registervermelding, bovenliggende pakketvariabelen, omgevingsvariabele); parameters (pakket- en projectniveau); projectverbindingsbeheer; eigenschapsexpressie (expressies voor verbindingsbeheer gebruiken)
 • Controlestroom implementeren
  • Controlepunten; fouten in controlestroom opsporen; de juiste controlestroomtaak implementeren om een probleem op te lossen; gegevensprofilering; volgorde- en luscontainers gebruiken; transacties in SSIS-pakketten beheren; parallelle uitvoering beheren; beperking van bewerkingsvolgorde gebruiken om uitvoeringsvolgorde te besturen; pakketsjablonen maken; de pakketuitvoeringstaak gebruiken
 • Opties voor gegevens laden implementeren
  • Een strategie voor volledig en incrementeel laden van gegevens implementeren; een incrementele update van de relationele datamart plannen

Informatiebronnen voor voorbereiding

SSIS-oplossingen configureren en implementeren
 • Problemen met gegevensintegratie oplossen
  • Prestatieproblemen; connectiviteitsproblemen; uitvoering van een taak of transformatie is mislukt; logicaproblemen; aantonen dat u op de hoogte bent van de nieuwe infrastructuur voor SSIS-logboekregistratie; problemen met een mislukte pakketuitvoering oplossen om de hoofdoorzaak van het probleem op te lossen; problemen oplossen met een SSIS-pakket dat niet functioneert als gevolg van een ongeldig gegevenstype; breekpunten implementeren; gegevensviewers; gegevens profileren met behulp van verschillende hulpmiddelen; batchgewijs opschonen
 • Controles, logboekregistratie en afhandeling van gebeurtenissen implementeren
  • Pakketuitvoering controleren door systeemvariabelen te gebruiken; gebeurtenissen propageren; providers van logboeken gebruiken; een SSIS-uitvoering in logboek registreren; waarschuwings- en kennisgevingsmechanismen maken; gebeurtenis-handlers in SSIS gebruiken voor het bijhouden van ETL-gebeurtenissen en -fouten; aangepaste registratie in logboek implementeren
 • SSIS-oplossingen implementeren
  • Een SSIS-catalogus maken en configureren; SSIS-pakketten implementeren met het implementatiehulpprogramma; SSIS-pakketten implementeren in SQL of op bestandssysteemlocaties; geïmplementeerde pakketten valideren; pakketten implementeren op meerdere servers; aangepaste onderdelen en taken installeren; SSIS-pakketten implementeren met behulp van DTUTIL

Informatiebronnen voor voorbereiding

Oplossingen voor gegevenskwaliteit bouwen
 • Data Quality Services installeren en onderhouden
  • Installatievereisten; Data Quality Server Installer gebruiken; gebruikers toevoegen aan de DQ-rollen; identiteitsanalyse, waaronder gegevensbestuur
 • Oplossingen voor Master Data-beheer implementeren
  • Master Data Services (MDS) installeren; MDS implementeren; modellen, entiteiten, hiërarchieën, verzamelingen en kenmerken maken; beveiligingsrollen definiëren; importeren/exporteren; abonnementen
 • Een gegevenskwaliteitproject maken om gegevens op te schonen
  • Onlinetransactieverwerking (OLTP) en andere bronsystemen profileren; beheer van Knowledge Base voor gegevenskwaliteit; een gegevenskwaliteitsproject maken; Data Quality Client gebruiken; gegevenskwaliteit verbeteren; identiteitstoewijzing en gegevensontdubbeling; geschiedenis en gegevenskwaliteit afhandelen; gegevenskwaliteit/-opschoning beheren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor kandidaten die al in het bezit zijn van een van de MCTS-certificeringen voor SQL Server 2008, examen 457 hebben afgelegd en hun vaardigheden willen ontwikkelen naar MCSA: SQL Server 2012.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.