Ga met meer zelfvertrouwen het examen in dankzij een Exam Replay of een Exam Replay met oefentest.

Examen
70-463

Microsoft SQL Server logo

 • Gepubliceerd:
  maandag 11 juni 2012
 • Talen:
  Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Japans en Portugees (Brazilië)
 • Doelgroepen:
  IT-professionals
 • Technologie:
  Microsoft SQL Server 2012/2014
 • Tegoed voor certificering:
  MCP, MCSA, MCSE

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014

* Studenten middelbaar en hoger onderwijs komen in aanmerking voor speciale academische prijzen (niet beschikbaar in India of China). Zie Examenbeleid en veelgestelde vragen voor meer informatie. Prijzen zijn exclusief eventuele aanbiedingen of verlaagde prijzen voor Microsoft Imagine Academy-programmaleden, Microsoft Certified Trainers en Microsoft Partner Network-programmaleden. Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief belastingen. Neem contact op met de examenaanbieder over de exacte prijs voordat u zich registreert voor een examen.

video

Implementing a Data Warehouse with SQL Server Jump Start

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

Vanaf 18 februari 2016 bevat dit examen vragen over SQL Server 2012 en 2014. Dit examen omvat geen vragen over functies of mogelijkheden die alleen deel uitmaken van het product SQL Server 2012. Voor meer informatie, download en lees dit document.

Een datawarehouse ontwerpen en implementeren (10-15%)
 • Dimensies ontwerpen en implementeren
  • Gedeelde/overeengestemde dimensies ontwerpen; bepalen of u ondersteuning nodig hebt voor langzaam veranderende dimensies; kenmerken bepalen; hiërarchieën ontwerpen; bepalen of u een star- of snowflake-schema nodig hebt; de granulatie van relaties bepalen met feitentabellen; de behoefte aan controle of afkomst bepalen; sleutels bepalen (zakelijke transactionele of uw eigen datawarehouse-/surrogaatsleutels); dimensies implementeren; gegevensafkomst van een dimensietabel implementeren
 • Feitentabellen ontwerpen en implementeren
  • Een datawarehouse ontwerpen dat veel-op-veelrelaties ondersteunt; een feitentabel correct indexeren met columnstore-indexen; partitionering; additieve maateenheden; semi-additieve maateenheden; niet-additieve maateenheden; feitentabellen implementeren; de laadmethode voor de feitentabellen bepalen; gegevensafkomst van een feitentabel implementeren; overzichtsaggregatietabellen ontwerpen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens extraheren en transformeren (20-25%)
 • Verbindingsbeheer definiëren
  • De configuratie van verbindingsbeheer plannen; verbindingsbeheer op pakketniveau of projectniveau; een verbindingsreeks definiëren; parametrisering van verbindingstekenreeksen
 • Gegevensstroom ontwerpen
  • Gegevensbronnen en -bestemmingen definiëren; onderscheid maken tussen blokkerende en niet-blokkerende transformaties; verschillende methoden gebruiken om gewijzigde gegevens op te halen uit gegevensbronnen; gepaste gegevensstroomonderdelen bepalen; de behoefte aan ondersteuning van langzaam veranderende dimensies (SCD) bepalen; bepalen of gebruik moet worden gemaakt van SQL Joins, SSIS Lookup of join-transformaties samenvoegen; batchverwerking versus rij voor rij verwerken; bepalen welke transformatie voor een specifieke taak moet worden gebruikt; de behoefte aan en methode voor identiteitstoewijzing en gegevensontdubbeling bepalen; Fuzzy Lookup; Fuzzy Grouping; DQS-transformatie (Data Quality Services); de behoefte aan aangepaste gegevensbronnen, -bestemmingen en transformaties bepalen; bepalen wat er gedaan moet worden met foutieve rijen; controlebehoeften bepalen; vertrouwde/gezaghebbende gegevensbronnen bepalen, waaronder warehousemetagegevens; uitsluitend gewijzigde rijen extraheren
 • Gegevensstroom implementeren
  • Fouten opsporen in gegevensstroom; de juiste onderdelen van een gegevensstroom gebruiken; SQL/SSIS-gegevenstransformatie; SSIS-pakketten maken die langzaam veranderende dimensies ondersteunen; de Lookup-taak in SSIS gebruiken; identiteiten toewijzen met SSIS Fuzzy Lookup (geavanceerd); een gegevensbron en -bestemming opgeven; gegevensstromen gebruiken; verschillende categorieën transformaties; gegevens lezen, transformeren en laden; weten welke transformaties gebruikt moeten worden om een specifieke zakelijke taak te bewerkstelligen; gegevenscorrectietransformatie; prestaties van een SSIS-gegevensstroom optimaliseren; Integration Services-pakketten optimaliseren voor uitvoeringssnelheid; gegevensintegriteit onderhouden, waaronder goede gegevensstroom
 • SSIS-pakketuitvoering beheren
  • Pakketuitvoering plannen met SQL Server Agent; pakketten uitvoeren met DTEXEC; pakketten uitvoeren met SQL Server Management Studio; een strategie voor pakketuitvoering plannen en ontwerpen; PowerShell gebruiken om scripts uit te voeren; de uitvoering bewaken met Management Studio; DTEXECUI gebruiken; ETL-herstartbaarheid
 • Scripttaken implementeren in SSIS
  • Bepalen of het nodig is om een scripttaak te gebruiken; de mogelijkheden van een controlestroom uitbreiden; indien nodig (niet in elke rij) een aangepaste actie uitvoeren tijdens een controlestroom

Informatiebronnen voor voorbereiding

Gegevens laden (25-30%)
 • Controlestroom ontwerpen
  • Controlestroom bepalen; bepalen welke containers en taken nodig zijn; beperkingen van bewerkingsvolgorde bepalen; een SSIS-pakketstrategie ontwerpen met terugdraaiactie, fasering en transactiecontrole; kiezen tussen een of meerdere pakketten; gebeurtenishandlers bepalen; variabelen bepalen; parameters bepalen op pakket- en projectniveau; verbindingsbeheer bepalen en bepalen of dit op pakket- of projectbeheer is; de behoefte aan aangepaste taken bepalen; bepalen hoeveel informatie u nodig hebt voor logboekregistratie uit een pakket; de behoefte aan controlepunten bepalen; beveiligingsbehoeften bepalen
 • Pakketlogica implementeren aan de hand van SSIS-variabelen en -parameters
  • Gebruikersvariabelen; variabelenbereik, gegevenstype; parametrisering van eigenschappen implementeren met variabelen; variabelen gebruiken in beperkingen van bewerkingsvolgorde; verwijzen naar SSIS-systeemvariabelen; dynamische SSIS-pakketten ontwerpen; pakketconfiguraties (bestand of SQL-tabellen); expressies; pakket- en projectparameters; verbindingsbeheer op projectniveau; dynamisch pakketgedrag implementeren; pakketten in SSIS configureren voor verschillende omgevingen, pakketconfiguraties (bestand xmlconfiguration, SQLServer-tabel, registervermelding, bovenliggende pakketvariabelen, omgevingsvariabele); parameters (pakket- en projectniveau); projectverbindingsbeheer; eigenschapsexpressie (expressies voor verbindingsbeheer gebruiken)
 • Controlestroom implementeren
  • Controlepunten; fouten in controlestroom opsporen; de juiste controlestroomtaak implementeren om een probleem op te lossen; gegevensprofilering; volgorde- en luscontainers gebruiken; transacties in SSIS-pakketten beheren; parallelle uitvoering beheren; beperking van bewerkingsvolgorde gebruiken om uitvoeringsvolgorde te besturen; pakketsjablonen maken; de pakketuitvoeringstaak gebruiken
 • Opties voor gegevens laden implementeren
  • Implementeren van een strategie voor volledig en incrementeel laden van gegevens; plannen van een incrementele update van de relationele datamart en laden in geïndexeerde tabellen; configureren van geschikte bulklaadopties; selecteren van geschikte laadmethode (SSIS Destination versus T-SQL) en laden van gepartitioneerde tabellen
 • Scriptonderdelen implementeren in SSIS
  • Een SSIS-pakket maken dat SCD type 2-wijzigingen afhandelt zonder gebruik te maken van het SCD-onderdeel; scriptonderdeel gebruiken in SSIS; beslissen wanneer het gebruik van een scriptelement de voorkeur heeft boven een ingebouwd onderdeel; bron-, transformatie-, bestemmingsonderdeel; use cases: webservicebron en -bestemming, foutbericht ophalen

Informatiebronnen voor voorbereiding

SSIS-oplossingen configureren en implementeren (20-25%)
 • Problemen met gegevensintegratie oplossen
  • Prestatieproblemen; connectiviteitsproblemen; uitvoering van een taak of transformatie is mislukt; logicaproblemen; aantonen dat u op de hoogte bent van de nieuwe infrastructuur voor SSIS-logboekregistratie; problemen met een mislukte pakketuitvoering oplossen om de hoofdoorzaak van het probleem op te lossen; problemen oplossen met een SSIS-pakket dat niet functioneert als gevolg van een ongeldig gegevenstype; breekpunten implementeren; gegevensviewers; gegevens profileren met behulp van verschillende hulpmiddelen; batchgewijs opschonen
 • SSIS-onderdelen installeren en onderhouden
  • Software-installatie (IS, beheerhulpprogramma's); ontwikkeling en server; specifieke items installeren voor pakketuitvoering op afstand; planning voor installatie (32-bits versus 64-bits); upgrade; de accounts inrichten; de catalogus maken
 • Controles, logboekregistratie en afhandeling van gebeurtenissen implementeren
  • Pakketuitvoering controleren door systeemvariabelen te gebruiken; gebeurtenissen propageren; providers van logboeken gebruiken; een SSIS-uitvoering in logboek registreren; waarschuwings- en kennisgevingsmechanismen maken; gebeurtenis-handlers in SSIS gebruiken voor het bijhouden van ETL-gebeurtenissen en -fouten; aangepaste registratie in logboek implementeren
 • SSIS-oplossingen implementeren
  • Een SSIS-catalogus maken en configureren; SSIS-pakketten implementeren met het implementatiehulpprogramma; SSIS-pakketten implementeren in SQL of op bestandssysteemlocaties; geïmplementeerde pakketten valideren; pakketten implementeren op meerdere servers; procedure voor het installeren van aangepaste onderdelen en taken; SSIS-pakketten implementeren met behulp van DTUTIL
 • SSIS-beveiligingsinstellingen configureren
  • SSIS-catalogusdatabaserollen; pakketbeveiligingsniveaus; Integration Services-pakketten beveiligen die in het bestandssysteem zijn geïmplementeerd; Integration Services-parameters beveiligen, configuratie

Informatiebronnen voor voorbereiding

Oplossingen voor gegevenskwaliteit bouwen (15-20%)
 • Data Quality Services installeren en onderhouden
  • Installatievereisten; .msi-pakket; gebruikers toevoegen aan de DQ-rollen; identiteitsanalyse, waaronder gegevensbestuur
 • Oplossingen voor Master Data-beheer implementeren
  • Master Data Services (MDS) installeren; MDS implementeren; modellen, entiteiten, hiërarchieën, verzamelingen en kenmerken maken; beveiligingsrollen definiëren; importeren/exporteren; abonnementen
 • Een gegevenskwaliteitproject maken om gegevens op te schonen
  • Onlinetransactieverwerking (OLTP) en andere bronsystemen profileren; beheer van Knowledge Base voor gegevenskwaliteit; een gegevenskwaliteitsproject maken; Data Quality Client gebruiken; gegevenskwaliteit verbeteren; identiteitstoewijzing en gegevensontdubbeling; geschiedenis en gegevenskwaliteit afhandelen; gegevenskwaliteit/-opschoning beheren

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Examenvoorbereidingsvideo's

Microsoft Certification PREP Talk: examen 463

In deze aflevering van Prep-tips van certificeringsdeskundigen bespreken James Seymour, Certification Planner, en Matthew Roche, Senior Program Manager van de SQL Server-productgroep, de relevantie van de vaardigheden die worden gemeten in Examen 463.

Exam Prep: Exam 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft

In deze certificeringsvoorbereidingssessie met Christopher Harrison Susan Ibach wordt uitgelegd hoe u zich kunt certificeren in SQL Server-technologie.

Training in uw eigen tempo
Oefentest
Van de community
Boeken

Training Kit (Examen 70-463): Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Gepubliceerd: december 2012

Bereid u voor op het Microsoft-certificeringsexamen 70-463 met deze 2-in-1 Training Kit van Microsoft Press. Doorloop in uw eigen tempo een reeks lessen en praktische oefeningen, en beoordeel uw vaardigheden vervolgens met onlinepraktijktests met diverse instelbare testopties.

Koop dit boek in de Microsoft Press Store

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is met name bedoeld voor ETL- en datawarehouseontwikkelaars die BI-oplossingen (Business Intelligence) maken en die onder andere verantwoordelijk zijn voor het opschonen van gegevens, en de implementatie van ETL (extraheren, transformeren en laden) en datawarehousing.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.